Apel / Call for papers

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie

tom 67 (2021)

Revistă cotată B în urma evaluării CNCS – 2020
Revistă indexată în baza de date CEEOL

Call for papers / Apel la propuneri de studii

Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie este principala publicație a Facultății de Istorie din cadrul cele mai vechi universități din România, cea de la Iași. De-a lungul timpului, în paginile Analelor au publicat studii reputați istorici din țară și străinătate, iar cercetările apărute în această revistă au fost citate în numeroase lucrări de specialitate.

Comitetul de redacție invită autori din România și din alte țări să trimită studii, recenzii sau prezentări de carte pentru publicarea în tomul nr. 67, care va apărea până la finalul anului 2021. Propunerile înaintate redacției pot aborda teme diverse din domeniul Istoriei, în ton cu specificul generalist al publicației. De asemenea, acceptăm propuneri de studii arondate unei anumite tematici sau rezultate ale unor manifestări științifice. Textele pot fi redactate în limba română sau în limbi de circulație internațională și vor fi însoțite de un rezumat într-o limbă străină (de preferat limba engleză, chiar și pentru textele în această limbă) și cuvinte cheie. Articolele transmise vor fi supuse obișnuitului proces de peer-review.

Normele de publicare specifice revistei noastre se găsesc la adresa: http://history.uaic.ro/cercetare/analele-facultatii-de-istorie/norme-de-publicare-instructions-for-authors/
Termenul limită pentru trimiterea de materiale este: 15 septembrie 2021.

Adresă de contact: radvan@uaic.ro