21-22 iunie 2018 – Conferinţa “Faţete ale comunismului în România şi R(A)SS Moldovenească”

10.05.2018
Faţete ale comunismului în România şi în R(A)SS Moldovenească:
politică, societate şi economie

Iaşi, 21-22 iunie 2018

         Comunizarea spaţiului sud-est european de după cel de-al Doilea Război Mondial a dus la crearea şi reconfigurarea a două entităţi româneşti: Republica Populară/Socialistă Română şi RSS Moldovenească/RASS Moldovenească. Deşi animate de un trecut istoric comun şi supuse aceluiaşi experiment totalitar, experienţele istorice ale celor două state aveau să fie diferite. În interiorul celor două noi entităţi, evoluţiile politice, sociale şi economice au dus la creionarea unor destine diferite, dar nu lipsite de puncte comune. Analiza istorică comparată a celor două spaţii româneşti va contribui la o mai bună înţelegere istorică a trecutului recent, a mecanismelor represive şi ideologice care au reuşit să transforme, într-o mare măsură, atât elita politică şi intelectuală, cât şi societatea civilă, şi să determine evoluţiile politice ulterioare. Tema conferinţei este cu atât mai importantă cu cât, în anul Centenarului Marii Uniri, constatăm că există încă destule lacune în cunoaşterea reciprocă a destinelor celor două spaţii româneşti.

          Pornind de la această premisă, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Chişinău şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc îşi propun organizarea unui dialog academic şi ştiinţific între reprezentanţi ai istoriografiei comunismului din România şi Republica Moldova.

         Principalele direcţii de discuţie propuse sunt: Represiune şi rezistenţă în comunism; Fenomenul deportărilor şi foametea în comunism; Transformările sociale şi economice din interiorul statelor comuniste; Teorii şi practici de construcţie identitară; Cultură şi ideologie; Sportul în perioada comunistă; Relaţiile româno-sovietice şi problema Basarabiei în contextul Războiului Rece. Temele nu sunt restrictive. În funcţie de propunerile primite de către organizatori, ele pot suferi ajustări şi adăugiri.

          Conferinţa se adresează tinerilor istorici de pe ambele maluri ale Prutului şi încurajează în mod special participarea doctoranzilor. De aceea, organizatorii vor acoperi costurile de cazare şi masă pentru un număr de 20 participanţi, restul participanţilor putând beneficia de masă gratuită în limita numărului de locuri disponibile.

        De asemenea, lucrările care îndeplinesc standardele ştiinţifice şi academice specifice unui text publicabil, vor avea posibilitatea de a fi publicate în revistele Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (seria nouă). Istorie (CNCS B) şi Studia Universitatis Moldaviae (CNCS B).

          Cei care doresc să participe sunt rugaţi să trimită un rezumat al prezentării în limba română, până la data de 7 iunie 2018, la adresa cristina.preutu@uaic.ro.

Find more like this: Prima Pagină

Publicat in: Prima Pagină