IN MEMORIAM ION NICULIȚĂ

03.01.2022

IN MEMORIAM ION NICULIȚĂ

 

Facultatea de Istorie este alături de colegii de la Universitatea de Stat de la Chișinău în greaua încercare pricinuită de plecarea la cele veșnice a eminentului istoric, arheolog și profesor, Ion Niculiţă. Profesorul Niculiţă s-a făcut cunoscut, prin lucrările sale fundamentale pentru cunoaşterea istoriei geţilor dintre Prut şi Nistru, nu numai în cercurile ştiinţifice din ţinutul natal şi din România, ci și în rândul arheologilor europeni.

În calitate de profesor și Decan al Facultății de Istorie, Ion Niculiță s-a preocupat de formarea unei întregi generaţii de tineri arheologi, care astăzi îi continuă activitatea, aducând mereu noi dovezi în demonstrarea persistenţei elementului autohton între Prut şi Nistru. Domnia Sa a creat Centrul de cercetări tracologice, în cadrul Universităţii, pe care l-a condus cu deosebită competenţă şi cu rezultate remarcabile.

Pentru noi, colegii din Iaşi şi din România, Profesorul Niculiţă era o prezenţă aşteptată de fiecare dată cu deosebită plăcere. A venit la Iaşi, chiar din primăvara lui 1990, după deschiderea graniţei dintre ţările noastre. A acţionat concret pentru încheierea unor acorduri de colaborare între universităţile noastre, astfel că vizitele reciproce au devenit frecvente între Iaşi şi Chişinău. De fiecare dată, Profesorul Niculiţă ne-a arătat o prietenie sinceră, contribuind la crearea unei solidarități științifice și umane între profesorii Universităților din Iași și Chișinău.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Find more like this: Prima Pagină

Publicat in: Prima Pagină