Arhiva admitere 2020


ADMITERE 2020

STUDII LICENŢĂ-IF


CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


Rezultate admitere: Admisi Respinsi (Afisat:15.09.2020)
Informatii importante confirmare loc


Înscrierea candidaților – ONLINE

7 septembrie 2020, orele 9 –11 septembrie 2020, orele 11, pe platforma ONLINE : http://inscriere.uaic.ro/

La înscrierea on line vă rugăm să încărcați pe platformă următoarele documente scanate:
–diploma de bacalaureat obținută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
–foaia matricolă din liceu
–cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE, Elveția)
–certificatul de naștere
–certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate (sunteți/nu sunteți în evidență cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–chitanța BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării)
–dacă ați fost exmatriculat sau v-ați retras de la studii de licență : adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți student : adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii de licență: adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–diploma de licență și suplimentul la diplomă (dacă este cazul)

Candidații care nu se pot înscrie on line din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în ziua de 10 septembrie 2020, orele 9–15, la sala 1.2 din corpul A, parter.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărții de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură. Accesul în sală va fi permis doar cu purtarea măștii de protecție.
Accesul în corpurile de clădiri ale UAIC va fi permis numai candidaților, fără însoțitori. La intrarea în corpurile de clădiri ale UAIC și pe toată durata prezenței în interiorul acestora purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii. Se va asigura triajul epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere.
Candidații sunt rugați să aibă propriile instrumente de scris.

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 12–15 septembrie 2020

Confirmarea locului : 16 septembrie 2020, orele 9–15, sala 1.2 (corp A, parter)

Confirmarea se face personal pe baza cărții de identitate sau de către altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentați următoarele documente :
–diploma de bacalaureat obținută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* și copie a cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE, Elveția)
–original* și copie a certificatului de naștere
–original* și copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm)
–chitanța BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării)
–dacă ați fost exmatriculat sau v-ați retras de la studii de licență : adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți student : adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii de licență: adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
–fișa de înscriere
–dosar plic

*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget-absolvenți de licee din mediul rural) sau avansul taxei de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, cel puțin 300 lei (dacă este admis la taxă) și va prezenta chitanța. La BRD se vor menționa : numele și prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licență zi – cod 1301, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă școlarizare – cod 31.

Candidații admiși care nu îndeplinesc cele menționate anterior în ziua specificată vor fi declarați respinși.

Număr de locuri români : 2 buget– absolvenți de licee din mediul rural, 4 cu taxă

Candidaților admiși care renunță la școlarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se rețin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depășirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, candidaților li se rețin 150 lei. Candidaților care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului. Taxa de înmatriculare nu se restituie. Taxa de înscriere nu se restituie.Sesiunea IULIE 2020


Lista 6 (Afișat: 24.08.2020)
Buget Buget-Rural Taxa


Lista 5 (Afișat: 19.08.2020)
Buget Buget-Rural Taxa
Informații importante-confirmare loc lista 5


Lista 4 (Afișat: 17.08.2020)
Buget Buget-Rural Taxa
Informații importante-confirmare loc lista 4


Lista 3 (Afișat: 12.08.2020)
Buget Buget-Rural Taxa
Informații importante-confirmare loc lista 3


Lista 2 (Afișat: 31.07.2020)
Buget Buget-Rural Taxa
Informații importante-confirmare loc lista 2


Confirmare loc – informații importante (Afișat: 28.07.2020)

Contract Cerere cazare

Liste finale (1) Buget Buget-Rural Taxa Respinsi


 • Înscrierea candidaţilor ONLINE

  13 iulie 2020, orele 9 – 24 iulie 2020, orele 11 pe platforma ONLINE http://inscriere.uaic.ro/
  La înscrierea online vă rugăm să încărcaţi pe platformă următoarele documente scanate:
  –diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
  –foaia matricolă din liceu
  –cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –certificatul de naştere
  –certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţa medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate (sunteţi/nu sunteţi în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –chitanţa BRD pentru taxa de admitere
  –extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
  –dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi student : adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (dacă este cazul)


  Candidații care nu se pot înscrie online din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în perioada 16, 17, 18 și 22, 23, 24 iulie 2020, orele 9–15 în sala II.7 (Corp A. etaj 1) (Acte necesare). Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură. Accesul în sală va fi permis doar cu purtarea măştii de protecţie !
  Accesul în corpurile de clădiri ale UAIC va fi permis numai candidaților, fără însoțitori.

