Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului

Unul dintre proiectele importante ale Facultății vizează educaţia, studierea regimului comunist şi a consecinţelor acestuia. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) şi Facultatea de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi au încheiat un protocol de colaborare în vederea înfiinţării Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului. Motivaţia înfiinţării unui astfel de organism este complexă și ține în primul rând de faptul că ideologia, instituţiile şi practicile comunismului nu sunt suficient studiate în învăţământul universitar românesc. De asemenea, efectele comunismului asupra tranziţiei nu sunt cunoscute, nu sunt cercetate şi interpretate. În România, nu există biblioteci specializate pe chestiuni privind comunismul şi postcomunismul, nu există o curiculă academică naţională sau programe de masterat pe acest subiect.

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului funcţionează sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi a Facultăţii de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prima universitate din România. Un proiect al Centrului a fost înfiinţarea unui program de masterat având ca temă istoria comunismului şi postcomunismului. Lectorii Centrului vor fi istorici şi politologi renumiţi pentru activitatea lor, profesori universitari, membri ai conducerii Institutului, profesori invitaţi din universităţi europene şi nord-americane specializaţi în studierea comunismului. Temele abordate în cadrul programului de masterat au atins subiecte diverse, precum: comunismul în perioada interbelică, colectivizarea agriculturii, cultele în România comunistă, Gulag-ul, învăţământul, organizaţiile de masă, instituţiile represive ale regimului, justiţia de tranziţie etc.

Institutul şi Facultatea de Istorie pun la dispoziţia Centrului date, mărturii, documente, înregistrări audio / video şi fotografii privind represiunea comunistă în România, care sunt folosite pentru dotarea Centrului. De asemenea, cele două instituţii sprijină Centrul pentru organizarea de dezbateri / acţiuni media pentru popularizarea Centrului şi creşterea gradului de interes al populaţiei privind represiunea comunistă în România. Cursanţii Centrului elaborează studii şi cercetări având ca temă comunismul şi postcomunismul care sunt publicate în Anuarul IICCR şi primesc sprijin pentru stagii de documentare în ţară şi străinătate.

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului dezvoltă proiecte de cercetare cu instituţii similare din Europa de Est.