Concursuri – posturi didactice


Rezultate concursuri – 5.02.2019 (Afişat: 6.02.2019)


Concurs pentru ocuparea postului didactic de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, poziţia 38
Subiectul prelegerii academice 5.02.2019, orele 9, sala H1 –  MARILE PUTERI, LIGA NAŢIUNILOR ŞI RĂZBOIUL ITALO-ETIOPIAN (1935-1936)
Afișat-01.02.2019


Concurs pentru ocuparea postului didactic de PROFESOR UNIVERSITAR, poziţia 17
Subiectul prelegerii academice 5.02.2019, orele 12, sala H1RENAŞTEREA: METAMORFOZELE UNUI CONCEPT
Afișat-01.02.2019


30 iunie – 1 iulie 2017Concursuri posturi didactice şi de cercetare


27.01.2017
Concurs pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar, poziţia 32 –
Tematica probei scrise30.01.2017, ora 9.00, sala H1
1.GENEZA CHESTIUNII ROMÂNE CA PROBLEMĂ INTERNAŢIONALĂ (1774-1848)
2.REFORME POLITICO-INSTITUŢIONALE ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE IN PRIMA PARTE A EPOCII MODERNE
3. REGIMURI POLITICE ÎN EUROPA (SECOLELE XVII-XVIII)
4. “PARTIDA NAŢIONALĂ” DIN PRINCIPATELE ROMÂNE. ORIGINI, IDEI ŞI INIŢIATIVE POLITICE
5. TRANZIŢIA LA MODERNITATE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC. INFLUENŢE, ETAPE, CARACTERISTICI
Tema probei practice: transcriere document – 30.01.2017, ora 11.00, sala H1


11.07.2016
Concurs pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar,poziţia 34 –  Tema prelegerii academice Instaurarea „noii ordini” în Balcani (1941) – 13.07.2016, ora 12.00, sala H1.


11.07.2016
Concurs pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar,poziţia 33 –  Tema prelegerii academice „Naţionalismul croat în Iugoslavia interbelică. Origine şi evoluţie” – 13.07.2016, ora 9.00, sala H1.


28.01.2015
Concurs pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar,poziţia 4
Tema prelegerii academice „Eneoliticul pe teritoriul României” 30.01.2016, ora 10.00, sala H1.


14.02.2014
Tema prelegerii pentru concursul organizat în vederea ocupării postului didactic de conferenţiar poziţia 15 este :  Vasalitate şi confruntare în relaţiile moldo-polone din a doua jumătate a secolului al XV-lea


14.02.2014
Tema prelegerii pentru concursul organizat în vederea ocupării postului didactic de lector poziţia 19 este: Binomul educaţional – profesorul şi elevul la ora de istorie