  La intrarea în corpurile de clădiri ale UAIC și pe toată durata prezenței în interiorul acestora purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.
  Se va asigura triajul epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere.
  Candidații sunt rugați să aibă propriile instrumente de scris.


 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 27-28 iulie 2020

CONFIRMAREA LOCULUI: 29 şi 30 iulie 2020

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–chitanţa BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
–dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă sunteţi student : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, cel puţin 300 lei (dacă este admis la taxă) şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licenţă zi – cod 1301, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31).

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată vor fi declaraţi RESPINŞINOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE
  • Durata studiilor: 3 ani
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: Istorie – acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi).

NUMĂR DE LOCURI (români, UE, SEE):

Domeniul Istorie : 85 locuri buget
4 locuri buget – absolvenţi de licee din mediul RURAL
20 locuri cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

Ultima medie de admitere în anul 2019: locuri finanţate de la buget: media 6.00

TAXE:

 • Taxa de admitere: 150 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Licenţă-zi – cod 1301; taxă admitere – cod 28.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate (ex.: copie certificat de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în România care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 sau 3 la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţii declaraţi admişi care au mai urmat o formă de învăţământ universitar – finalizate sau nefinalizate (exmatriculaţi, retraşi, absolvenţi fără examen de licenţă etc.)- beneficiază de subvenţia la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget urmaţi la specializarea iniţială). Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.
 • Ocuparea ulterioară a locurilor la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul studii universitare de licenţă.
 • Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 7.09.2020, se vor reţine 150 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 7 septembrie 2020, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, se vor reţine 200 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului.
 • Taxa de înmatriculare nu se restituie.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.

LICENTA-ID


ADMITERE 2020

Coperta ghidul studentului de anul I


CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


Rezultate admitere: Admisi Respinsi (Afisat:15.09.2020)
Informatii importante confirmare loc


Înscrierea candidaților – ONLINE

7 septembrie 2020, orele 9 –11 septembrie 2020, orele 11, pe platforma ONLINE : http://inscriere.uaic.ro/

La înscrierea on line vă rugăm să încărcați pe platformă următoarele documente scanate:
–diploma de bacalaureat obținută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
–foaia matricolă din liceu
–cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE, Elveția)
–certificatul de naștere
–certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate (sunteți/nu sunteți în evidență cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–chitanța BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării)
–dacă ați fost exmatriculat sau v-ați retras de la studii de licență : adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți student : adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii de licență: adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–diploma de licență și suplimentul la diplomă (dacă este cazul)

Candidații care nu se pot înscrie on line din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în ziua de 10 septembrie 2020, orele 9–15, la sala 1.2 din corpul A, parter.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărții de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură. Accesul în sală va fi permis doar cu purtarea măștii de protecție. Accesul în corpurile de clădiri ale UAIC va fi permis numai candidaților, fără însoțitori.
La intrarea în corpurile de clădiri ale UAIC și pe toată durata prezenței în interiorul acestora purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.
Se va asigura triajul epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere.
Candidații sunt rugați să aibă propriile instrumente de scris.

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 12–15 septembrie 2020

Confirmarea locului : 16 septembrie 2020, orele 9–15, sala 1.2 (corp A, parter)

Confirmarea se face personal pe baza cărții de identitate sau de către altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentați următoarele documente :
–diploma de bacalaureat obținută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* și copie a cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE, Elveția)
–original* și copie a certificatului de naștere
–original* și copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm)
–chitanța BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării)
–dacă ați fost exmatriculat sau v-ați retras de la studii de licență : adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți student : adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii de licență: adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
–fișa de înscriere
–dosar plic

*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD avansul taxei de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, cel puțin 300 lei și va prezenta chitanța. La BRD se vor menționa : numele și prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licență ID – cod 2214, Taxă școlarizare – cod 31.

Candidații admiși care nu îndeplinesc cele menționate anterior în ziua specificată vor fi declarați respinși.

