Cercetare

Laboratorul de Geoarheologie. Statie totala Antena smart4

Laboratorul de Geoarheologie. Statie totală, antenă smart4

În cadrul Facultăţii, activitatea de cercetare se desfăşoară conform planului individual pe care şi-l stabileşte fiecare cadru didactic. Se desfăşoară stagii de cercetare la universităţi, arhive şi institute de cercetare din străinătate. Profesorii noştri participă prin mass-media la diseminarea rezultatelor cercetării.

Valorificarea cercetării se realizează prin publicarea sau editarea de lucrări ştiinţifice, cursuri speciale, cărţi, studii şi articole apărute în publicaţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional, prin actualizarea permanentă a cursurilor predate studenţilor, dar şi participarea la manifestări ştiinţifice. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în facultate sunt recunoscute pe plan naţional prin numeroasele premii acordate de Academia Română şi prin diplomele de merit acordate de Ministerul Culturii şi Cultelor.