Centre de cercetare

IMG_4303Sub egida Facultăţii îşi desfăşoară activitatea următoarele centre de cercetare: Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică, Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale și Ideologia Puterii, Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale, Centrul de Istorie a secolului XX, Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului.

În Facultate mai există centre de excelenţă: Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice (CISA), un Laborator Interdisciplinar de Arheologie şi Platforma de formare şi cercetare arheologică în domeniul arheologiei – Arheoinvest. Anterior, au funcționat Centrul de Studii Egeo-Mediteraneene şi Centrul de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”.

Direcţiile de cercetare sunt următoarele:

 •  cercetări arheologice în aşezări preistorice din neolitic, eneolitic, epoca bronzului şi epoca fierului;
 • continuarea proiectului Parcul Arheologic Cucuteni;
 • cercetări arheologice în aşezări antice (greco-romane) din Dobrogea;
 • editarea de ediţii critice a izvoarelor literare antice;
 • publicarea unei monografii despre sclavii şi liberţii imperiali din Illyricum;
 • valorificarea unor cercetări arheologice privind perioada târzie a migraţiilor şi Evul Mediu;
 • publicarea unor volume de documente referitoare la relaţiile Ţărilor Române cu Muntele Athos;
 • crestomaţie de izvoare ale istoriei medievale europene;
 • istorie socială: Moldova, sec. XIV-XVIII. Familie şi putere;
 • istoria vieţii cotidiene în Evul Mediu românesc;
 • imaginarul corpului politic în cultura europeană medievală şi modernă;
 • oraşul din spaţiul românesc şi tranziţia de la medievalitate la modernitate
 • România modernă: construcţie politico-instituţională şi interferenţe;
 • originile mişcării naţionale româneşti în Principatele Române;
 • propaganda în regimurile totalitare;
 • chestiuni sociale şi privitoare la minorităţi în România interbelică;
 • istoria integrării europene.