Fişe semestriale – ID


Fişa de înscriere semestriala* (an universitar 2021/2022, sem.2):

Anul 1 doc     pdf

Anul 2  doc     pdf

Anul 3  doc    pdf


*Începând cu data de 03 martie 2022,se eliberează CD-ul semestrul 2 astfel:
1. Până la data de 01 martie 2022, orele 12.00, studenţii completează integral şi trimit o singură dată Fişa de înscriere/sem.2 şi chitanţa / dovada plăţii a primei tranşe din taxa de şcolarizare/sem.2 la adresa de mail c.goncescu@yahoo.com.
2. Studenţii care doresc să vină la secretariat pentru ridicarea CD-ului, doar în zilele lucrătoare, vor trimite un mesaj cu datele complete din certificatul de naştere şi căsătorie (unde este cazul) la adresa de mail c.goncescu@yahoo.com – pentru a fi programaţi. Vor ataşa chitanţa aferentă primei tranşe din taxa de şcolarizare/sem.2.
3. Studenţii care doresc să primească cursurile pe adresa de mail, vor scrie un mesaj în acest sens la adresa: c.goncescu@yahoo.com, la care vor ataşa chitanţa aferentă primei tranşe din taxa de şcolarizare/sem.2. Mesajul trebuie să conţină datele complete din certificatul de naştere şi căsătorie (unde este cazul), numarul matricol din carnetul de student.
Fişa de înscriere/sem.2 este condiţie de primire a cursurilor/sem.2.
IMPORTANT! Taxa de şcolarizare pentru semestrul 2 al anului universitar 2021-2022 trebuie să fie achitată integral la momentul prezentării la sesiunea de examene.

IMPORTANT! Studenţii care urmează cursurile învăţământului la distanţă vor putea urma şi promova modulul psihopedagogic (DPPD), nivelul 1, numai după finalizarea celor 3 ani ai studiilor de licenţă. Aceste cursuri se pot urma la Departamentul DPPD al UAIC (corp „D”, parter), https://www.psih.uaic.ro/dppd/.