Examene

Studii universitare de master

 

Anul universitar 2020/2021


SEMESTRUL I

Următorii studenţi nu vor fi primiți la examene datorită neachitării taxei de şcolarizare pentru semestrul I 2020-2021 (afişat: 14.01.2021)

În atenţia studenţilor restanţieri, înscrişi în acelaşi an, reînmatriculați şi care reiau studiile – TAXE de achitat (Afişat: 05.01.2021)


Apăsați butonul Refresh sau tasta F5 pentru actualizarea paginii


În programarea examenelor pot sa apară modificări – verificaţi periodic afişierul facultăţii şi pagina web