hero_Taxe

TaxeInformaţii privind taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2021/2022 (licenţă cu frecvenţă, licenţă ID, master, doctorat):


Taxe de achitat pentru disciplinele restante din anii anteriori:
Licenţă-IF            Licenţă-ID          MASTER      (afişat: 22.11.2021)
Discipline DPPD (afişat: 22.11.2021)

Tabel cu restanţierii şi disciplinele restante din anii anteriori care trebuie achitate:
Licenţă-IF (25.01.2022)         Licenţă-ID          MASTER      (afişat: 25.11.2021)


Taxe de achitat la semestrul 2  – Studenți reînmatriculați IF+ID+Master (Afișat- 07.04.2022)

Taxe de achitat – Studenți reînmatriculați (Afișat- 17.01.2022)

Licență-IF     Taxe de școlarizare     Taxe restanțe
Licență-ID     Taxe de școlarizare     Taxe restanțe
Master           Taxe


Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din februarie 2011 studenţii cu taxă care au cel puţin o notă vor achita taxa de şcolarizare la retragerea de la studii.


Taxe de şcolaritate diverse (iunie 2017)
Taxe – Birou acte de studii (iunie 2017)


Coduri pentru achitarea taxelor la orice sucursală BRD din ţară


Plata taxelor prin bancă: 

Se achită doar tranşe întregi ale taxei de şcolarizare.

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi , se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii , să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele ( cele înscrise în contractul de şcolarizare ) ;
  • Codul numeric personal ;
  • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ ;
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătită ;
  • Contul şi banca — RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126 ;
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară.

Informaţii suplimentare legate de taxe: Admin.şef Ioana Alexandrescu butuc@uaic.ro