Classica et Christiana

 • Redactor-şef / Direttore responsabile / Editor-in-chief:   Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU 
 • Secretar de redacţie / Segreteria di redazione / Chief secretary:   Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU

Obiectivele revistei:
   Classica et Christiana

Classica et Christiana, editată de Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, are drept obiective publicarea unor contribuţii semnate de specialişti români şi străini dedicate atât domeniilor tradiţionale de cercetare a clasicismului greco-roman (istorie antică, filologie clasică, epigrafie greco-latină etc.), cât şi promovarea unor direcţii mai recente, precum Antichitatea târzie, patristica, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, antropologia culturală a lumii clasice şi creştine timpurii ş.a.

The aims of the journal:

Classica et Christiana, published by the Center for Christian and Classical Studies of the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University Iasi, aims the publication of contributions signed by Romanian and foreign researchers devoted to the traditional areas of research of the Greco-Roman classicism (ancient history, classical philology, Greek and Latin epigraphy, etc.), but also the promotion of the latest directions, like Late Antiquity, patristic, daily life in Greco-Latin Antiquity and Christian, cultural anthropology of the early classical and Christian world etc.

Comitetul ştiinţific / Comitato scientifico / Editorial Board:

 • Moisés ANTIQUEIRA (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
 • Sabine ARMANI (Université Paris 13-CRESC – PRES Paris Cité Sorbonne)
 • Immacolata AULISA (Università di Bari Aldo Moro)
 • Andrea BALBO (Università degli Studi di Torino)
 • Antonella BRUZZONE (Università degli Studi di Sassari)
 • Livia BUZOIANU (Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa)
 • Marija BUZOV (Istitute of Archaeology, Zagreb)
 • Dan DANA (C.N.R.S. – ANHIMA, Paris)
 • Maria Pilar GONZÁLEZ-CONDE PUENTE (Universidad de Alicante)
 • Attila JAKAB (Civitas Europica Centralis, Budapest)
 • Fred W. JENKINS (University of Dayton)
 • Domenico LASSANDRO (Università di Bari Aldo Moro)
 • Carmela LAUDANI (Università della Calabria)
 • Patrizia MASCOLI (Università di Bari Aldo Moro)
 • Dominic MOREAU (Université de Lille)
 • Eduard NEMETH (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • Evalda PACI (Centro di Studi di Albanologia, Tirana)
 • Vladimir P. PETROVIĆ (Accademia Serba delle Scienze e delle Arti, Belgrad)
 • Luigi PIACENTE (Università di Bari Aldo Moro)
 • Sanja PILIPOVIĆ (Institute of Archaeology, Belgrade)
 • Mihai POPESCU (C.N.R.S. – ANHIMA, Paris)
 • Julijana VISOČNIK (Nadškofijski arhiv Ljubljana)
 • Heather WHITE (Classics Research Centre, London)

Comitetul de redacţie / Comitato di redazione / Editoral Comittee:

 • Claudia TĂRNĂUCEANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
 • Nelu ZUGRAVU, director al Centrului de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (director responsabil / direttore responsabile)

Editorial rules      ι     Peer review procedure  ι   Submission process 

 Proofs    ι    Offprints       ι     Manuscript structure      ι      Languages 

Ethics and malpractice statement   ι     Copyright   ι    Conflict of interest

 Frecvenţă / Frequency: anuală / annual journal

Pagina web/ Web page:   http://history.uaic.ro/classica-et-christiana/

 Baze de date internaţionale/ BDI Indexes:  


ERIH PLUS    https://miar.ub.edu/issn/1842-3043

 

ISSN-ROAD: the Directory of Open Access scholarly Resources: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2393-2961

 

ERIH PLUS

SCIPIO

COPERNICUS
SCOPUShttps://www.scopus.com/sourceid/21100259532?origin=resultslist

 

 • AWOL

  AWOL

 • L'Année Philologique

  L’Année Philologique

 • Université Laval. BIBP Base d’Information Bibliographique en Patristique

  Université Laval. BIBP Base d’Information Bibliographique en Patristique

 • Scientific Indexing Services

  Scientific Indexing Services

 • Open Academic Journals Index

  Open Academic Journals Index

ERIH PLUS    https://www.facebook.com/cscciasi 

ERIH PLUS    https://uiaic.academia.edu/NeluZugravu/Revue 


prima pagina cc111


ISSN: 1842 – 3043 / e-ISSN: 2393 – 2961 / Rating B CNCS / categoria A de catre ANVUR (AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA, ITALIA)(https://www.anvur.it/) pentru AREA 10 – SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, urmatoarele domenii: sc10 D1 – Storia antica (storia greca, storia romana), sc10 D3 – Lingua e letteratura latina, sc10 D4 – Filologia classica e tardoantica (filologia classica, letteratura cristiana antica, papirologia), sc10 E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze (letteratura latina medievale e umanista, filologia e linguistica romanza, lingua e letteratura romena etc.).

Contact:   Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU

 • Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Clasice şi Creştine
 • Bd. Carol I, nr 11, 700506 – Iaşi, România
 • Tel. (+40) 232 201634, Fax (+40) 232 201156
 • e-mail: nelu@uaic.ro, z_nelu@hotmail.com

Latină – Greacă veche la UAIC Iaşi România