In memoriam MIHAIL VASILESCU

23.04.2021

Facultatea de Istorie anunță cu nespusă tristețe plecarea dintre noi a Profesorului Mihail Vasilescu, specialist în istoria antica universală, în particular istoria Greciei si a originii populațiilor din vechea Eladă. Împătimit admirator și cunoscător al culturii lumii antice, Domnia Sa a pledat necontenit pentru punerea în valoare a izvoarelor și monumentelor Antichității ca exemple de urmat în societatea actuală. Profesorul Vasilescu a făcut parte din acea generație de dascăli și cercetători care au pus preț pe cunoașterea surselor, pe dragostea față de document și față de cultură în general. El rămâne în memoria generațiilor de studenți cărora le-a fost profesor prin zâmbetul său cald, prin nesfârșita sa bunătate și prin boemia în cel mai frumos sens al cuvântului. Prin plecarea neașteptată și oarecum grăbită a Domniei Sale, alături de cea a Profesorului Ioan Caproșu, Facultatea de Istorie se desparte, încet-încet, de o generație de profesori care au ridicat știința istorică românească.

Dumnezeu să-l odihnească!

Find more like this: Prima Pagină

Publicat in: Prima Pagină