POSDRU/159/1.5/S/140863


Proiect de burse doctorale şi postdoctorale coordonat de Facultatea de Istorie

antetposdruProiectul “Cercetători competitivi pe plan european în domeniul știinţelor umaniste și socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863”


 


Data afişării: 7.12.2015

Joi, 10 decembrie 2015, orele 10:00, Sala Senatului – Conferinţa de finalizare a proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE) ID – 140863, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, DMI 1.5 – Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.


IMPORTANT!    Începând cu luna ianuarie 2015 trebuie folosite documentele cu antetul nou.


  • PROGRAMUL CONFERINŢEI DIN CADRUL PROIECTULUI  CERCETĂTORI COMPETITIVI PE PLAN EUROPEAN ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR UMANISTE ŞI SOCIO-ECONOMICE. REŢEA DE CERCETARE MULTIREGIONALĂ (CCPE) – 140863Poiana Brașov, 19 – 22 noiembrie 2014

Un nou proces de selecţie pentru grupul ţintă în cadrul proiectului POSDRU – CERCETĂTORI COMPETITIVI PE PLAN EUROPEAN IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR UMANISTE ŞI SOCIO-ECONOMICE. REŢEA DE CERCETARE MULTIREGIONALĂ (CCPE) – 140863 – cercetători doctorat.
Număr locuri: 1(unu)
Înscrieri Luni, 28 iulie 2014 – 10.00-12.00 Secretariat, Facultatea de Istorie
INTERVIUL are loc marţi, 29 iulie 2014, între orele 10.00-12.00, la decanatul Facultăţii de Istorie


Data afişării: 7.07.2014
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi lansează un nou proces de selecţie a grupului ţintă cercetători post-doctorat pentru proiectul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863. Procesul de selecţie se derulează în perioada 14 – 16 iulie 2014.


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are deosebita plăcere de a vă invita luni, 30 iunie 2014, orele 11:00, Sala Senatului, la conferinţa de lansare a proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE) ID – 140863       Invitaţie    Comunicat de presa   Agenda conferinţei


Documente utile: (actualizat februarie 2015 -antet nou)

IMPORTANT!   Începând cu luna ianuarie 2015 trebuie folosite documentele cu antetul nou:În atenţia candidaţilor admişi la Proiectul POSDRU: Cercetători competitivi pe plan european în domeniul Ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE)”. Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863
Sunteţi aşteptaţi joi, 29 mai 2014, orele 14.00, la Facultatea de Istorie pentru:
semnarea contractului
depunerea declaraţiei pe propria răspundere că nu beneficiaţi şi de alte proiecte POSDRU
o copie xerox după certificatul de naştere


   ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA SELECŢIA PENTRU GRUPUL ŢINTĂ DOCTORAT:

         Selectie candidati (runda 2) –Rezultate
18 iunie 2014Susţinerea interviuluidetalii
——————-
În perioada 16-17 iunie 2014 va avea loc un nou proces de selecţie pentru grupul ţintă în cadrul proiectului POSDRU – CERCETĂTORI COMPETITIVI PE PLAN EUROPEAN IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR UMANISTE ŞI SOCIO-ECONOMICE. REŢEA DE CERCETARE MULTIREGIONALĂ (CCPE) – 140863cercetători doctorat.
Detalii aici
Anexe selectie

Rezultate FINALE – admişi

  • Tabel înscrişi sesiunea a II-a + programare interviu
  • IMPORTANT: Pentru locurile rămase libere la anul III, se organizează o nouă sesiune de înscriere în perioada 27 mai 2014 (orele 8.00-16.00). Dosarele se depun la secretariatul Facultăţii de Istorie, după ce au fost înregistrate la Registratura Universităţii (corp “A”).

Rezultate finale(prima sesiune): Admişi Respinşi (afişat: 27.05.2014)


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA SELECŢIA PENTRU GRUPUL ŢINTĂ POST-DOCTORAT:

Rezultate FINALE – admişi

Rezultate finale: Admisi Respinşi Rezultate contestaţii (afişat: 27.05.2014)antetposdruUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi lansează procesul de selecție a grupului țintă doctoranzi si cercetători post-doctorat pentru proiectul Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863”. Procesul de selecție se derulează în perioada 7 – 29 mai 2014.

IMPORTANT: Procesul de înscriere se prelungeşte NUMAI pentru DOCTORANZI până miercuri, 21 mai 2014.
׀