Concursul “Istoria în licee”


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI LIGA STUDENŢILOR DE LA ISTORIE
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

ISTORIA ÎN LICEE “N. IORGA”
– 2024-


Premianții concursului Istoria în licee „N. Iorga” – ediția 2024

Premiul I

Ana Bura, Daria Savu, Tudor Bura, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași, Muzica tinerilor din România comunistă în umbra Cortinei de Fier – profesor Serinela Pintilie

Premiul II

Carina Beatrice Ferenci, Colegiul Național “George Coșbuc”, Cluj-Napoca, Jdanovismul în muzica cultă și arta plastică românească – profesor Binder Gerard Robert

Ioana-Adelina Radu, Costina-Mariana Corduneanu-Pop, Constantin-Daniel Ailenei, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Tg. Neamț, Târgu Neamț în vremuri de primejdie – profesor Adina Grigore-Cucoș

Premiul III

Medeea Ana-Maria Cărăușu, Antonia-Maria Netcă, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, Masacrul de la Odessa – profesor Maria Rados

Mențiuni

Ștefan-Florin Augustin, Livia-Ionela Ciobanu, Daria Ciubotariu, Smaranda Macovei, Colegiul Național Iași, Universitatea ieșeană în slujba interesului național – profesor Adriana Radu

 Bianca Lazăr, Alexandru Crăciunescu, Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași, Amintiri din Epoca de aur. Grupul „Junimiștii” de la Facultatea de Istorie – Filosofie Iași (1987-1988) – profesor Sorin Sitea

Mihaela-Cătălina Penciu, Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, Despre dedicare, filantropie și bun gust – Familia Cincu – profesor Gabriela Nina Pamfile

Vlada Cebotari, Daniela Cecoi, Victor Lupan, Ionela Samborschi, Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” Dondușeni, RM, Unirea din 1918 și crearea României întregite – profesor Roman Botezat


Lista finalişti (15.04.2024)


Stat, societate și ideologii în România secolului XX

Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Liga Studenţilor la Istorie „Clio” organizează cea de-a XIII-a ediție a Concursului Naţional Istoria în licee „N. Iorga”.

Secolul XX a fost unul tumultos, marcat de două războaie mondiale, de un conflict atipic până la acel moment, Războiul Rece, de influența ideologiilor asupra vieții politice și de regimuri totalitare. Pentru România, „secolul scurt” a însemnat, în primul rând, întregirea teritorială, produsă la 1918, dar și experiența dificilă a pierderilor teritoriale, la presiunea marilor puteri și a statelor vecine, în 1940. Votul universal, împroprietărirea pe scară largă și reformarea sistemului școlar au transformat populația României în cetățeni implicați politic și social. Dar cultura democrației a fost repede afectată de regimul autoritar al lui Carol al II-lea, de cel dictatorial al lui Ion Antonescu și de regimul comunist din perioada 1945-1989. Tumultul schimbărilor într-o perioadă scurtă nu a lăsat loc construcției, iar evoluția societății a fost înlocuită cu o perpetuă rupere de ritm. Multe dintre urmările fenomenelor produse în secolul XX le resimțim și astăzi: de la fragilitatea democrației și a spiritului civic, afectate de noaptea totalitară, la înstrăinarea lingvistică și culturală a unei părți însemnate a populației din Moldova de peste Prut, sub impactul dominației sovietice.

Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care doresc să participe la concurs vor trimite o lucrare realizată sub coordonarea unui profesor, la adresa de e-mail: adrian.ceobanu@uaic.ro. Lucrarea va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scrisă cu font Cambria, cu spaţiere la un rând şi jumătate. Precizăm că un profesor poate trimite doar o singură echipă, dar în cadrul acesteia pot fi prezenți elevi din clase diferite din liceul respectiv.

Data limită de înscriere a concurenţilor, prin trimiterea lucrărilor la adresa de e-mail menţionată, este 31 martie 2024, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc pe data de 13 aprilie 2024 printr-o transmisie online.

Finala va avea loc pe 20 aprilie 2024 la Iași. Cu acest prilej, echipele ajunse în ultima etapă a competiţiei vor prezenta lucrarea în faţa unei comisii formată din profesori ai Facultăţii de Istorie.

La redactarea eseurilor poate fi abordată una din temele următoare (care sunt orientative, nu obligatorii):

 • Unirea din 1918 și crearea României întregite
 • Monarhia românească în secolului XX
 • România în cele două războaie mondiale (1914-1918, 1939-1945). Politică, diplomație și acțiuni militare
 • Viața cotidiană în vreme de război. Istorie și memorie
 • Partide și personalități politice în perioada interbelică
 • Petrecerea timpului liber în societatea românească dintre cele două războaie mondiale
 • Comunismul românesc. Regimul politic al partidului-stat
 • Stat și cultură în comunismul românesc. Etape și forme de expresie
 • Viață cotidiană în timpul regimului comunist
 • Minoritățile etnice și confesionale în România interbelică și în perioada comunistă
 • Istoria locală în spațiul românesc la intersecția dintre privat și „marea istorie” în România secolului XX

Concursul este sponsorizat de firma SC Merlins Beverages SRL, care va asigura costurile de cazare la Iași pentru finaliști și premii pentru laureați.

