hero_Orar, grupe, tutori

Orar, grupe, tutori

Studii universitare de master

Anul universitar 2022/2023

(Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)


SEMESTRUL 1

Grupe anul I

LISTA TUTORILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023
Informaţii privind modulul DPPD- nivelul II
Localizare săli şi explicaţii orar


ATENŢIE! În orar pot interveni modificări! Verificaţi periodic orarul pe pagina web şi la afişier. (Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii)