Fişe semestriale – ID


Fişa de înscriere semestriala (an universitar 2021/2022, sem.1):

Anul 1        Anul 2        Anul 3


IMPORTANT! Studenţii care urmează cursurile învăţământului la distanţă vor putea urma şi promova modulul psihopedagogic (DPPD), nivelul 1, numai după finalizarea celor 3 ani ai studiilor de licenţă. Aceste cursuri se pot urma la Departamentul DPPD al UAIC (corp „D”, parter), https://www.psih.uaic.ro/dppd/.