 


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI LIGA STUDENŢILOR DE LA ISTORIE
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

ISTORIA ÎN LICEE “N. IORGA”
– 2023-

Premii:

 Familia Chrissoveloni – Finanțe, Artă și Război, elev Penciu Mihaela-Cătălina, profesor coordonator Pamfile Gabriela Nina, Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Tecuci, Premiul I

Iașul în fața modernizării: iluminatul public, elevi Ilinca-Maria Miron, Denisa-Cristina Patrașcu, profesor coordonator Carmen Tomescu-Stachie, Colegiul Național ,,Costache Negruzzi”, Iași, Premiul II

Secularizarea averilor mănăstirești (1863). Dimensiunea juridică, elevi Denisa Bălteanu, Paula Burcă, Raluca Paula Doboș, Larisa Maria Lucaci, profesor coordonator Serinela Pintilie, Colegiul Național Pedagogic ,,Vasile Lupu”, Iași, Premiul II

 Alexandru Ioan Cuza și tunul din Argeș. Un document inedit, elevi Filimon Roberta Darya, Lăpădat Ecaterina, profesor coordonator Matei Alexandru, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Simion Ștefan”, Alba Iulia, Premiul III

Considerații despre natura raporturilor dintre mișcarea ,,Eteria” și Tudor Vladimirescu, elevi Petru Cătană Negreanu, Valentin Barna, Ștefan Răduț, David Mihăilă, profesor coordonator Crăciun Alexandra-Lucia, Liceul Teoretic ,,Sfinții Trei Ierarhi” București, Premiul III

 Reforma instrucțiunii publice a lui Alexandru Ioan Cuza în spațiul romașcan, elev Adela Mârț, profesor coordonator Maria Antonescu, Colegiul Național ,,Roman Vodă”, Roman, Premiul III

Războiul de independență – Starea de spirit de pe front, elevi Corban Marian-Cristian, Burlacu Adrian-Bogdan, profesor coordonator Gheorghiu Gabriel, Colegiul Tehnic ,,Ion Holban”, Iași, Mențiune

Educația românească în perioada modernă, elev Andrieș Andreea-Narcisa, profesor coordonator Honceriu Irina, Liceul de Artă ,,Ștefan Luchian”, Botoșani, Mențiune

Diplome de participare:

Ion. I. C. Brătianu – liberalul autoritar, elev Acatrinei Alexandru, profesor coordonator Balla Cornel, Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Balș”, Adjud

Schimbarea la față a României – aducerea prințului străin, elev Pleșu Cristina, profesor coordonator Gavrilescu Dorica, Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Tecuci

Carol I, de la prinț german la rege al României, elev Chelaru Carmen Maria, profesor coordonator Axinte Daniela Camelia, Liceul Teoretic ,,Bogdan Vodă”, Hălăucești

Evoluția culturii românești în epoca modernă, elev Cozma Bianca, profesor coordonator Apostol Emil, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț.

Evoluția învățământului românesc în perioada modernă, elev Donose Andrea, profesor coordonator Băican Ana-Maria, Liceul Tehnologic ,,Paul Bujor”, Berești


Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Liga Studenţilor de la aceeaşi facultate vă propun ca în cadrul Concursului Naţional Istoria în licee „N. Iorga” din anul 2023 să fie avută în vedere o perioadă esenţială pentru devenirea umanităţii, anume Epoca Modernă, cu accent special asupra spațiului românesc.

Epoca Modernă reprezintă cheia pentru cunoaşterea şi înţelegerea corespunzătoare a multor realităţi actuale. În plan universal, aceasta are ca avanscenă Marile Descoperiri Geografice de la sfârşitul veacului al XV-lea. Acumulările cantitative şi calitative specifice noilor contexte sociale şi economice, progresele ştiinţifice şi culturale, precum şi viziunile novatoare asupra unei lumi care începe să cunoască şi efectele procesului de secularizare, au dus, treptat, la edificarea unor noi sisteme instituţionale sau la modificarea normelor şi aşezămintelor juridice. La nivelul spaţiului românesc, semnele unor schimbări de anvergură se fac simţite tot mai mult din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea şi în primele decenii ale celui de-al XIX-lea, când, inclusiv sub presiunea crescândă a „străinătăţii”, societatea românească începe să-şi definească un răspuns propriu la adresa „provocărilor modernităţii”.

Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care doresc să participe la concurs vor trimite o lucrare realizată sub coordonarea unui profesor, la adresa de e-mail adrian.ceobanu@uaic.ro. Lucrarea va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scrisă cu font Cambria, cu spaţiere la un rând şi jumătate.
Data limită de înscriere a concurenţilor, prin trimiterea lucrărilor la adresa de e-mail menţionată, este 26 martie 2023, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc pe data de 30 martie 2023.
Finala va avea loc sâmbătă, 8 aprilie 2023. Cu acest prilej, echipele ajunse în ultima etapă a competiţiei vor prezenta lucrarea în faţa unei comisii formate din profesori ai Facultăţii de Istorie.

La redactarea eseurilor poate fi abordată una din temele următoare (care sunt orientative, nu obligatorii):

1. Mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu.
2. Revoluțiile din anul 1848 în spaţiul românesc.
3. Mişcarea naţională românească din Transilvania.
4. Reformele din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
5. Anul 1866 în istoria românilor.
6. Proclamarea și recunoașterea Independenței României.
7. România în relațiile internaționale (1878-1918).
8. Orașele și satele din România – realități sociale și economice complexe.
9. Viața politică. Partide, guverne, doctrine
10. Cultura sub impactul curentelor literare și artistice.
11. Alteritatea etnică și confesională în România Vechiului Regat.


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI LIGA STUDENŢILOR DE LA ISTORIE
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

ISTORIA ÎN LICEE “N. IORGA”
– 2022-

 

Premianții Concursului Național „N. Iorga” Istoria în licee (Iași, 9 aprilie 2022)

Premiul I

Considerații despre o problemă controversată – ceangăii din Moldova

Elevii: Daria Babii, Lavinia Budu, Colegiul „Mihai Eminescu” Iași

Profesor coordonator: Prof. Sorin Ioan SITEA

Premiul II

Sate, târguri și orașe în Europa și în spațiul românesc

Elevă: Bianca Budău, Colegiul Național „Sfântul Sava” din București

și

Ospețele domnești în Țările Române

Elevă: Maria Țicămucă,  Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani

Profesor coordonator Hariclea Monica Mercaș

Premiul III

Literatură veche și cronici: călătoria lui Nicolae Milescu în China

Elev: Voicu Alecsandru, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani

Profesor coordonator: prof. Agache Elena Corina

Mențiuni

Imaginea lui Ștefan cel Mare în manualele „Epocii de Aur”

Elevă: Irina Cogut, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași

Profesor coordonator: prof. Serinela Pintilie

Constantin Brâncoveanu, ocrotitorul artei medievale românești

Elevii: Alexandru Adina, Cojanu Maria, Coman Patricia, Manolache Alexandra, Colegiul Național “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău

Profesor coordonator: Miron Carmina

Sub semnul semilunii: mărturii otomane despre județul Arad în secolele XVI-XVII

Elevă: Sara Lucaci,  Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad

Profesori coordonatori: Sergiu Duma și Popescu Alina

Mulțumim tuturor participanților, vă așteptăm și data viitoare. Mult succes!

