Repartizarea semestrială Taxă/Buget


Studii universitare de master


Anul universitar 2022/2023


 

Semestrul 1

Liste finale       Anul 2   (afişat: 21.10.2022)  

Liste initiale       Anul 2   (afişat: 11.10.2022)  (orice neconcordanţă se va anunţa la secretariat până la data de 13.10.2022, ora 11)În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.