ARHEOINVEST

Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei

arheoinvest.uaic.ro

 

Scopul si principalele obiective ale Platformei Arheoinvest

Platforma de Formare si Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei – ARHEOINVEST, înfiinţată în 2006, urmăreste promovarea cercetărilor interdisciplinare în domeniul arheologiei, care să răspundă necesităţilor actuale în cercetarea arheologică. Ea are în vedere cresterea capacităţii de integrare a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iasi în aria europeană a educaţiei si cercetării, cresterea performanţei stiinţifice si compatibilizarea sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii bazate pe cunoastere. Totodată, Platforma Arheoinvest urmăreste asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie si cercetare prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare prin master si doctorat si dezvoltarea capacităţii de cercetare prin programe interdisciplinare si transdisciplinare.

Obiectivul principal al Platformei Arheoinvest este crearea unui cadru instituţional durabil la nivel european pentru formarea specialistilor si efectuarea cercetărilor în spirit interdisciplinar în domeniul arheologiei si al stiinţelor conexe. Finalitatea acestor cercetări este, în ultimă instanţă, reconstituirea istoriei veacurilor îndepărtate, pentru care, în general, nu dispunem de izvoare scrise. Cercetările de acest gen includ: reconstituirea mediului fizic (geografic, hidrologic, climatic etc.) si biologic (floră, faună), a habitatului, a vieţii materiale si spirituale, a structurilor sociale si a populaţiilor, creatoare de cultură si civilizaţie, precum si datarea absolută.