 


Politică, diplomaţie şi cultură în evul mediu românesc
(secolele XIV-XVII)

Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Liga Studenţilor de la Istorie, de la aceeaşi universitate, vă propun ca, în cadrul concursului naţional Istoria în licee „N. Iorga” din acest an să ne îndreptăm atenţia spre fascinanta lume medievală.

Evul mediu a reprezentat o epocă de transformări profunde pentru continentul european. Dacă în prima perioadă, Lumea Veche părea că se îndreaptă spre disoluţie, sub loviturile neamurilor migratoare, ulterior, situaţia politică şi economică s-a stabilizat, oferind premisele unei ample dezvoltări la nivel cultural şi spiritual, ce a prefigurat modernitatea. Spaţiul românesc a cunoscut o evoluţie similară, cu o trecere de la o perioadă tulbure, marcată de impactul triburilor turanice şi apoi al mongolilor, la principate consolidate, cu domni respectaţi de puterile vecine. De la Mircea cel Bătrân sau Alexandru cel Bun la Constantin Brâncoveanu, Ţările Române au reuşit să supravieţuiască în complicatul context politic european, cunoscând periodic epoci de afirmare şi dezvoltare, precum cele din timpul lui Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazul, Matei Basarab sau Vasile Lupu. În paralel, cultura din spaţiul românesc s-a afirmat prin vocea unor cărturari, unii – boieri sau ierarhi ai Bisericii – veniţi din partea de sus a societăţii, alţii – zugravi, pietrari sau tipografi – din partea de jos, fiecare lăsând contribuţia sa la un patrimoniu laic sau ecleziastic, scris sau în piatră, care formează temelia culturii naţionale.

Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care doresc să participe la concurs vor trimite o lucrare, realizată sub coordonarea unui profesor, pe tema mai sus amintită la adresa de email: adrian.ceobanu@uaic.ro Lucrarea va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scrisă cu font Times New Roman, cu spaţiere la un rând şi jumătate. Data limită de înscriere a concurenţilor, prin trimiterea lucrărilor, este 26 martie 2022, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc pe data de 2 aprilie 2022.
Finala va avea loc sâmbătă, 9 aprilie 2022. Cu acel prilej, echipele ajunse în ultimul act în competiţie vor prezenta lucrarea în faţa comisiei formate din profesori ai Facultăţii de Istorie.

În redactarea eseurilor, pot fi abordate câteva dintre temele următoare (orientative, nu obligatorii):

1. Politica internă a domnilor Ţărilor Române
2. Ţările Române şi relaţiile cu puterile vecine
3. Societate şi economie în spaţiul românesc în evul mediu
4. Arhitectura medievală în spaţiul românesc
5. Biserica şi rolul său în societatea medievală românească
6. Literatură veche şi cronici
7. Organizarea principatelor medievale româneşti
8. Oraş şi sat în spaţiul românesc medieval
9. Heraldică şi genealogie în spaţiul românesc
10. Categorii etnice în spaţiul românesc
11. Evenimente semnificative ale evului mediu românesc.


Finaliştii concursului (Afişat: 02.04.2022)


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI LIGA STUDENŢILOR DE LA ISTORIE
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

ISTORIA ÎN LICEE “N. IORGA”
– 2021-


Câștigatorii concursului (Afișat: 26.04.2021)


Finaliştii concursului (Afişat: 12.04.2021)


Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Liga Studenţilor de la Istorie, de la aceeaşi universitate, propun ca în acest an concursul Istoria în licee „N. Iorga” să aibă ca temă Culturi, civilizatii si societati ale Antichitatii greco-romane.
Amprenta civilizației greco-romane este vizibilă și astăzi în lumea modernă. Arta, filosofia, literatura, dreptul au reprezentat moșteniri de netăgăduit pentru Renaștere, umanism, iluminism, și pentru societatea contemporană. Efectele marii colonizări grecești și ulterior campaniile lui Alexandru cel Mare au conferit civilizației Eladei universalitate. Prin drept, armată, administrație, dublate de o deosebită flexibilitate în impunerea acestora, Roma a constituit și ea un model de civilizație universală. Mai mult, prezența grecilor și romanilor pe teritoriul de astăzi al țării noastre au avut efecte durabile; nu în ultimul rând, romanilor le datorăm limba pe care o vorbim.

Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care doresc să participe la concurs vor trimite o lucrare pe tema mai sus amintită la adresa de email: bogdan.ceobanu@yahoo.com. Lucrarea va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scrisă cu font Times New Roman, cu spaţiere la un rând şi jumătate. Data limită de înscriere a concurenţilor este 1 aprilie 2021, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc pe 10 aprilie 2021.
În ziua de sâmbătă, 24 aprilie 2021, ora 10.30, finaliştii vor fi invitaţi la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru a-şi prezenta public lucrările, urmând ca membrii comisiei de concurs să decidă acordarea premiilor. În cazul în care condițiile sanitare nu vor permite desfășurarea față în față a concursului, acesta va fi inițiat pe o platformă online, pentru ca prezentările să aibă loc.
În redactarea eseurilor, pot fi abordate câteva din temele următoare (orientative, nu obligatorii):
1. Personalității ale lumii greco-romane
2. Arta greacă
3. Literatura lumii grecești și romane
4. Armata romană
5. Civilizația greacă pe teritoriul României: Histria, Tomis, Callatis
6. Vestigiile arheologice romane pe teritoriul României
7. Dacia romană
8. Etnogeneza românilor.

Precizări
• Echipele pot fi formate din unul sau mai mulţi elevi (maximum patru), lucrând sub îndrumarea unui profesor coordonator.
• În finală vor intra opt lucrări, dintre care cele considerate cele mai valoroase vor primi în ordine premiile I, II sau III, respectiv menţiuni.
• Un liceu poate trimite o singură echipă. Pot participa licee din întreaga ţară.
• Comisia de evaluare a lucrărilor va fi formată din profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. Comisia va urmări abilităţile de exprimare în scris, argumentaţia şi caracterul de originalitate.
• În măsura posibilităţilor, Facultatea de Istorie va încerca să acopere o parte din cheltuielile de cazare (pentru echipele din localităţi mai îndepărtate) şi va asigura invitaţilor o masă de prânz la Cantina Universităţii din Complexul Titu Maiorescu.
Finaliştii sunt rugaţi să confirme participarea în 72 de ore de la anunţarea prin email a rezultatului, altfel invitaţia va fi acordată echipei de pe locul următor.
Vă așteptăm!


Concursul Istoria în Licee „N. Iorga”
„Alexandru Ioan Cuza: bicentenar”

– program şi regulament –


ANUNȚ

Acum două luni, am prezentat lista celor 11 echipe care urmau să fie invitate la Iași pentru a prezenta eseurile acceptate in concurs. Din cauza evoluției pandemiei Codiv-19 și a restricțiilor impuse de starea de alertă, nu a mai putut fi organizat evenimentul la Iași. Cu toate acestea, am citit cu atenție materialele trimise și am rămas plăcut surprinși de originalitatea temelor abordate și conținutul analitic al acestora. În aceste condiții, am decis premierea tuturor echipelor. Elevii vor primi diplome de participare, materiale de promovare și cărți apărute la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pentru o bună organizare și distribuție a premiilor, vă rugăm să luați legătura cu dl Adrian-Bogdan Ceobanu la adresa de mail: adrian.ceobanu@uaic.ro.
Felicitări și succes în continuare!

(Afişat: 29.05.2020)


ANUNȚ

În urma selecției efectuate de către comisia de concurs, s-a decis ca următoarele echipe să participe la reuniunea de la Iași, la o dată pe care o vom anunța ulterior.

1) Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov
2) Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț
3) Colegiul Economic Administrativ Iași
4) Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți
5) Colegiul Național de Artă ,,Octav Băncilă” Iași
6) Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani
7) Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași
8) Colegiul Național ,, Spiru Haret’’ Tecuci
9) Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău
10) Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comănești
11) Liceul Ioan Slavici Panciu

Vă mulțumim, vă urăm sănătate și succes!

(Afișat: 23.03.2020)


ANUNŢ (afişat: 17.03.2020)

Facultatea de Istorie mulțumește elevilor și profesorilor celor 16 echipe care, în aceste condiții dificile, au trimis propuneri pentru concursul Istoria în licee. Până la sfârșitul săptămânii vom afișa rezultatul selecției, urmând ca data concursului să se amâne pentru o perioadă mai liniștită (sperăm în luna mai). Mult succes și sănătate tuturor!


Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Liga Studenţilor de la Istorie, de la aceeaşi universitate, propun ca în acest an concursul Istoria în licee „N. Iorga” să aibă ca temă Alexandru Ioan Cuza: bicentenar.
Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Alexandru Ioan Cuza. Figură marcantă a istoriei românilor, Cuza s-a remarcat de tânăr în rândul mișcării pentru reformarea sistemului politic din Moldova, fiind participant activ la revoluția din 1848. Implicat în activitatea unionistă, a fost ales domnitor în Moldova și Țara Românească în ianuarie 1859, în cadrul unui proces politic și diplomatic care a pus Marile Puteri în fața faptului împlinit. Domnia sa a fost una menită să crească nivelul de dezvoltare economică a țării, iar reformele aplicate în acea vreme au deschis practic calea modernizării României. Prin personalitatea sa, Alexandru Ioan Cuza a impus aplicarea acestor măsuri, cu toate că nu au lipsit și unele controverse, care au alimentat opoziția politică și au dus în cele din urmă la abdicarea domnitorului în februarie 1866. Numele său va rămâne mereu legat de Unirea din 1859 și de schimbările majore introduse în tânărul stat român în cei șapte ani de domnie.

Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care doresc să participe la concurs vor trimite o lucrare pe tema mai sus amintită la adresa de email: bogdan.ceobanu@yahoo.com. Lucrarea va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scrisă cu font Times New Roman, cu spaţiere la un rând şi jumătate. Data limită de înscriere a concurenţilor este 15 martie 2020, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc pe 18 martie 2020.
În ziua de sâmbătă, 28 martie 2020, ora 10.30, finaliştii vor fi invitaţi la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru a-şi prezenta public lucrările, urmând ca membrii comisiei de concurs să decidă acordarea premiilor. Cu această ocazie va avea loc şi o masă rotundă, la care vor fi invitaţi studenţi, profesori din mediul universitar şi preuniversitar, specialişti din arhive şi muzee, reprezentanți ai autorităților locale.
În redactarea eseurilor, pot fi abordate câteva din temele următoare (orientative, nu obligatorii):

Familia lui Alexandru Ioan Cuza
Implicarea lui Cuza în mișcarea revoluționară și cea unionistă
Unirea de la 1859
Aspecte din domnia lui Alexandru Ioan Cuza
Relațiile lui Cuza cu alte personalități ale vremii
Politica externă a lui Alexandru Ioan Cuza
Personalitatea lui Cuza

Precizări
• Echipele pot fi formate din unul sau mai mulţi elevi (maxim patru), lucrând sub îndrumarea unui profesor coordonator.
• În finală vor intra opt lucrări, dintre care cele considerate cele mai valoroase vor primi în ordine premiile I, II sau III, respectiv menţiuni.
• Un liceu poate trimite o singură echipă. Pot participa licee din întreaga ţară.
• Comisia de evaluare a lucrărilor va fi formată din profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. Comisia va urmări abilităţile de exprimare în scris, argumentaţia şi caracterul de originalitate.
• În măsura posibilităţilor, Facultatea de Istorie va încerca să acopere o parte din cheltuielile de cazare (pentru echipele din localităţi mai îndepărtate) şi va asigura invitaţilor o masă de prânz la Cantina Universităţii din Complexul Titu Maiorescu.
Finaliştii sunt rugaţi să confirme participarea în 72 de ore de la anunţarea prin email a rezultatului, altfel invitaţia va fi acordată echipei de pe locul următor
Vă așteptăm!


