Anunţuri exmatriculări

03.01.2019

S-a emis Decizia de exmatriculare numarul 310/ 19.12.2018 a studentului cu numarul matricol 311050401RSL181042 cu aprobarea Ordonatorului de Credite al Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in baza Legii 1/2011 si a Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor din ciclul de studii universitatre de licenta.
Afisat pe 28.12.2018


S-a emis Decizia de exmatriculare numarul 299/ 20.11.2018 a studentului cu numarul matricol 311050401RSL181078 cu aprobarea Ordonatorului de Credite al Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in baza Legii 1/2011 si a Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor din ciclul de studii universitatre de licenta/ 2018.
Afisat pe 21.11.2018


S-a emis Decizia de exmatriculare numarul 275/ 24.10.2018 a studentului cu numarul matricol 31100330SL160011 cu aprobarea Ordonatorului de Credite al Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in baza Legii 1/2011 si a Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor din ciclul de studii universitatre de licenta.
Afisat pe 29.10.2018


S-a emis Decizia de exmatriculare numarul 275/ 24.10.2018 a studentului cu numarul matricol 311050401RSL181053 cu aprobarea Ordonatorului de Credite al Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in baza Legii 1/2011 si a Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor din ciclul de studii universitatre de licenta.
Afisat pe 29.10.2018


Decizia de exmatriculare nr. 253 din 11.10.2018 (Studii universitare de masterat – IF) afişat: 17.10.2018

Decizia de exmatriculare nr. 225 din 05.10.2018 (Studii universitare de masterat – IF) afişat: 12.10.2018

Decizia de exmatriculare nr. 217 din 05.10.2018 (Studii universitare de licenta- ID) afişat: 12.10.2018

Decizia de exmatriculare nr. 218 din 05.10.2018 (Studii universitare de licenta- IF) afişat: 12.10.2018

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master