Număr de locuri români : 17 cu taxă

Candidaților admiși care renunță la școlarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se rețin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depășirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, candidaților li se rețin 150 lei. Pentru candidații care se retrag după începerea anului universitar se respectă prevederile contractului de studii. Taxa de înscriere nu se restituie.


Sesiunea iulie 2020


Lista 3 (17.08.2020): Admiși cu taxă – ID


Lista 2 (12.08.2020): Admiși cu taxă – ID


Confirmare loc – informații importante (Afișat: 28.07.2020)

Contract

Liste finale: Admisi-taxa


 • Înscrierea candidaţilor – ONLINE:

  13 iulie 2020, orele 9 – 24 iulie 2020, orele 11 pe platforma ONLINE http://inscriere.uaic.ro/
  La înscrierea online vă rugăm să încărcaţi pe platformă următoarele documente scanate:
  –diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
  –foaia matricolă din liceu
  –cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –certificatul de naştere
  –certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţa medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate (sunteţi/nu sunteţi în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –chitanţa BRD pentru taxa de admitere
  –extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
  –dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi student : adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (dacă este cazul)


  Candidații care nu se pot înscrie online din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în perioada 16, 17, 18 și 22, 23, 24 iulie 2020, orele 9–15 în sala II.7 (Corp A. etaj 1) (Acte necesare). Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură. Accesul în sală va fi permis doar cu purtarea măştii de protecţie !
  Accesul în corpurile de clădiri ale UAIC va fi permis numai candidaților, fără însoțitori.

  La intrarea în corpurile de clădiri ale UAIC și pe toată durata prezenței în interiorul acestora purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.
  Se va asigura triajul epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere.
  Candidații sunt rugați să aibă propriile instrumente de scris.


 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 27-28 iulie 2020

CONFIRMAREA LOCULUI: 29 şi 30 iulie 2020

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–chitanţa BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
–dacă aţi fost exmatriculat sau v-aţi retras de la studii de licenţă : adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă sunteţi student : adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă sunteţi absolvent de studii de licenţă: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul)
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, cel puţin 300 lei şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Licenţă ID – cod 2214, taxă şcolarizare – cod 31.

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată vor fi declaraţi RESPINŞI
NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI:

 • Domeniul de ştiinţe, arte şi cultură:Ştiinte umaniste
 • Domeniul: Istorie
  • Specializare:
   • ISTORIE
  • Durata studiilor şi forma de învăţământ: 3 ani, învăţământ la distanţă
  • Numărul total de credite: 180
  • Titlul obţinut: licenţiat în istorie
  • Stadiul acreditării: acreditare

Opţiuni de carieră: profesor, ziarist, cercetător, muzeolog, diplomat, arheolog, arhivist, istoric de artă, muzeograf, bibliotecar, specialist în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica integrării europene (primării, prefecturi) etc.

NUMĂR propus DE LOCURI – români:

Domeniul Istorie : 48 de locuri cu taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:

Media obţinută la examenul de bacalaureat (100%)

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat (proba scrisă).

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 150 LEI – se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, licenţă ID, cod 2214; taxă admitere, cod 28.
 • Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LEI

Scutiri de taxe:

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate (ex.: copie certificat de deces, adeverinţă de la Casa de copii, adeverinţă de salariat eliberată de şcoală şi vizată de Inspectoratul Şcolar al judeţului respectiv).

Admiterea candidaţilor olimpici:

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în ultimii 4 ani premiile 1, 2 sau 3 la Olimpiada naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.


PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.
 • Candidaţilor admişi care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 7 septembrie 2020, candidaţilor li se reţin 150 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 7 septembrie 2020, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, se vor reţine 200 lei. Pentru candidaţii care se retrag după începerea anului universitar se respectă prevederile contractului de studii.
 • Taxa de înscriere la admitere nu se restituie.

