Bursa Profesor Ion Agrigoroaiei

28.02.2024

Bursa Profesor Ion Agrigoroaiei

Profesor la Facultatea de Istorie timp de aproape 50 de ani, Ion Agrigoroaiei a format generații de studenți și specialiști în Istorie contemporană. Intensa activitate didactică s-a împletit cu cea științifică. Una dintre direcțiile de cercetare, concretizată în numeroase studii și cărți, a fost integrarea noilor provincii în România interbelică. Iar direcția a fost stimulată afectiv de locul nașterii: Chișinău. Basarabia în cadrul României întregite 1918-1940, scrisă împreună cu Gheorghe Palade (Chișinău, 1993, 256 p.), Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul „Mișcarea”, Iași, 1917-1918 (ed. a II-a revizuită și adăugită, Iași, 2018, 207 p.), Basarabia de la unire la integrare (Chișinău, 2007, 334 p.), Basarabia în acte diplomatice 1711 – 1947 (Iași, 2012, text și documente, 260 p.) sunt doar câteva exemple de lucrări pe această tematică.

La inițiativa și cu sprijinul financiar al familiei Profesorului Ion Agrigoroaiei, Facultatea de Istorie organizează un concurs de texte istorice, ai căror câștigători vor beneficia de câte un premiu în bani. Concursul intitulat „Unirea românilor de la 1918 în context european” se adresează tuturor studenților Facultății de Istorie din Iași de la ciclul Licență.

Până la data de 24 mai 2024, participanții vor trebui să trimită la adresa de mail inistor2001@gmail.com un text istoric (eseu sau referat) pe tema anunțată, având următorul format:

  • Setarea paginii: margini 2,5 cm (sus, jos, stânga, dreapta); format A4
  • Setarea fontului la text: font Times New Roman; mărimea fontului 12
  • Setarea fontului la aparatul critic: font Times New Roman; mărimea fontului 10
  • Setarea paragrafului la text: aliniere justify; spațiere 1,5 linii
  • Setarea paragrafului la aparatul critic: aliniere justify; spațiere 1 linii
  • Format: pdf.

Finala va avea loc pe 31 mai 2024 și va consta în susținerea textului în fața unei comisii formată din conf. univ. dr. Ovidiu Buruiană, conf. univ. dr. Dan Lazăr și conf. univ. dr. Ionuț Nistor. Primii doi clasați vor beneficia de un premiu de 500 de lei fiecare.

Vom aprecia relevanța temei, documentarea, bibliografia și sursele utilizate, argumentația.

Find more like this: ID, Licență, Prima Pagină

Publicat in: ID, Licență, Prima Pagină