Fişe semestriale

Anul universitar 2020-2021

SEMESTRUL al II-lea

Anul 1
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: ARHIVISTICĂ
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

Anul 2
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: ARHIVISTICĂ
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

IMPORTANT –  In vederea înscrierii la disciplinele pentru semestrul 2, anul universitar 2020-2021, studenţii vor completa şi transmite Fişa semestrială conform indicaţiilor:
Fişă semestrială–se transmite până la data de 25.02.2021, orele 12.00. (Confirmarea primirii se va face dupa data de 22.02.2021)
Chitanţa cu prima tranşă din taxa de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) – se transmite până la data de 25.02.2021, orele 12.00. În cazul în care nu se ataşează chitanţa, Fişa semestrială completată de student nu se ia în considerare.
-Adresa de mail pentru trimiterea Fişei semestriale şi a chitanţei cu prima tranşă din taxa de şcolarizare: c.goncescu@yahoo.com

SEMESTRUL I

Anul 1
Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: ARHIVISTICĂ
Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL

Anul 2
Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: ARHIVISTICĂ
Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL