Repartizarea semestrială Taxă/Buget


Studii universitare de master


Anul universitar 2023/2024


Semestrul 1

Liste finale   Anul 2   (afişat: 16.10.2023) 

Liste initiale 

            Anul 2   (afişat: 06.10.2023)  (orice neconcordanţă se va anunţa la secretariat până la data de 11.10.2023, ora 12!!!studenţii menţionaţi trebuie să aducă pâna la data de 13.10.2023 diploma de licenţă+SD la dosar!!!În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27 februarie 2014 s-a hotărât ca studenţii de la licenţă IF şi master care au punctaj 0 în să fie înscrişi în regim cu taxă.