Acreditare

RAPORT DE EVALUARE PERIODICĂ
PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
DOMENIUL Istorie
SPECIALIZAREA Istorie
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  Învăţământ la distanţă

 • Titlu
 • Cerere ARACIS
 • Raport de Autoevaluare
 • Cuprins
 • Informaţii despre Universitate
 • Informaţii despre facultate
 • Informaţii despre program
 • Anexa A.1 Document infiintare universitate
 • Anexa A.2 Carta Universitatii
 • Anexa A.3 Regulament organizare
 • Anexa A.4 Cod Etica
 • Anexa A.5 Regulament Comisie Etica
 • Anexa A.6 Audit intern
 • Anexa A.7 Manual calitate
 • Anexa A.9 Plan strategic UAIC
 • Anexa A.10 Plan operational 2018 UAIC
 • Anexa B.1 Regulament colaborare internationala
 • Anexa B.2 Regulament Consiliul facultatii
 • Anexa B.3 Plan strategic facultate
 • Anexa B.4 Plan operational facultate
 • Anexa B.5 Comisie management calitate
 • Anexa C.1 DSSA Raport activitate
 • Anexa C.2 Studiu situatie absolventi piata muncii
 • Anexa C.3 Modificare denumire Departament ID UAIC
 • Anexa C.4 Numire Director Departament ID UAIC
 • Anexa C.5 CV director ID UAIC
 • Anexa C.6 Regulament organizare ID UAIC
 • Anexa C.7 Infiintare Departament ID Istorie
 • Anexa C.8 CV membri Consiliul Departament ID Istorie
 • Anexa C.9 Numire Director Departament ID Istorie+Fisa post
 • Anexa C.10 CV director Departament ID Istorie
 • Anexa C.11 Regulament Departament ID Istorie
 • Anexa C.12 Acorduri colaborare
 • Anexa C.13 Metodologie admitere
 • Anexa C.14 Decizii inmatriculare ID
 • Anexa C.15 Contract studii ID si fisa semestriala
 • Anexa C.16 Acreditare specializare la IF
 • Anexa C.17 Raport evaluare A.R.A.C.I.S. 2013
 • Anexa C.18 Plan invatamant ID
 • Anexa C.19 Plan invatamant IF
 • Anexa C.20 Programare tutoriale
 • Anexa C.21 Fise discipline ID
 • Anexa C.22 Calendar discipline
 • Anexa C.23 Fise discipline IF
 • Anexa C.24 Diploma licenta si supliment diploma
 • Anexa C.25 Clasificarea ocupatiilor
 • Anexa C.26 Dotari spatii administrative
 • Anexa C.27 Dotari spatii didactice
 • Anexa C.28 Orar ID
 • Anexa C.29 Orar IF
 • Anexa C.30 Proiect buget
 • Anexa C.31 Aprobare taxa scolarizare
 • Anexa C.32 Cursuri ID (1)   Cursuri ID (2)
 • Anexa C.33 Ghid norme etice BlackBoard
 • Anexa C.34 Ghid student ID
 • Anexa C.35 Contract Blackboard
 • Anexa C.36 Ghid consiliere profesionala tehnologii ID
 • Anexa C.37 Ghid Istorie utilizare blackboard studenti
 • Anexa C.38 Biblioteca de Istorie
 • Anexa C.39 Structura anului universitar si programarea evaluarilor
 • Anexa C.40 Regulament activitate profesionala
 • Anexa C.41 Rezultate scolare
 • Anexa C.42 Metodologie intocmire state functii
 • Anexa C.43 Stat functii
 • Anexa C.44 Titularizare cadre didactice
 • Anexa C.45 Grupe ID
 • Anexa C.46 Fisa evaluare
 • Anexa C.47 Coordonatori discipline
 • Anexa C.48 Tutori
 • Anexa C.49 CV cadre didactice
 • Anexa C.50 Strategia perfectionare tehnologia ID
 • Anexa C.51 Adeverinte Blackboard
 • Anexa C.52 Procedura monitorizare plan invatamant
 • Anexa C.53 Procedura monitorizare materiale studiu
 • Anexa C.54 Procedura evaluare periodica performante profesionale
 • Anexa C.55 Procedura monitorizare sistem tutorial
 • Anexa C.56 Procedura perfectionare personal
 • Anexa C.57 Publicitate ID