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI LIGA STUDENŢILOR DE LA ISTORIE
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

ISTORIA ÎN LICEE “N. IORGA”
– ediţia a VIII-a –
24 noiembrie 2018


Sâmbătă, 24 noiembrie 2018, a avut loc la Facultatea de Istorie a VIII-a ediție a concursului Istoria în licee „N. Iorga”, cu temaMarea Unire a Românilor. S-au acordat următoarele premii și mențiuni:

Premiul I

Sebastian Antoce, Teofana Bibire, Yasmine Dadu, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași
Profesori coordonatori: prof.dr. Elvira Rotundu și prof. Carmen Tomescu

Premiul II

Suceveanu Iulia Elena, Ciotir Alexandra, Colegiul  Național „A. T. Laurian” Botoșani
Profesor coordonator: Tana Onofrei

Premiul III

Preda Irina, Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci
Profesor coordonator: Dorica Miron

Mențiuni

Dragoș Bejenariu, Colegiul Mihai Eminescu, Iași
Profesor coordonator: Sorin Sitea

Enache Maria şi Țocu Arşaluis-Gabriela, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați
Profesor coordonator: Langu Sorin;

Isticioaia Bianca-Elena, Țapoi Maria Magdalena,  Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani
Profesori coordonatori: Mercaș Hariclea, Jitaru Adela

Felicitări și mulțumiri tuturor participanților, vă așteptăm și la următoarea ediție!

 

17.11.2018

Mulțumim, în primul rând, celor 24 de echipe participante, elevilor și profesorilor care au depus un efort pentru a redacta si trimite o lucrare în cadrul concursului Istoria în licee „Nicolae Iorga”, organizat de Facultatea de Istorie. În urma întrunirii comisiei pentru evaluarea eseurilor, s-a decis ca următoarele echipe (prezentate în ordine aleatorie) să fie invitate să participe sâmbătă, 24 noiembrie 2018, ora 10.30, la masa rotundă cu tema Marea Unire a Românilor”:

1. Voluntarii ardeleni și bucovineni implicați în actul Marii Uniri
Elevi: Suceveanu Iulia Elena, Ciotir Alexandra, Colegiul  Național „A. T. Laurian” Botoșani
Profesor coordonator: Tana Onofrei

2. Bătălia Galaților, ianuarie 1918
Elevi: Enache Maria şi Țocu Arşaluis-Gabriela, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați
Profesor coordonator:  Langu Sorin;

3. Marea Unire: element al propagandei comuniste. Pagini din revista „Cutezătorii”
Elevi: Cojocariu Alexandru, Loluţă Ana-Maria, Lungu Roxana, Sandu Tudor, Colegiul Naţional „Nicu Gane”, Fălticeni
Profesor coordonator: Zaharia Irina

4. Iuliu Maniu și Marea Unire – Atitudini și reacții în presa românească de la începutul secolului XX
Elev: Dragoș Bejenariu, Colegiul Mihai Eminescu, Iași
Profesor coordonator: Sorin Sitea

5. Miron Cristea și Marea Unire de la 1918   
Echipa „Centum”-100: Iftime Ana Maria, Popa Andrei, Tănase Diana, Ursu Emanuela-Vasilica, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț
Profesor coordonator. Spiridon Elena-Diana

6. Personalitățile Marii Uniri: Ion I.C. Brătianu și Samoilă Mârza
Elevi: Isticioaia Bianca-Elena, Țapoi Maria Magdalena,  Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani
Profesori coordonatori: Mercaș Hariclea, Jitaru Adela;

7. Omul  – Între trecut și prezent
Elev: Preda Irina, Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci;

8. Negruzziști în linia întâi – contribuții ale internatiștilor la realizarea Marii Uniri
Elevi: Sebastian Antoce, Teofana Bibire, Yasmine Dadu, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași
Profesori coordonatori: prof.dr. Elvira Rotundu și prof. Carmen Tomescu

9. Importanța lui Iancu Flondor pentru unirea Bucovinei cu Regatul României
Elevi: Teodosiu Emilia și Magazin Ioana-Valentina, Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava
Profesor coordonator:  Glaser Antonela Gabriela

10. Sfatul Țării – instituție reprezentativă  a populației dintre Prut și Nistru
Elevi:  Pădure  Miruna, Giană  Sebastian, Filimon  Andra, Anghel  Ioana,   Liceul  „M. Sadoveanu”  Borca
Profesor coordonator: Radu  Adriana  Cătălina

Vă rugăm să confirmați participarea până luni, 19.11.2018, ora 20.

 

Tema: „Marea Unire a Românilor”
-program şi regulament-

           Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Liga Studenţilor de la Istorie, de la aceeaşi universitate, propun ca în acest an concursul Istoria în licee „N. Iorga” să aibă ca temă Marea Unire a Românilor.
În 2018, aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire a Românilor s-a realizat prin apariţia unor noi lucrări, volume, lucrări cu caracter autobiografic, prin organizarea unor conferinţe naționale și internaționale, expoziţii foto-documentare sau prin crearea unor baze de date. Desluşirea evenimentelor din 1918 contribuie decisiv la crearea identităţii româneşti, la cunoaşterea trecutului românilor, pentru înțelegerea prezentului şi construirea viitorului.
Unirea Basarabiei cu România la 27 martie/9 aprilie 1918, a Bucovinei la 15/28 decembrie 1918 și a Transilvaniei la 18 noiembrie/1 decembrie 1918, reprezintă momente importante pentru istoria statului român. Realizarea unirii provinciilor aflate în componența imperiilor vecine cu România reprezenta finalul unui proiect conceput încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, dar și începutul altuia nou, cu ample implicații politice, culturale și economice. Recunoașterea internațională a Unirii a avut loc în cadrul Conferinței de Pace de la Paris, organizată la finalul primului război mondial.
Marea Unire de la 1918 a suscitat de-a lungul timpului interesul a numeroși istorici. Subiectul este mereu actual, fiind completat cu noi surse documentare. Realizarea unor eseuri pe acest subiect de către elevi poate surprinde modul în care evenimentele de acum 100 de ani sunt receptate de către noile generații.
           Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care doresc să participe la concurs vor trimite o lucrare pe tema mai sus amintită la adresa de email: bogdan.ceobanu@yahoo.com.
Lucrarea va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scrisă cu font Times New Roman, cu spaţiere la un rând şi jumătate. Data limită de înscriere a concurenţilor este 15 noiembrie 2018, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc pe 18 noiembrie 2018.