MASTER


ADMITERE 2020

Coperta ghidul studentului de anul I


CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


Rezultate admitere-septembrie 2020 (afisat: 15.09.2020)
Informatii importante confirmare loc


Programare interviu ONLINE. (afisat: 12.09.2020)

Înscrierea candidaților – ONLINE

7 septembrie 2020, orele 9 –11 septembrie 2020, orele 11, pe platforma ONLINE : http://inscriere.uaic.ro/

La înscrierea on line vă rugăm să încărcați pe platformă următoarele documente scanate:
–diploma de licență obținută în România sau adeverința de absolvire obținută în România (pentru absolvenții care nu au primit diploma de licență) sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
–suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate (cu excepția absolvenților care nu au primit diploma de licență)
–diploma de bacalaureat obținută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
–foaia matricolă din liceu
–cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE, Elveția)
–certificatul de naștere
–certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care menționează starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–chitanța BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării)
–dacă sunteți absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I și II) cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani: adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți student la licență, la master sau la doctorat: adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă ați fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii aprofundate / master: adeverința din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii universitare de licență de la universitățile particulare : dovada acreditării specializării absolvite (copie a unui act legislativ)
–candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând SEE și ai Confederației Elvețiene vor încărca pe platformă documentele menționate scanate și traducerea legalizată a acestora în limba română

Candidații care nu se pot înscrie on line din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în ziua de 10 septembrie 2020, orele 9–15, la sala 1.2 din corpul A, parter.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărții de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură. Accesul în sală va fi permis doar cu purtarea măștii de protecție.
Accesul în corpurile de clădiri ale UAIC va fi permis numai candidaților, fără însoțitori. La intrarea în corpurile de clădiri ale UAIC și pe toată durata prezenței în interiorul acestora purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii. Se va asigura triajul epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere.
Candidații sunt rugați să aibă propriile instrumente de scris.

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 12–15 septembrie 2020

Interviu online: 14 septembrie 2020

Confirmarea locului : 16 septembrie 2020, orele 9–15, sala 1.2 (corp A, parter)

Confirmarea se face personal pe baza cărții de identitate sau de către altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentați următoarele documente :
–DIPLOMA DE LICENȚĂ OBȚINUTĂ ÎN ROMÂNIA în original sau ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE OBȚINUTĂ ÎN ROMÂNIA în original (pentru absolvenții care nu au primit diploma de licență) sau ATESTAT DE ECHIVALARE EMIS DE C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate în original (cu excepția absolvenților care nu au primit diploma de licență)
–diploma de bacalaureat obținută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* și copie a cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE, Elveția)
–original* și copie a certificatului de naștere
–original* și copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm)
–chitanța BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării)
–dacă sunteți absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I și II) cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani: adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți student la licență, la master sau la doctorat: adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă ați fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii aprofundate / master: adeverință din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanțare de la buget și de bursă
–dacă sunteți absolvent de studii universitare de licență de la universitățile particulare : dovada acreditării specializării absolvite (copie a unui act legislativ)
–candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând SEE și ai Confederației Elvețiene vor prezenta documentele menționate și traducerea legalizată a acestora în limba română
–dosar plic

*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget) sau avansul taxei de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, cel puțin 375 lei (dacă este admis la taxă) și va prezenta chitanța. La BRD se vor menționa : numele și prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Master zi – cod 2411, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă școlarizare – cod 31.

Candidații care nu îndeplinesc cele menționate anterior în ziua specificată vor fi declarați RESPINȘI.

Număr locuri Români de pretutindeni : 4 buget fără bursă, 2 cu taxă

Număr locuri români : 7 buget (din care 2 buget-domenii prioritare), 17 cu taxă
–Instituții și ideologii ale puterii în Europa 2 cu taxă
–Patrimoniu și turism cultural: 2 buget-domeniu prioritar, 5 cu taxă
–Relații, instituții și organizații internaționale: 2 cu taxă
–Arheologie, civilizație și artă antică: 5 buget, 4 cu taxă
–Arhivistică: 4 cu taxă

Candidaților admiși care renunță la școlarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se rețin 125 lei. Dacă cererea de retragere se face după depășirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, candidaților li se rețin 187,5 lei. Candidaților care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului. Taxa de înmatriculare nu se restituie. Taxa de înscriere nu se restituie.


