Fișe semestriale

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

SEMESTRUL 2

Fişă semestrială- Anul 1
Fişă semestrială- Anul 2
Fişă semestrială- Anul 3

In vederea înscrierii la disciplinele pentru semestrul 2, anul universitar 2020-2021, studenţii vor completa şi transmite Fişa semestrială conform indicaţiilor:
Fişă semestrială–se transmite până la data de 25.02.2021, orele 12.00. (Confirmarea primirii se va face dupa data de 22.02.2021)
Chitanţa cu prima tranşă din taxa de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) – se transmite până la data de 25.02.2021, orele 12.00. În cazul în care nu se ataşează chitanţa, Fişa semestrială completată de student nu se ia în considerare.
-După primirea fişei completate – aceasta nu se mai poate modifica la disciplinele opţionale/cursuri speciale /facultative.
-Adresa de mail pentru trimiterea Fişei semestriale şi a chitanţei cu prima tranşă din taxa de şcolarizare: c.goncescu@yahoo.com

SEMESTRUL 1

ANUNT IMPORTANT FIŞĂ SEMESTRIALĂ (Anii 2+3):
In vederea înscrierii la disciplinele pentru semestrul 1, anul universitar 2020-2021, studenţii vor completa şi transmite Fişa semestrială conform indicaţiilor:
1. Fişă semestrială – se transmite până la data de 26.09.2020, orele 12.00.
2. Chitanţa cu prima tranşă din taxa de şcolarizare(pentru studenţii cu taxă) – se transmite până la data de 26.09.2020, orele 12.00. În cazul în care nu se ataşează chitanţa, Fişa semestrială completată de student nu se ia în considerare.
3. După primirea fişei completate – aceasta nu se mai poate modifica la disciplinele opţionale/cursuri speciale /facultative.
4. Adresa de mail pentru trimiterea Fişei semestriale şi a chitanţei cu prima tranşă din taxa de şcolarizare: c.goncescu@yahoo.com
Conducerea Facultăţii
Fișă semestrială-anul II IF
Fișă semestrială-anul III IF

ANUL I
Anunt Fise semestriale si Contract DPPD – Anul I
Fisa semestriala –  An I Semestrul 1 IF 2020 2021
Contract DPPD 2020 – 2023