Examene

Studii universitare de licenţă, IF

 

Anul universitar 2020/2021


SEMESTRUL I

Anunţuri restanţe:
Date conectare restanţe (licenţă IF, licenţă ID,master) cu Conf.dr.N.Bolohan (afişat: 29.01.2021)

Următorii studenţi nu vor fi primiți la examene datorită neachitării taxei de şcolarizare pentru semestrul I 2020-2021 (afişat: 12.01.2021)

În atenţia studenţilor  restanţieri, înscrişi în acelaşi an, reînmatriculați şi care reiau studiile – TAXE de achitat (Afişat: 05.01.2021)

Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii


*În atenţia studenţilor!

În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 15.01.2014 s-a hotărât ca în sesiunile de restanţe să fie programate examene la discipline atât din sem. I, cât şi din sem. II. În cazul în care, în programarea afişată pentru sesiunea de restanţe, un cadru didactic nu se regăseşte, vă rugăm să comunicaţi urgent la secretariatul facultăţii.


În programarea examenelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web