Studii universitare de licenţă

Specializări


Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă

 •  Domeniul: “ISTORIE”
 • Specializări: Istorie
 • Durata studiilor: 6 semestre
 • Numărul total de credite: 180
 • Titlul obţinut: licenţiat în Istorie
 • Stadiul acreditării: Istorie- acreditareDosar ARACIS-evaluare periodică

Forma de învăţământ: învăţământ la distanţă

 • Domeniul: “ISTORIE”
 • Specializare: Istorie
 • Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
 • Numărul total de credite: 180
 • Titlul obţinut: licenţiat în Istorie
 • Stadiul acreditării: acreditare

Forma de învăţământ: învăţământ la distanţă – filiala Focşani

 • Domeniul: “ISTORIE”
 • Specializare: Istorie
 • Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
 • Numărul total de credite: 180
 • Titlul obţinut: licenţiat în Istorie
 • Stadiul acreditării: în curs de acreditare – dosar ARACIS

Obiectivele generale ale specializării sunt:
· cunoașterea, înțelegerea conceptelor, termenilor și metodelor de bază ale Istoriei și ale ariei de specializare, utilizarea lor adecvată;
· dezvoltarea abilităţilor profesionale în domeniul Istoriei;
· formarea competențelor didactice și de cercetare;
· executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată.
Obiectivele specifice ale specializării sunt:
· prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studiu şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate;
· utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor concepte, situații, procese istorice;
· asigurarea unui cadru adecvat pentru desfășurarea practicii de specialitate, ca parte a procesului formativ;
· efectuarea de cercetări interdisciplinare;
· cunoașterea metodelor de bază ale cercetării istorice și a modului de redactare a unei lucrări științifice în domeniul Istoriei, cu respectarea eticii profesionale;
· dezvoltarea capacităților de lucru în echipă pentru realizarea unor proiecte, sarcini obligații.