TABERE VACANŢA DE VARĂ 2021

29.07.2021

TABERE VACANŢA DE VARĂ 2021


CENTRALIZATOR TABERE (afişat: 30.07.2021)

LISTA FINALĂ cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în anul universitar 2020/2021 (Afişat: 29.07.2021)


PV selecţie (Afişat 15.07.2021, orele 11)


Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere:
–prof.univ.dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba, decanul Facultăţii
–conf.univ.dr. Ionuț Nistor, directorul Departamentului de Istorie
–Sălăjan Sofia-Ștefania, studentă anul III licenţă, Liga studenţilor de la Istorie
se întruneşte miercuri, 14 iulie 2021, orele 9, pe mail, pentru a realiza selecţia studenţilor care vor beneficia de locuri în tabără.

LISTA CU STUDENŢII CARE SE ÎNCADREAZĂ LA ART.5, ALIN. (1), LIT. b)
(afişat: 13.07.2021)


Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere:
–prof.univ.dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba, decanul Facultăţii
–conf.univ.dr. Ionuț Nistor, directorul Departamentului de Istorie
–Sălăjan Sofia-Ștefania, studentă anul III licenţă, Liga studenţilor de la Istorie

În şedinţa pe mail a Comisiei de selecţie din data de 7 iulie 2021 s-au stabilit următoarele criterii de acordare a locurilor:
–repartizarea numărului de locuri separat pentru studii de licenţă şi studii de masterat, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la fiecare ciclu de studii;
–au prioritate studenţii care nu au beneficiat de tabără în cadrul unui ciclu de studii (licenţă, master);
–în funcţie de numărul de locuri repartizat Facultăţii se vor atribui loc(uri) pentru cazurile sociale;
–prioritatea cazurilor sociale este: studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, cei proveniți din plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural, cei proveniți din orașe cu mai puțin de 10000 de locuitori, cei care beneficiază de burse sociale. Criterii de departajare: media anului 2019-2020, respectiv media semestrului I 2020-2021;
–pentru cererile studenților cu rezultate deosebite obținute la învățătură, criteriile de departajare la medii egale sunt:
–an I licenţă: media de admitere;
–an I master: media anilor de studii din facultate;
–anii II şi III licenţă, anul II master: media semestrului I 2020-2021.
Afisat: 08.07.2021


Cererile se transmit la istorie@uaic.ro în perioada 6–11 iulie 2021; în data de 11 iulie 2021 până la orele 1600.

 Pot depune cerere studenţii înmatriculaţi la licenţă şi master, învăţământ cu frecvenţă, în vârstă de până la 35 ani, integralişti în anul universitar 2019-2020, respectiv în semestrul I 2020-2021 pentru anul I.  

Pentru cazurile sociale cererea va fi însoţită de documente justificative. Pentru această categorie criteriul de student integralist nu se aplică. Cazuri sociale sunt: studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori, cei care beneficiază de burse sociale.

Metodologie

Cerere

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master