hero_Orar, grupe, tutori

Orar, grupe, tutori

Studii universitare de master

Anul universitar 2022/2023

(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)


SEMESTRUL 2

În atenţia studenţilor din anul 2, studii de master, Recuperare ore – Cursul Spaţiul egeean şi balcanic în preistorie şi protoistorie cu conf.dr. Neculai Bolohan se reprogramează astfel: 11 mai 2023, orele 18.00-20.00 – cabinet corp „H”, 18 mai 2023, orele 18.00-20.00 – cabinet corp „H”(afişat: 08.05.2023)

LISTA TUTORILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023
Localizare săli şi explicaţii orar


SEMESTRUL 1

Grupe anul I, sem.1
Informaţii privind modulul DPPD- nivelul II


ATENŢIE! În orar pot interveni modificări! Verificaţi periodic orarul pe pagina web şi la afişier. (Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)