În ziua de sâmbătă, 24 noiembrie 2018, ora 10.30, finaliştii vor fi invitaţi la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru a-şi prezenta public lucrările, urmând ca membrii comisiei de concurs să decidă acordarea premiilor. Cu această ocazie va avea loc şi o masă rotundă, la care vor fi invitaţi studenţi, profesori din mediul universitar şi preuniversitar, specialişti din arhive şi muzee, reprezentanți ai autorităților locale.
În redactarea eseurilor, pot fi abordate câteva din temele următoare (orientative, nu obligatorii):
– Personalități ale Unirii
– Momentele Unirii de la 1918
– Recunoașterea internațională a Unirii
– Receptarea Unirii în presă, jurnale, memorii, corespondență

Precizări

• Echipele pot fi formate din unul sau mai mulţi elevi (maxim patru), lucrând sub îndrumarea unui profesor coordonator.
• În finală vor intra opt lucrări, dintre care cele considerate cele mai valoroase vor primi în ordine premiile I, II sau III, respectiv menţiuni.
• Un liceu poate trimite o singură echipă. Pot participa licee din întreaga ţară. Finaliştii sunt rugaţi să confirme participarea în 72 de ore de la anunţarea prin email a rezultatului, altfel invitaţia va fi acordată echipei de pe locul următor.
• Comisia de evaluare a lucrărilor va fi formată din profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. Comisia va urmări abilităţile de exprimare în scris, argumentaţia şi caracterul de originalitate.
• În măsura posibilităţilor, Facultatea de Istorie va încerca să acopere o parte din cheltuielile de cazare (pentru echipele din localităţi mai îndepărtate) şi va asigura invitaţilor o masă de prânz la Cantina Universităţii din Complexul Titu Maiorescu.FACULTATEA DE ISTORIE  ŞI  LIGA STUDENŢILOR DE LA ISTORIE
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

ISTORIA ÎN LICEE “N. IORGA”
– ediţia a VII-a –
25 martie 2017


Sâmbătă, 25 martie 2017, a avut loc la Facultatea de Istorie a VII-a ediție a concursului Istoria în licee „N. Iorga”, cu tema „Primul Război mondial: Acțiuni diplomatice și stări de spirit. S-au acordat următoarele premii:

 • Premiul I: Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași (Iașii – capitală de război)
  Elevi: George Duminică, Sebastian Antoce, Teodor Alexandru Bobu, Leia Lupu
  Prof. îndrumători Alexandra-Marcela Popescu, Elvira Rotundu
 • Premiul II: Colegiul „Mihai Eminescu” Iași (Dilemele istoriei: Petre P. Carp și războiul întregirii neamului românesc)
  Elevi: Sebastian Șerban, Sonia Sitea
  Prof. îndrumător: Sorin Sitea
 • Premiul III: Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” Iaşi (Iaşi, capitală de război: demersuri diplomatice şi solidaritate naţională)
  Elevi: Iacovenco Carolina, Şandru Şerban, Pintilie Andra Elena
  Prof. îndrumător: Simona Iuşcă
 • Mențiuni: Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad (Primul Război Mondial. Acțiuni diplomatice și stări de spirit)
  Elev: Boțoroga Cosmin-Alin
  Prof. îndrumător: Ramona Andreea Brumă
  și
  Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași (Regina Maria: opera caritabilă).
  Elevi: Grițcu Cristian, Bișog Cristian, Andrici Paul, Toma Iulia
  Prof. îndrumător: Serinela Pintilie

Mulțumim tuturor participanților. Vă așteptăm în număr mare și în anul următor.


16.03.2017
În urma întrunirii comisiei pentru evaluarea eseurilor din cadrul concursului Istoria în licee „Nicolae Iorga”, s-a decis ca următoarele echipe să fie invitate să participe sâmbătă, 25 martie 2017, orele 11, la masa rotundă cu tema „Primul Război mondial: Acțiuni diplomatice și stări de spirit”:

 • Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași
 • Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
 • Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași
 • Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași
 • Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava
 • Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad
 • Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești
 • Liceul Pedagogic „D.P. Perspessicius” Brăila
 • Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași

Vă rugăm că confirmați prezența la adresa bogdan.ceobanu@yahoo.com
Mulțumim tuturor echipelor participante la concurs.


Tema acestei ediţii este: „Primul Război Mondial: Acţiuni diplomatice şi stări de spirit”

 -program şi regulament-

         Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Liga Studenţilor de la Istorie, de la aceeaşi universitate, propun ca în acest an concursul Istoria în licee „N. Iorga” să aibă ca temă Primul Război Mondial: Acţiuni diplomatice şi stări de spirit.

România a decis, prin Consiliul de Coroană de la Cotroceni, din 14/27 august 1916, să declare război şi să atace Austro-Ungaria. După ofensiva entuziastă a trupelor române în Transilvania, din toamna aceluiaşi an, a urmat contraatacul armatelor germano-austro-ungare, astfel încât, după luptele eroice de la Jiu şi de pe Argeş-Neajlov, apărarea capitalei s-a prăbuşit. Pe de altă parte, avusese loc ofensiva germano-bulgaro-otomană, condusă de mareşalul Mackensen la Dunăre, unde “dezastrul de la Turtucaia” a fost doar unul dintre episoadele tragice pentru români. Decise să nu renunţe la luptă, autorităţile statului, guvernul, armata şi unii locuitori s-au retras în Moldova

Anul 1917 a fost un an de cumpănă pentru statul român şi pentru românii din statele vecine. În acest sens, vă propunem mai multe teme de istorie diplomatică, militară şi socială: Bătăliile de Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, Iaşii – capitală de război -, Românii din afara graniţelor şi mişcarea naţională, Personalităţi ale României în primul război mondial (Regele Ferdinand, Regina Maria, Ion I.C. Brătianu), Diplomaţi şi diplomaţie în vreme de război, la care se pot adăuga şi altele.

