Specializări

DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI

 

Studierea istoriei se încadrează în domeniul fundamental ştiinţe umaniste. În cadrul procesului de restructurare a învăţământului superior din întreaga Europă, la care a aderat şi ţara noastră (“Procesul Bologna”), precum şi în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi a integrării ei în structurile Uniunii, începând din anul universitar 2005-2006, Facultatea de Istorie din Iaşi propune o structură flexibilă de studiu, structurată pe trei cicluri:

 • Studii universitare de licenţă (durata studiilor – şase semestre). Titlul obţinut: licenţiat în istorie
 • Studii universitare de masterat (durata studiilor – patru semestre). Titlul obţinut: absolvent de masterat
 • Studii universitare de doctorat (durata – trei ani). Titlul obţinut: doctor în istorie

 

În cadrul studiilor universitare de licenţă, după un an de studii comune, studenţii trebuie să opteze, prin cerere scrisă (în care se vor indica, în ordinea preferinţelor, două perioade), depusă la secretariatul facultăţii (la sfârşitul semestrului al II-lea) pentru aprofundarea studiilor în una din cele patru mari perioade ale istoriei (din care se va alege tema pentru lucrarea de diplomă):   antică şi arheologie; medievală; modernă; contemporană.

În cadrul studiilor universitare de masterat, Facultatea propune următoarele  specializări, la care se pot înscrie şi absolvenţi ai altor facultăţi:

 • Istoria Evreilor si Ebraistică
 • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
 • Studii Egeo-Mediteraneene
 • Arheologie, civilizaţie şi artă antică
 • Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
 • Patrimoniu şi turism cultural
 • Istoria comunismului în România
 • Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii(master de cercetare)

 

În cadrul Şcolii Doctorale (studii universitare de doctorat) candidaţii, selectaţi prin concurs, vor urma:

 • programul de pregătire universitară avansată (un semestru)
 • programul de cercetare ştiinţifică (cinci semestre).