Concursuri – posturi didactice


Concurs pentru ocuparea postului didactic de LECTOR UNIVERSITAR, poziţia 30
Subiectul prelegerii academice 26.06.2023, orele 9, sala H1
PARTIDA NAȚIONALĂ DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ (1834-1842): TRĂSĂTURI POLITICE ȘI SOCIALE

Afisat: 22.06.2023

Rezultat concurs  Afisat: 26.06.2023


Concurs pentru ocuparea postului didactic de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, poziţia 39
Subiectul prelegerii academice – 25.01.2023, orele 9, sala H1
POLITICĂ, SOCIETATE ȘI CULTURĂ ÎN ROMÂNIA SUB NICOLAE CEAUȘESCU (1965-1989)

Afisat: 20.01.2023

Rezultat concurs (afişat: 26.01.2023)


Rezultate finale

Rezultate concursuri-proba 1 (afişat: 03.09.2022, ora 10)


Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță organizarea concursurilor privind ocuparea fracțiunilor de posturi didactice vacante, perioadă determinată, în regim de plata cu ora, pentru anul universitar 2022-2023.

  1. Anunț 1
  2. Anunț 2
  3. Anunț 3 
  4. Anexa 2
  5. Anexa 3
  6. Anexa 4

Concurs pentru ocuparea postului didactic de PROFESOR UNIVERSITAR, poziţia 26

Subiectul prelegerii academice – 28.06.2022, orele 10, sala H1
IDENTITATE COMUNITARĂ, NAȚIUNE ȘI STAT NAȚIONAL (SECOLUL AL XIX-LEA)

Afişat: 24.06.2022

Rezultat concurs (afişat: 28.06.2022)


Concurs pentru ocuparea postului didactic de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, poziţia 17

Subiectul prelegerii academice – 27.06.2022, orele 9, sala H1
CULEGERI DE DREPT BIZANTIN ÎN MOLDOVA ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ

Afişat: 23.06.2022

Rezultat concurs (afişat: 27.06.2022)


Concurs pentru ocuparea postului didactic de ASISTENT UNIVERSITAR, poziţia 44

Subiectul probei practice
03.02.2022, orele 11, amf. II.7

Afişat: 01.02.2022

Rezultat concurs (afişat: 03.02.2022)


Concurs pentru ocuparea postului didactic de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, poziţia 29
Subiectul prelegerii academice
03.02.2022, orele 9, sala H1
DIPLOMAŢIA DINASTICĂ ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE. LEGĂTURI ŞI STRATEGII MATRIMONIALE ÎN EPOCA MODERNĂ

Afişat: 01.02.2022

Rezultat concurs (afişat: 03.02.2022)


Concurs pentru ocuparea postului didactic de PROFESOR UNIVERSITAR, poziţia 27
7.07.2021, orele 9, sala H1
Subiectul prelegerii academice – DIPLOMAŢIA MODERNĂ ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE / CONGRESE ŞI CONFERINŢE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
Afişat: 05.07.2021

Rezultat concurs


Concurs pentru ocuparea postului didactic de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, poziţia 30
7.07.2021, orele 12, sala H1
Subiectul prelegerii academice – POLITICA ORIENTALĂ A FRANŢEI (1774–1789)
Afişat: 05.07.2021

Rezultat concurs


Concurs pentru ocuparea postului didactic de LECTOR UNIVERSITAR, poziţia 33
Subiectul şi data prelegerii academice: 5.08.2020, orele 9, sala H1 – “PRESA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI ALEXANDRU IOAN CUZA”
Afisat 03.08.2020

Rezultat concurs


Rezultate concursuri – 5.02.2019 (Afişat: 6.02.2019)


Concurs pentru ocuparea postului didactic de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, poziţia 38
Subiectul prelegerii academice 5.02.2019, orele 9, sala H1 –  MARILE PUTERI, LIGA NAŢIUNILOR ŞI RĂZBOIUL ITALO-ETIOPIAN (1935-1936)
Afișat-01.02.2019


Concurs pentru ocuparea postului didactic de PROFESOR UNIVERSITAR, poziţia 17
Subiectul prelegerii academice 5.02.2019, orele 12, sala H1RENAŞTEREA: METAMORFOZELE UNUI CONCEPT
Afișat-01.02.2019


30 iunie – 1 iulie 2017Concursuri posturi didactice şi de cercetare


27.01.2017
Concurs pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar, poziţia 32 –
Tematica probei scrise30.01.2017, ora 9.00, sala H1
1.GENEZA CHESTIUNII ROMÂNE CA PROBLEMĂ INTERNAŢIONALĂ (1774-1848)
2.REFORME POLITICO-INSTITUŢIONALE ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE IN PRIMA PARTE A EPOCII MODERNE
3. REGIMURI POLITICE ÎN EUROPA (SECOLELE XVII-XVIII)
4. “PARTIDA NAŢIONALĂ” DIN PRINCIPATELE ROMÂNE. ORIGINI, IDEI ŞI INIŢIATIVE POLITICE
5. TRANZIŢIA LA MODERNITATE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC. INFLUENŢE, ETAPE, CARACTERISTICI
Tema probei practice: transcriere document – 30.01.2017, ora 11.00, sala H1


11.07.2016
Concurs pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar,poziţia 34 –  Tema prelegerii academice Instaurarea „noii ordini” în Balcani (1941) – 13.07.2016, ora 12.00, sala H1.


11.07.2016
Concurs pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar,poziţia 33 –  Tema prelegerii academice „Naţionalismul croat în Iugoslavia interbelică. Origine şi evoluţie” – 13.07.2016, ora 9.00, sala H1.


28.01.2015
Concurs pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar,poziţia 4
Tema prelegerii academice „Eneoliticul pe teritoriul României” 30.01.2016, ora 10.00, sala H1.


14.02.2014
Tema prelegerii pentru concursul organizat în vederea ocupării postului didactic de conferenţiar poziţia 15 este :  Vasalitate şi confruntare în relaţiile moldo-polone din a doua jumătate a secolului al XV-lea


14.02.2014
Tema prelegerii pentru concursul organizat în vederea ocupării postului didactic de lector poziţia 19 este: Binomul educaţional – profesorul şi elevul la ora de istorie