În atenţia studenţilor de la MASTER IF – completare fişe semestriale (semestrul II, 2022/2023)

08.03.2023

În atenţia studenţilor de la MASTER IF, an universitar 2022-2023, semestrul II

 Vă puteți prezenta la Secretariatul Facultății de Istorie (corp A, parter), cu cartea de identitate ȘI dovada achitării primei tranșe a taxei de școlarizare pentru semestrul II (studenții cu taxă), pentru:

completare fișă semestrială.

Programul este:

JOI, 9 MARTIE 2023—VINERI, 17 MARTIE 2023, ÎN ZILELE LUCRĂTOARE, orele 13.30–15.30 

Informaţii privind tranșele taxei de școlarizare găsiţi la: http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/02/transe-taxa-scolarizare-2022-2023-site-sem.II_.pdf

Find more like this: Anunțuri studenți, Master