PROGRAMUL EURO 200

09.04.2020

PROGRAMUL EURO 200
Programul pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2020

 


HG 225/2020
Acte necesare
Afisat: 13.04.2020


 

Solicitările/cererile de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator, vor fi completate şi transmise de către studenţi/ părinţi/tutori legali către facultăţi până la data de 16 aprilie 2020, orele 14.00.
Pentru depunerea cererilor şi a documentelor doveditoare în vederea stabilirii eligibilităţii solicitanţilor nu va fi necesară deplasarea acestora la universitate. Documentele vor fi transmise prin intermediul poştei electronice la adresa istorie@uaic.ro.
Modelul de cerere se găseşte pe site-ul facultăţii.

Model cerere

MN/09.04.2020

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master