Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, IF


ANUL UNIVERSITAR 2021/2022


Semestrul 1

Liste iniţiale – repartizare semestrială taxă/buget     Anul 2    Anul 3     (actualizat:05.10.2021)


În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.