Studii universitare de doctorat


DOCTORAL SCHOOL (english version)en_inactiv


MANAGEMENTDOMENIICONDUCĂTORITEMEADMITEREINFRASTRUCTURAPPUATEZE FINALIZATE RECENTREGULAMENT


Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA) şi un program de cercetare ştiinţifică (PCS) şi se organizează pe perioada a trei ani în  forma de învăţământ cu frecvenţă.

Programul PPUA se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cu o durată de maxim un semestru şi cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată cât şi module de pregătire complementară.

Programul PCS are o durată de 5 semestre şi se finalizează cu susţinerea publică a tezei de doctorat.


MANAGEMENT

Consiliul Şcolii doctorale:

        Prof.dr. Liviu Pilat – director                    E-mail: liviu.pilat@gmail.com    Tel: 0232 – 201615

Prof. dr. Gheorghe Iacob                         E-mail: iac@uaic.ro                   Tel: 0232-201017

Prof. dr. Victor Spinei                              E-mail: vspin@uaic.ro               Tel: 0232-201624

Prof. dr. Ion Agrigoroaiei                                                                           Tel: 0232-201273

Drd. Filip-Afloarei Daniel


DOMENIUL DE DOCTORAT AL ŞCOLII DOCTORALE:    ISTORIE


Lista conducătorilor de doctorat și domeniile de expertiză


 

ADMITERE

Admitere la Şcoala doctorală


INFRASTRUCTURA DE CERCETARE A ŞCOLII DOCTORALE

1. Săli de curs, seminarii, laboratoare

 • Amfiteatrul II. 7.
 • Amfiteatrul II.5
 • Sala 1.2
 • Sala H1
 • Sala 306 (clădirea Romtelecom a UAIC)

2. Birouri doctoranzi : 4 birouri în sala 304 a clădirii Romtelecom a UAIC
3. Computere: 2 laptopuri în sala 304, 4 computere în corpul H al Facultăţii de Istorie
4. Alte dotări: Dotările platformei ARHEOINVEST disponibile pentru doctoranzii specializaţi în arheologie (vezi http://arheoinvest.uaic.ro/)


PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ A ŞCOLII DOCTORALE

 Nr.crt. DISCIPLINE OBLIGATORII Coddisciplină Semestrul I
C S Formaverif. Nr.cred.

1.

Orientări în istoriografia contemporană: mari teme şi metode

2

2

E

10

2.

Metodologia unei lucrări de doctorat

2

2

E

10

3.

Modulul de pregătire complementară

10

TOTAL

4

4

2E

30


TEME DE DOCTORAT FINALIZATE RECENT LA FACULTATEA DE ISTORIE (SELECŢIE)

 1. Ana-Maria Buşilă, Tipologia şi funcţionalitatea porturilor maritime de pe coasta levantină în perioadele elenistică şi romană, conducător ştiinţific prof. dr. Octavian Bounegru, calificativ excelent (2012)
 2. Alexandru Suharoschi, Veteranii în provinciile romane de la Dunărea de Jos (Moesia superior, Moesia inferior, Dacia) în secolele I-III p.Chr. Rol politic şi social, conducător ştiinţific prof. dr. Lucreţiu Bîrliba, calificativ foarte bine (2012)
 3. Tincuţa Cloşcă, Simbolismul corabiei în opera lui Ioan Hrisostom, conducător ştiinţific prof. dr. Nelu Zugravu, calificativ foarte bine (2013)
 4. Andrei Sălăvăstru, Reprezentări şi semnificaţii politice ale maladiei la începuturile modernităţii, conducător ştiinţific prof. dr. Alexandru-Florin Platon, calificativ foarte bine (2011)
 5. Valentina Sandu, Act de ctitorie, solidarităţi de familie şi structuri de putere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat, conducători ştiinţifici prof. dr. Ştefan Sorin Gorovei şi prof. dr. Noel Tonnerre (Université d’Angers), calificativ foarte bine (2012).
 6. Paul Nedeloiu, Sate şi boieri în ţinutul Neamţ de la sfârşitul secolului al XIV-lea până la jumătatea secolului al XVII-lea, conducător ştiinţific prof. dr. Ştefan Sorin Gorovei, calificativ foarte bine (2012).
 7. Laura Ulinici, Afacerea Zappa şi conflictul diplomatic greco-român (1892-1896), conducător ştiinţific prof. dr. Gabriel Bădărău, calificativ foarte bine (2012).
 8. Alina-Florina Platon, Reprezentanţe consulare franceze în Principatele Române (1849-1862), conducător ştiinţific prof. dr. Gheorghe Cliveti, calificativ foarte bine (2012).
 9. Andrei Cemârtan, Pantelimon Halippa – activitatea politică, conducător ştiinţific prof. dr. Ioan Ciupercă, calificativ foarte bine (2012).
 10. Dan Prisacaru, Apărarea naţională a României şi frontul secret în anii 1938-1940, conducători ştiinţifici prof. dr. Ioan Ciupercă şi prof. dr. Ion Agrigoroaiei, calificativ foarte bine (2012).