In memoriam IOAN CAPROȘU

11.04.2021

Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță cu adâncă durere trecerea la cele veșnice a Profesorului Ioan Caproșu, istoric emblematic al perioadei medievale și premoderne românești, important editor de documente slave și românești privitoare la istoria Iașilor și a Moldovei. Neobosit editor de documente și cercetător al istoriei Iașilor și Moldovei de la primele documente medievale până în secolul al XIX-lea, profesorul Caproșu lasă în urmă o operă vastă și importantă pentru oricine se va apleca și de acum înainte asupra trecutului meleagurilor noastre.  Contribuțiile sale la colecția Documenta Romaniae Historica nu au reprezentat doar restituiri importante de documente, ci au deschis calea unor interpretări istorice esențiale pentru istoria vieții cotidiene medievale și premoderne românești. Cercetările sale asupra documentelor românești au fost valorificate în studii valoroase de istorie economică și socială (O istorie a Moldovei prin relațiile de credit până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Iași 1989; Relațiile economice ale Brașovului cu Moldova, Chișinău 1992, împreună cu Constantin A. Stoide). Profesorul și-a folosit priceperea și dăruirea în editarea primei ediții filologice a Bibliei de la 1688 (împreună cu reputații filologi Alexandru Andriescu și Vasile Arvinte). Orașul Iași îi datorează lucrările Documente privitoare la istoria orașului Iași (în zece volume)  și Iașii vechilor zidiri până la 1821, în colaborare cu Dan Bădărău. Domnia Sa și-a folosit atât formația de istoric, cât și pregătirea filologică în pregătirea unei generații excepționale de editori de documente și istorici, precum Petronel Zahariuc, Maria-Magdalena Székely, Laurențiu Rădvan și mulți alții. Exigent, sever, dar un foarte bun pedagog, Profesorul Ioan Caproșu a rămas în inima multor generații de absolvenți prin insuflarea dragostei pentru Document în particular și pentru Istorie în general. Domnia Sa a fost Decan al Facultății de Istorie într-o perioadă de restructurare (1990-1996) și a promovat întotdeauna valoarea, prin aducerea la catedră a unor cercetători deja consacrați (Ștefan Gorovei, Victor Spinei, Dan Gh. Teodor) sau prin promovarea unor tineri (pe atunci) absolvenți. Ca o recunoaștere a meritelor Domniei Sale, Profesorul Caproșu a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Nu în ultimul rând, Profesorul Caproșu a fost apropiat de confrații de breaslă din Basarabia, pe care i-a sprijinit permanent.

Știința istorică românească și Facultatea de Istorie pierd unul din cei mai mari dascăli și cercetători ai trecutului ținuturilor noastre.

Dumnezeu să-l odihnească!


Find more like this: Prima Pagină

Publicat in: Prima Pagină