Începând din 2014, atenţia istoricilor a fost îndreptată cu predilecţie spre studierea mai atentă a primului război mondial. Marcarea a 100 de ani de la izbucnirea primei conflagraţii mondiale s-a realizat prin apariţia unor noi lucrări, prin organizarea unor conferinţe şi expoziţii sau prin crearea unor baze de date cât mai detaliate care cuprind articole din ziare, cărţi poştale, fotografii, scrisori şi jurnale de război. Desluşirea istoriei primului război mondial, dar şi a participării României, contribuie decisiv la crearea identităţii româneşti, la cunoaşterea trecutului românilor, pentru a înţelege prezentul şi la ce să ne aşteptăm în viitor.

Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care doresc să participe la concurs vor trimite o lucrare pe tema mai sus amintită la adresa de email: bogdan.ceobanu@yahoo.com.

Lucrarea va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scrisă cu font Times New Roman, cu spaţiere la un rând şi jumătate. Data limită de înscriere a concurenţilor este 10 martie 2017, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc pe 15 martie 2017. În ziua de sâmbătă, 25 martie 2017, ora 10, finaliştii vor fi invitaţi la Facultatea de Istorie pentru a-şi prezenta public lucrările, urmând ca membrii comisiei concursului să decidă acordarea premiilor. Cu această ocazie va avea loc şi o masă rotundă, la care vor fi invitaţi studenţi, profesori din mediul universitar şi preuniversitar, specialişti din arhive şi muzee. De asemenea, studenţii vor avea prilejul de a cunoaşte Universitatea, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia “Zilelor Porţilor Deschise la UAIC” (23-26 martie 2017).

Precizări
• Echipele pot fi formate din unul sau mai mulţi elevi (maxim patru), lucrând sub îndrumarea unui profesor coordonator.
• În finală vor intra opt lucrări, dintre care cele considerate cele mai valoroase vor primi în ordine premiile I, II sau III, respectiv menţiuni.
• Un liceu poate trimite o singură echipă. Pot participa licee din întreaga ţară. Finaliştii sunt rugaţi să confirme participarea în 72 de ore de la anunţarea prin email a rezultatului, altfel invitaţia va fi acordată echipei de pe locul următor.
• Comisia de evaluare a lucrărilor va fi formată din profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. Comisia va urmări abilităţile de exprimare în scris, argumentaţia şi caracterul de originalitate.
• În măsura posibilităţilor, Facultatea de Istorie va încerca să acopere o parte din cheltuielile de cazare (pentru echipele din localităţi mai îndepărtate) şi va asigura invitaţilor o masă de prânz la Cantina Universităţii din Complexul Titu Maiorescu.


Afişat: 24.04.2016, orele 12

Premiile acordate în urma concursului Istoria în licee ”Nicolae Iorga”:

– Premiul I:

 • Colegiul Național Iași, Elev Dominte Mădălina, Profesor coordonator: Radu Adriana

– Premiul II:

 • Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, Elevi: Iliescu Lucian-Valeriu, Bobu Teodor Alexandru  Antoce Sebastian, Avădănei Diana, Profesor coordonator: Alexandra Popescu
 • Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad, Elevi: Dîmb Beatrice Monica, Vale Anamaria Rebeca, Gantner Kristian, Datcu Mihael, Profesor coordonator: Danciu Nicolae

– Premiul III:

 • Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”Fălticeni, Elevi Văcăriţa Diana-Elena; Murariu Cornelia-Elena, Profesori coordonatori: Elena Deleanu, Palaghia Radion

– Mențiuni:

 • Liceul Teoretic “MironCostin” Iasi, Elev: Chelaru Octavian Dominic, Profesor coordonator: Panaite Elena – Valerica
 • Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași, Elev: Grițcu Cristian, Profesor coordonator: Pintilie Serinela
 • Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Iaşi, Elev: Sebastian Şerban, Profesor coordonator: Sorin Sitea
 • Liceul CAROL I  Bicaz, Elevi Fîrţală Cioncuţ Andrei, Dospinescu Rareş, Profesor coordonator: Xenia Sîrbu

Afişat: 12.04.2016, orele 12
În urma întrunirii comisiei pentru evaluarea eseurilor din cadrul concursului Istoria în licee ”Nicolae Iorga”, s-a decis ca următoarele echipe să fie invitate să participe sâmbătă, 23 aprilie, ora 11, la masa rotundă “Rolul şi importanţa Istoriei în şcoala contemporană românească”:

 • Colegiul Național ,,Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad, Elevi: Dîmb Beatrice Monica, Vale Anamaria Rebeca, Gantner Kristian, Datcu Mihael, Profesor coordonator: Danciu Nicolae
 • Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, Elevi : Iliescu Lucian-Valeriu, Bobu Teodor Alexandru Antoce Sebastian, Avădănei Diana, Profesor coordonator: Alexandra Popescu
 • Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”Fălticeni, Elevi Văcăriţa Diana-Elena; Murariu Cornelia-Elena, Profesori coordonatori: Elena Deleanu, Palaghia Radion
 • Liceul Carol I Bicaz, Elevi Fîrţală Cioncuţ Andrei, Dospinescu Rareş, Profesor coordonator: Xenia Sîrbu
 • Colegiul Național Iași, Elev Dominte Mădălina, Profesor coordonator: Radu Adriana
 • Liceul Teoretic “Miron Costin” Iasi, Elev: Chelaru Octavian Dominic, Profesor coordonator: Panaite Elena – Valerica
 • Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași, Elev: Grițcu Cristian, Profesor coordonator: Pintilie Serinela
 • Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Iaşi, Elev: Sebastian Şerban, Profesor coordonator: Sorin Sitea