Sesiunea iulie 2020


Lista 2 (21.08.2020)
Admiși buget Admiși taxă Respinsi


Confirmare loc – informații importante (Afișat: 28.07.2020)

Contract Cerere cazare

Liste finale: Buget Taxa Români de pretutindeni – Buget cu bursa, Buget fara bursă


 • Înscrierea: 13-24 iulie 2020ONLINE

  13 iulie 2020, orele 9 – 24 iulie 2020, orele 11 pe platforma ONLINE http://inscriere.uaic.ro/
  La înscrierea online vă rugăm să încărcaţi pe platformă următoarele documente scanate:
  –diploma de licenţa obţinuta în Romania sau adeverinţa de absolvire obţinută în România (pentru absolvenţii care nu au primit diploma de licenţă) sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
  –suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit diploma de licenţă)
  –diploma de bacalaureat obţinută în România sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României
  –foaia matricolă din liceu
  –cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
  –certificatul de naştere
  –certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  –adeverinţa medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care menţionează starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
  –chitanţa BRD pentru taxa de admitere
  –extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
  –dacă sunteţi absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi student la licenţă, la master sau la doctorat: adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă aţi fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  –dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
  -dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa de abolvire master sau diploma de master/studii aprofundate+suplimentul la diplomă în original
  –dacă sunteţi absolvent de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare : dovada acreditării specializării absolvite (copie a unui act legislativ)
  –candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene vor încărca pe platformă documentele menţionate scanate şi traducerea legalizată a acestora în limba română


  Candidații care nu se pot înscrie online din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în perioada 16, 17, 18 și 22, 23, 24 iulie 2020, orele 9–15 în sala II.7 (Corp A. etaj 1) (Acte necesare). Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură. Accesul în sală va fi permis doar cu purtarea măştii de protecţie !
  Accesul în corpurile de clădiri ale UAIC va fi permis numai candidaților, fără însoțitori.

  La intrarea în corpurile de clădiri ale UAIC și pe toată durata prezenței în interiorul acestora purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.
  Se va asigura triajul epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați. Candidații vor completa o declarație pe proprie răspundere.
  Candidații sunt rugați să aibă propriile instrumente de scris.


 • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 27-28 iulie 2020
 • SUSŢINEREA INTERVIULUI: 27 iulie 2020 (online)

CONFIRMAREA LOCULUI: 29 şi 30 iulie 2020

Confirmarea se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură.

La confirmarea locului vă rugăm să prezentaţi următoarele documente :
–DIPLOMA DE LICENŢA OBŢINUTA ÎN ROMANIA în original sau ADEVERINŢA DE ABSOLVIRE OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA în original (pentru absolvenţii care nu au primit diploma de licenţă) sau ATESTAT DE ECHIVALARE EMIS DE C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate în original (cu excepţia absolvenţilor care nu au primit diploma de licenţă)
–diploma de bacalaureat obţinută în România în original sau atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României în original
–foaia matricolă din liceu în original
–original* şi copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România) / paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE, Elveţia)
–original* şi copie a certificatului de naştere
–original* şi copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
–adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, care sunt acestea (dacă este cazul))
–3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm)
–chitanţa BRD pentru taxa de admitere
–extras de cont (în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării)
–dacă sunteţi absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă sunteţi student la licenţă, la master sau la doctorat: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă aţi fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
–dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă
-dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa de abolvire master sau diploma de master/studii aprofundate+suplimentul la diplomă în original
–dacă sunteţi absolvent de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare : dovada acreditării specializării absolvite (copie a unui act legislativ)
–candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta documentele menţionate şi traducerea legalizată a acestora în limba română
–fişa de înscriere
–dosar plic
*se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

La confirmarea locului se va încheia contractul de studii. Pentru aceasta candidatul declarat admis va achita la BRD taxa de înmatriculare de 50 lei (dacă este admis la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, cel puţin 375 lei (dacă este admis la taxă) şi va prezenta chitanţa. La BRD se vor menţiona : numele şi prenumele candidatului, CNP candidat, Facultatea de Istorie, Master zi – cod 2411, Taxă înmatriculare – cod 38 / taxă şcolarizare – cod 31.

