Centrul de Istoria Evreilor şi Ebraistică

Centrul de Istoria Evreilor şi Ebraistică funcţionează în cadrul organizatoric şi juridic al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi. El se încadrează din aceste puncte de vedere sistemului naţional de învăţământ, funcţionând ca departament în interiorul unei Facultăţi. Centrul a fost înfiinţat în baza avizului Biroului Senatului Universităţii „Al.I. Cuza”, I/35, din 12.11.1999, reorganizat la sfârşitul anului 2003 şi şi-a început activitatea (programele educaţionale şi de cercetare ştiinţifică) în toamna anului 2004 prin iniţierea unui program de masterat. Acesta se încadrează sistemului naţional de învăţământ, funcţionând în continuarea specializării Istorie din cadrul domeniului de studii universitare de licenţă Istorie, conform Hotărârii nr. 1175 din 06.09.2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 769 din 11.09.2006, privind organizarea studiilor universitare de licenţă.

De la sfârşitul anului 2004 a fost activ un program de masterat de patru semestre de studii iudaice, al cărui plan de învăţământ cuprindea cursuri şi seminarii foarte diverse susţinute de specialişti importanţi de la Facultăţile de Istorie, Litere, Filosofie ale Universităţilor din Iaşi şi Bucureşti, de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi din cadrul Academiei Române, de la Institutul de Arheologie – Iaşi şi de la Universităţi din străinătate (Universitatea Ebraică din Ierusalim, Universitatea Paul Valéry – Montpellier III).

Instituţii interne implicate:

 • Facultatea de Istorie;
 • Facultatea de Litere;
 • Centrul de Studii Europene – Dezvoltare Regională

Instituţii externe implicate:

 • Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi;
 • Institutul de Arheologie Iaşi;
 • Ministerul Afacerilor Externe;
 • Ministerul Integrării Europene;
 • Ministerul Culturii şi Cultelor;
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 • Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România;
 • Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor originari din România.

Misiune şi obiective:

a. formarea şi specializarea în domeniul istoriei, culturii şi civilizaţiei comunităţilor evreieşti ca referenţi, referenţi de specialitate, documentarişti, traducători, experţi, asistenţi de cercetare, cercetători, filologi, redactori, funcţionari de stat, funcţionari publici, lucrători în companii mari şi mici;

b. asigurarea unei calificări superioare în domeniul ebraisticii;

c. învăţarea limbii idiş şi a limbii ebraice pentru a facilita accesul la literatură şi unele documente istorice; dobândirea cunoştinţelor necesare pentru citirea şi traducerea unui text în limba idiş scris cu caractere ebraice de tipar şi cursive. Centrul pune la dispoziţia cursanţilor documente din arhive, fotocopii, internet, materiale pe suport electronic sau pe hârtie special concepute de către titularii disciplinelor aferente.

Centrul de Istoria Evreilor şi Ebraistică funcţionează ca un departament al Facultăţii de Istorie. El oferă programe educaţionale şi de cercetare axate pe cunoaşterea aprofundată a istoriei, civilizaţiei şi culturii comunităţilor evreieşti, inclusiv a celor din spaţiul românesc. În cazul oraşului Iaşi, înfiinţarea unui asemenea centru de cercetare a fost cu atât mai necesară, cu cât etnia evreiască a constituit pentru multă vreme aproape jumătate din populaţia oraşului şi a avut o contribuţie deosebită în viaţa economică, socială şi culturală. Cercetarea istoriei evreilor, prin raportare la cadrul mai larg al problemelor de istorie universală sau de istorie naţională, se realizează cu respect pentru adevăr şi toleranţă. Preocupările vizează caracteristicile diasporei iudaice, aspecte ale imigraţiei şi emigraţiei, perspective economice, sociale sau etnoculturale, interpretări politico-juridice. Misiunea fundamentală a Centrului de Istoria Evreilor şi Ebraistică este de a coagula energiile disponibile în plan universitar, academic, politic sau administrativ, cu scopul dezvoltării unor solide programe de cercetare şi formării unor viitori specialişti. Centrul îşi propune să acţioneze ca un element de legătură între mediul universitar-academic, factorii de decizie politică, structuri guvernamentale sau neguvernamentale.

Conducerea Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică:

Directorul Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică este prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON, în ale cărui atribuţii intră toate programele educaţionale, ca şi strategia de dezvoltare a Centrului; are responsabilităţi administrative şi se ocupă de bunul mers al activităţii Centrului.  Ceilalţi membri ai colectivului sunt profesori de la Facultatea de Istorie, cea de Filosofie şi cea de Litere, titulari ai cursurilor din programul educaţional al Centrului.