Pentru detalii veţi lua legătura cu organizatorii concursului la adresa: bogdan.ceobanu@yahoo.com


FACULTATEA DE ISTORIE  ŞI  LIGA STUDENŢILOR DE LA ISTORIE
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

ISTORIA ÎN LICEE “N. IORGA”
– ediţia a VI-a –
2016

Tema acestei ediţii este: „Rolul şi poziţia Istoriei în şcoala contemporană românească

 -program şi regulament-

 În condiţiile dezbaterii naţionale cu privire la noul curriculum, ocazie cu care s-a pus în discuţie şi rolul disciplinei Istorie în planul de învăţământ de la gimnaziu, Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Liga Studenţilor de la Istorie, de la aceeaşi universitate, au decis ca în acest an concursul Istoria în licee  „N. Iorga” să aibă ca temă Rolul şi poziţia Istoriei în şcoala contemporană românească.

În ultimii 25 de ani, disciplina Istorie a cunoscut o erodare continuă în ceea ce priveşte atenţia acordată în planurile de învăţământ şi în programa şcolară, indiferent de nivel, gimnazial sau liceal. Dezbaterile din ultima vreme cu privire la situaţia Istoriei determină necesitatea unei discuţii reînnoite, la care să participe nu doar profesorii şi diriguitorii învăţământului românesc, dar şi elevii, principalii beneficiari ai sistemului de educaţie din România. Acesta este motivul pentru care propunem implicarea elevilor, dorindu-ne să vedem care este opinia lor cu privire la rolul Istoriei, la necesitatea învăţării principalelor fenomene care stau la baza evoluţiei civilizaţiei şi societăţii umane, la temele care ar trebui să facă obiectul cercetării contemporane, la starea manualelor, locul istoriei românilor în programa de studiu din liceu, istoria românilor din afara graniţelor – inclusiv noua diaspora, caracterul interdisciplinar, lecţiile practice (cu trimitere spre arheologie, muzee, arhive, protejarea patrimoniului si valorificare lui) etc.

În opinia noastră, Istoria contribuie decisiv la crearea identităţii româneşti a fiecărui individ, îi arată care îi sunt rădăcinile, cum să înţeleagă prezentul şi ce să aştepte de la viitor. Tot Istoria, predată şi învăţată în şcoala românească, contribuie la crearea conştiinţei europene a elevilor şi la aderarea deplină la valorile pe care Uniunea Europeană le-a făurit şi le promovează. Istoria ne ajută să înţelegem societatea în care trăim, cum s-au produs şi se pot produce schimbările, ne oferă un sens al identităţii personale şi de grup, ne facilitează operaţiunea vital de importantă de a recepta mesajele predecesorilor noştri, spre a le transmite, după ce le completăm cu ale noastre, urmaşilor noştri. Istoria ne inspiră, ne atrage atenţia, ne sugerează pericolele, ne face, în ultimă instanţă oameni mai buni. Fără înţelegerea lumii de astăzi şi a modului cum s-a ajuns la ea, am fi incompleţi şi adesea neputincioşi în faţa provocărilor prezentului.

Concursul se adresează elevilor din ciclul liceal. Individual sau în echipă, elevii care doresc să participe la concurs vor trimite un eseu pe tema mai sus amintită la adresa de email: bogdan.ceobanu@yahoo.com. Eseul va avea între 10.000 şi 15.000 de caractere (cu tot cu spaţii) şi va fi scris cu font Times New Roman, cu spaţiere un rând şi jumătate. Data limită de înscriere a concurenţilor este 4 aprilie 2016, urmând ca anunţarea finaliştilor să aibă loc până pe 10 aprilie 2016. În data de sâmbătă, 23 aprilie 2016, ora 10, finaliştii vor fi invitaţi la Facultatea de Istorie pentru a-şi prezenta public eseurile, urmând ca membri comisiei concursului să decidă acordarea premiilor. Cu această ocazie va avea loc şi o masă rotundă, la care vor fi invitaţi studenţi, profesori din mediul universitar şi preuniversitar, specialişti din arhive şi muzee.

Precizări

 • Echipele pot fi formate din unul sau mai mulţi elevi (maxim patru), lucrând sub îndrumarea unui profesor coordonator.
 • În finală vor intra opt eseuri, dintre care cele considerate cele mai valoroase vor primi în ordine premiile I, II sau III, respectiv menţiuni.
 • Un liceu poate trimite o singură echipă. Pot participa licee din întreaga ţară. Finaliştii sunt rugaţi să confirme participarea în 72 de ore de la anunţarea prin email a rezultatului, altfel invitaţia va fi acordată echipei de pe locul următor.
 • Comisia de evaluare a eseurilor va fi formată din profesori şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. Comisia va urmări abilităţile de exprimare în scris, argumentaţia şi caracterul de originalitate.
 • În măsura posibilităţilor, Facultatea de Istorie va încerca să acopere o parte din cheltuielile de transport şi cazare (pentru echipele din localităţi mai îndepărtate) şi va asigura invitaţilor o masă de prânz la Cantina Universităţii din Complexul Titu Maiorescu.

„ISTORIA ÎN LICEE «N. IORGA»” – ediţia a V-a –
4 aprilie 2015

Tema ediţiei este: „ŞTEFAN CEL MARE: OMUL ŞI EPOCA”

Grupurile interesate de elevi, împreună cu profesorii coordonatori, pot lua legătura cu organizatorii concursului, pentru a-şi anunţa participarea sau a cere informaţii, la adresa de email: augustingurita@yahoo.com.
Informaţii cu privire la regulamentul de desfăşurare a concursului, precum şi bibliografia aferentă, se află la adresa de internet: http://history.uaic.ro/facultate/concursul-istoria-in-licee/, precum și pe Facebook: https://www.facebook.com/pages/Facultatea-de-Istorie-Iasi/121993964543112
Vă aşteptăm!


Notă: Precizăm că regulamentul şi tematica afişate pe site sunt finale.(19.03.2015)