Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, IF


ANUL UNIVERSITAR 2021/2022


Semestrul 2

Liste finale – repartizare semestrială taxă/buget   Anul 1    Anul 2     Anul 3  (actualizat:22.03.2022)

Liste intiale – repartizare semestrială taxă/buget   Anul 1    Anul 2     Anul 3  (actualizat:18.03.2022)


Semestrul 1

Liste finale – repartizare semestrială taxă/buget     Anul 2     Anul 3  (actualizat:03.01.2022)


În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.