Anunţ important – Licenţă IF anul 1 – în atenţia studenţilor cu restanţe

15.02.2023

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA LICENȚĂ IF, ANUL I, 2022-2023

Conform prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – ciclul studii universitare de licență, care se aplică studenților înscriși începând cu anul universitar 2022-2023, anul I de studii:

Fiecare student beneficiază de posibilitatea de a susține, în mod gratuit, ÎN SESIUNEA AFERENTĂ SEMESTRULUI ÎN CARE ESTE PARCURSĂ DISCIPLINA, O EVALUARE ȘI O REEVALUARE pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Studentul care NU A PROMOVAT o disciplină DIN SEMESTRUL CURENT în urma evaluărilor finale gratuite (SESIUNEA DE EXAMENE ȘI SESIUNEA DE REEXAMINĂRI) poate susține REEVALUAREA CU TAXĂ, FĂRĂ REFACEREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE, în sesiunea de REEVALUARE IMEDIAT URMĂTOARE, în baza unei CERERI SCRISE, cu respectarea acelorași condiții de participare impuse prin Fișa disciplinei.

 STUDENȚII CARE AU ABSENT SAU NU AU PROMOVAT DISCIPLINELE DIN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 SE POT PREZENTA, ÎN BAZA UNEI CERERI SCRISE, ÎN SESIUNEA DE REEXAMINĂRI DIN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 ȘI VOR ACHITA TAXA DE REEVALUARE (COD 41) ÎN SUMĂ DE 100 LEI/DISCIPLINĂ.

Find more like this: Licență, Prima Pagină

Publicat in: Licență, Prima Pagină