Candidaţii care nu îndeplinesc cele menţionate anterior în perioada specificată vor fi declaraţi RESPINŞI


M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 – 2021 (învăţământ de zi şi frecvenţă redusă)

PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ONLINE A ADMITERII – studii universitare de master


NOTĂ DE INFORMARE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal


PROGRAME DE STUDII:

  • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ
  • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA
  • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL
  • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
  • ARHIVISTICĂ

Prezentarea programelor de studii
Fişele disciplinelor studiate
Planuri de învăţământ

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Opţiuni de carieră: cercetător în institutele de cercetare; funcţionar în cadrul administraţiei publice centrale şi locale (diplomat în cadrul MAE, consilier pe probleme politice şi strategice în cadrul guvernului României); profesor; jurnalist; muzeograf; etnolog; ghid turistic; angajat în serviciile de informaţii româneşti (SRI, SIE); expert în probleme politice şi culturale în organizaţii internaţionale (instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO); arheolog în centre de cercetare publice (institute ale Academiei) şi private (fundaţii, ONG); expert al primăriilor şi guvernului pentru conservarea patrimoniului naţional; angajat al arhivelor naţionale, CNSAS, arhiva MAE etc.

NUMĂR total de LOCURI Români de pretutindeni: 1 buget cu bursă, 5 buget fără bursă, 2 cu taxă
Precizări privind admiterea candidaţilor Români de pretutindeni

NUMĂR total de LOCURI (români): 64 buget(din care 6 buget-Domenii prioritare), 30 cu taxă

 • INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA** 16 buget, 4 cu taxă

 • PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL** 12 buget (din care 6 buget-domenii prioritare), 7 cu taxă

 • RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE** 20 buget, 3 cu taxă

 • ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ** 8 buget, 7 cu taxă

 • ARHIVISTICĂ** 8 buget, 9 cu taxă

IMPORTANT !

 • * Un program de studii se va organiza doar dacă va avea minimum 25 de candidaţi înscrişi.
 • ** Locurile cu taxă vor fi suplimentate cu un număr corespunzător, astfel incât să se poată forma grupa de 25 de studenţi.

CONDIŢII DE ADMITERE:

 • 60 % Media examenului de licenţă
 • 40 % nota la interviu

(candidaţii trebuie sa aibă în vedere programarea interviurilor dacă se înscriu la mai multe mastere din cadrul universităţii)

Precizări privind interviul: Comisia de interviu va testa capacitatea candidatului de a gândi istoric și va verifica motivația acestuia pentru parcurgerea unui nou ciclu de studii. Se vor adresa întrebări care vizează cunoştinţele de istorie în domeniul specializării alese de master și motivația pentru înscrierea la respectivul program.

Media de admitere la studii universitare de masterat se calculează cu formula (MedieLICENŢĂ * 60 + NotaINTERVIU * 40)/100 iar valoarea finală se trunchiază la două zecimale (nu se rotunjeşte).

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Media ECTS a anilor de studii din facultate
 • Nota la interviu

TAXE:

 • Taxa de admitere: 150 lei * (se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Master-zi – cod 2411; taxă admitere – cod 28)

Taxa anuală de şcolarizare: 2500 lei


PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Candidatul este obligat să menţioneze pe fişa de înscriere date de contact valide şi să răspundă la eventualele solicitări ale comisiei în termen de 24 de ore.

Media minimă de admitere este 6.00 .

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte domenii/facultăţi/instituţii se face pe baza documentelor mai sus menţionate prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Absolvenţii programelor de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, care au studiat pe loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare.

Candidaţii trebuie să declare pe proprie răspundere dacă au mai urmat sau nu un program de masterat/studii aprofundate pe locuri finanţate de la buget, deoarece numai un singur program de masterat /studii aprofundate poate fi subvenţionat de la bugetul de stat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi (inclusiv cei retraşi) de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă pe întreaga perioadă a şcolarizării. Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Ocuparea ulterioară a locurilor finanţate de la buget şi la taxă se face în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul de studii universitare de master.

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile de la semnarea contractului de studii li se reţin 125 lei. Dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 7 septembrie 2020, candidaţilor li se reţin 187,5 lei. Dacă se solicită restituirea dosarului după data de 7 septembrie 2020, dar înainte de începerea anului universitar 2020-2021, se vor reţine 250 lei. Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului.
Taxa de înmatriculare nu se restituie.

Taxa de înscriere nu se restituie.