Fişele disciplinelor

Studii universitare de master
ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4


ARHIVISTICĂ

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4


INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4


PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4


 RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4