Şcoala doctorală


ŞCOALA DOCTORALĂ / DOCTORAL SCHOOLro_inactiven_inactiv


Consiliul Şcolii Doctorale:

  • Prof.dr. Liviu Pilat – Director
  • Prof.univ.dr. Victor Spinei
  • Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon
  • CS I dr. Ovidiu Constantin Cristea
  • Drd. Codrin Ioan Moldoveanu

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT. PROFIL ŞTIINŢIFIC ŞI ARII TEMATICE

Preistorie și istoria Antichității
1. Lucreţiu-Ion Bîrliba, specialist de talie internațională în arheologie și istorie socială romană, demografie istorică, epigrafie și prosopografie. Are o listă de lucrări impresionantă, completată de experiența lui pe șantierele arheologice și cea de redactor-șef al revistei Studia Antiqua et Archaeologica. Coordonează doctorate în arheologie și istoria Antichității greco-romane. Contact: blucretiu@yahoo.com
2. Nelu Zugravu, specialist recunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile privitoare la începuturile creștinismului românesc și critica tradiției apostolice, istoria Antichității târzii, precum și prin edițiile critice de izvoare publicate. Este redactorul șef al revistei Classica et Christiana și directorul Centrului de Studii Clasice și Creștine, apreciat la nivel internațional pentru activitatea sa și o adevărată școală pentru tinerii cercetători. Coordonează doctorate în istorie romană, creștinism timpuriu și ideologie politică în Antichitatea târzie. Contact: nelu@uaic.ro

Istorie medievală și premodernă
3. Ștefan S. Gorovei, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medieviști români, creator de școală istorică, recunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile la istoria întemeierii Moldovei, epoca lui Ștefan cel Mare și studiilor de istorie politică și culturală, genealogie și heraldică. Coordonează doctorate în istorie medie și premodernă românească, ideologia puterii medievale, științe auxiliare ale istoriei și prosopografie. Contact: stefangorovei@yahoo.fr
4. Alexandru-Florin Platon, istoric de o erudiție extraordinară, cu preocupări și contribuții importante de istorie socială, antropologie istorică și istoriografie. Promovarea și perspectiva critică asupra noilor tendințe istoriografice au avut o contribuție decisivă în formarea mai multor generații de cercetători, pe care i-a introdus în studiul istoriei mentalităților, imaginarului social și teologiei politice. Coordonează doctorate în istorie medievală și premodernă, istorie socială și mentalități colective, teologie politică și studii iudaice. Contact: aplaton@uaic.ro
5. Liviu Pilat, medievist cunoscut prin studiile dedicate cruciadelor târzii și expansiunii otomane și prin abordarea istoriei politice ca istorie a puterii. Este coordonatorul Centrului de Cercetări privind Elitele Sociale și Ideologia Puterii, o direcție de cercetare cu potențial inovativ și rezultate remarcabile. Coordonează doctorate în istorie medievală și premodernă, istoria puterii și istorie culturală. Contact: liviu.pilat@gmail.com
6. Laurențiu Rădvan, specialist de talie internațională în istoria urbană din spațiul românesc, cu contribuții remarcabile de topografie și toponimie urbană. Este fondatorul Laboratorului de istorie urbană, o structură de cercetare ce a produs rezultate notabile, în special privitoare la istoria orașului Iași. Coordonează doctorate în istorie medievală și premodernă românească, istorie socială și istorie urbană. Contact: radvan@uaic.ro
7. Petronel Zahariuc, unul dintre cei buni cunoscători ai istoriei românești din secolele XVII-XVIII și un remarcabil editor de documente. Este cunoscut pentru studiul excelent dedicat domniilor lui Gheorghe Ștefan și Vasile Lupu, pentru contribuțiile la cunoașterea relațiilor românilor cu Muntele Athos și prin numeroasele volume de documente publicate. Coordonează doctorate în istorie medievală și premodernă românească, istoria elitei sociale și științe auxiliare ale istoriei. Contact: zahariuc@uaic.ro

Istorie modernă și relații internaționale
8. Gheorghe Cliveti, specialist în istoria relațiilor internaționale a secolului al XIX-lea cu o operă prolifică și un remarcabil spirit de sinteză. Este director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, îmbinând armonios vocația pedagogică cu exigențele manageriale. Coordonează doctorate în istorie modernă și istoria relațiilor internaționale. Contact: secretar_xenopol@yahoo.com
9. Claudiu-Lucian Topor, specialist cunoscut pentru contribuțiile sale la cunoașterea relațiilor româno-germane premergătoare Primului Război Mondial. Este director al Centrului pentru Istoria Relațiilor Internaționale, din cadrul Facultății de Istorie, o structură ce promovează studierea relațiilor dintre țări și a diplomației într-un cadru metodologic adecvat. Coordonează doctorate în istorie modernă, istoria diplomației și a relațiilor internaționale. Contact: claudiulucian@yahoo.com
10. Leonidas Rados este specialist în istoria învățământului și culturii, abordate ca elemente definitorii ale procesului de modernizare și a devenit cunoscut prin preocupările solide privind studiile bizantine și neogrecești în spațiul românesc, istoria educației, a universităților și a studențimii, acordând o atenție special migrației academic în secolul al XIX -lea. Este cercetător principal la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași și coordonează doctorate în istorie modernă, istoria culturii și educației, istoria feminismului și istoriografie. Contact: leorados@yahoo.com
11. Nelu-Cristian Ploscaru este specializat în istorie modernă românească, orientându-se cu precădere spre formarea și afirmarea elitei naționale. Coordonează doctorate în istorie modernă a românilor. Contact: cploscaru@yahoo.com

Relații internaționale și istoria secolului XX
12. Gheorghe Iacob, un istoric foarte cunoscut și foarte bun realizator de emisiuni TV pe teme istorice. Specialist în istorie economică, a studiat modernizarea României prin evoluția indicatorilor economici, de asemenea cu notabile preocupări privind istoria educației, în special istoria Universității din Iași. Coordonează doctorate în istorie contemporană și istoria comunismului. Contact: iac@uaic.ro
13. Lucian Leuștean, specialist cunoscut pentru studiile sale privind problema minorităților naționale în perioada interbelică, istoria relațiilor internaționale și a diplomației. Este fondator al Centrului de Istorie a Secolului XX, structură de cercetare din cadrul Facultății de Istorie, cu un rol important în formarea tinerilor cercetători în istorie contemporană. Coordonează doctorate în istorie contemporană, istoria minorităților, istoria educației, istoria diplomației și a relațiilor internaționale în secolul XX. Contact: lucianle@hotmail.comALEGERI PENTRU MEMBRII CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT MANDATUL 2020 – 2024 -LISTĂ DE ALEGĂTORI conducători de doctorat, de la Facultatea de Istorie

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘCOALA DOCTORALĂ -STUDENȚI – DOCTORANZI
Diverse informaţii şi formulare pentru Şcoala Doctorala pot fi descărcate de aici