Master


În atenţia studenţilor de la MASTER IF – completare fişe semestriale (semestrul II, 2022/2023)

08-03-2023

În atenţia studenţilor de la MASTER IF, an universitar 2022-2023, semestrul II  Vă puteți prezenta la Secretariatul Facultății de Istorie (corp A, parter), cu cartea de identitate ȘI dovada achitării primei tranșe a taxei de școlarizare pentru semestrul II (studenții cu taxă), pentru: – completare fișă semestrială. Programul este: JOI, 9 Citiţi mai departe »

Repartizarea taxă-buget MASTER – (orice neconcordanţă se va anunţa la secretariat până la data de 07.03.2023, ora 12)

03-03-2023

Repartizarea taxă-buget MASTER  – (orice neconcordanţă se va anunţa la secretariat până la data de 07.03.2023, ora 12)

Anunţuri exmatriculări

28-02-2023

S‐a emis Decizia de exmatriculare numarul 76/20.02.2023 a studentului cu numarul matricol 311050401RSL201050 cu aprobarea Rectorului Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in baza Legii 1/2011 si a Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor din ciclul de studii universitatre de licenta. S‐a emis Decizia de exmatriculare numarul 77/20.02.2023 a Citiţi mai departe »

Secretariat – PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

PROGRAMARE ONLINE Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară numai cu programare prealabilă confirmată de membrii biroului. Program cu publicul faţă în faţă (doar întâlnire confirmată de membrii biroului): Luni – Vineri:  orele 13.30 – 15.30 Orice solicitare se transmite la adresa de email: istorie@uaic.ro Citiţi mai departe »

Medii-MASTER

22-02-2023

Medii-MASTER   Semnalaţi orice neconcordanţă pe email istorie@uaic.ro până la data de 25.02.2023, ora 14

Anunţ -BURSA DE AJUTOR SOCIAL, SEM. II 2022-2023

BURSA DE AJUTOR SOCIAL, SEM. 2 2022-2023:       Anunţ           Anexa1    Anexa2      Art.14 Ordin MEN    (Afişat: 22.02.2023)

Anunţ important – Master anul 1 – în atenţia studenţilor cu restanţe

15-02-2023

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA MASTER, ANUL I, 2022-2023 Conform prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de master, care se aplică studenților înscriși începând cu anul universitar 2022-2023, anul I de studii: Fiecare student beneficiază de posibilitatea de a susține, în mod gratuit, ÎN Citiţi mai departe »

Studenţi propuşi pentru exmatriculare la sfârșitul semestrului I, 2022-2023 (master)

09-02-2023

Studenţi propuşi pentru exmatriculare la sfârșitul semestrului I, 2022-2023 (master) (afişat: 09.02.2023)

Referitor discipline restante din anii anteriori

12-01-2023

Referitor discipline restante anii anteriori   Studenţii care au restanţe din anii anteriori şi care doresc să se prezinte în sesiunea 06  – 12 februarie 2023 vor trimite cererea şi dovada plăţii la adresa c.goncescu@yahoo.com în intervalul 12 ianuarie – 23 ianuarie 2023, orele 16.00.  Cererea (model) se găseşte pe site-ul facultăţii la: http://history.uaic.ro/studenti/documente-utile/ Citiţi mai departe »

In atenţia anului II master – completare dosar cu diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original

09-01-2023

In atenţia anului II master Studenţii care nu au la dosar  diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original trebuie să le aducă până la data de 20.02.2023, ora 15.30.   Pentru absolvenţii UAIC actele de studii se ridică de la rectorat – informaţii utile gasiţi aici  Citiţi mai departe »

Pages:1234567...19»