Studenţi invitaţi URGENT pentru semnarea contractului de studii

25.01.2019

A N U N Ţ

Următorii studenţi sunt invitaţi la secretariatul facultăţii până la data de 31.01.2019 pentru semnarea contractului de studii:

Gosav Ana-Maria an 2 IF
Cojocaru Alexandru an 3 IF
Florişteanu Paraschiva Mihaela (căs. Livadaru) an 3 IF
Miron Alexandru-Nicolae an 3 IF
Făgăteanu Ionela an 1 ID
Lemişovschi Mirela an 3 ID
Beldiman Paul Valentin an 2 M

Baciu Vasile cursant IF
Lazăr Ana Maria cursant IF
Venţa Narcis cursant IF
Anton Elena căs. Mărguţă cursant ID
Blaj Paul Andrei cursant ID
Coşariu Elena cursant ID
Lungu Adina Ionela cursant ID
Neculăiţă Marina căs. Mihalache cursant ID
Pricop Elena Daniela căs. Tarcan cursant ID
Macari Adrian cursant Master
Mînzăteanu Natalia cursant Master
Osinii Ovidiu Octavian cursant Master

Afisat: 25.01.2019

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master