hero_Orar, grupe, tutori

Orar, grupe, tutori

Studii universitare de licență, IF
Anul universitar 2022/2023

(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)


Semestrul 2

ORAR – semestrul 2    (actualizat:13.03.2023)

Localizare săli şi explicaţii orar
LISTA TUTORILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023


Semestrul 1

ORAR – semestrul 1    (actualizat:11.10.2022)

Grupe – sem.1   Anul 1
Repartizare practică pedagogică – 2022/2023 (afişat: 26.09.2022)


ATENŢIE! În orar pot interveni modificări! Verificaţi periodic orarul pe pagina web a facultăţii şi la afişier. (Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)