Repartizarea semestrială Taxă / Buget

Studii universitare de licenţă, IF


ANUL UNIVERSITAR 2023/2024


Semestrul 1

Liste FINALE – repartizare semestrială taxă/buget
Anul 2   (actualizat: 16.10.2023)   
Anul 3   (actualizat:16.10.2023)    

Liste initiale – repartizare semestrială taxă/buget
Anul 2   (actualizat: 11.10.2023)   
Anul 3   (actualizat:09.10.2023)    


(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)

În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.