22-24 martie 2018 – Conferinţa internaţională “Marea Unire a românilor (1918). Istorie şi actualitate.”

15.03.2018

Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universității din Bucureşti, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, Institutul de Istorie din Chişinău şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi – Departamentul Centenar, Institutul Cultural Român, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Accademia di Romania in Roma, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, Institutul Francez Iaşi, organizează la Iaşi, în perioada 22–24 martie 2018, conferința internațională cu tema: Marea Unire a Românilor (1918) – Istorie şi Actualitate. La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetători şi profesori din România (Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanța, Târgovişte, Sibiu), Republica Moldova (Chişinău), Austria, Elveția, Franța, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se înscrie printre acțiunile consacrate Centenarului Marii Uniri.

Unirea românilor din 1918 a semnificat, pentru foarte mulţi contemporani şi istorici deopotrivă, finalul proiectului politic paşoptist, conceput de elitele româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea. Marea Unire era, în acelaşi timp, şi un nou început: contemporanii vedeau necesară o redefinire a ţării şi a naţiunii, iar echivalenţa dintre România Mare/Întregită şi România nouă, ca structură teritorială şi instituţională diferită (democratică şi integrativă social sau economic), a reprezentat o constantă a discursului public. De aproape un secol, istoriografia română şi străină încearcă şi reuşeşte să elucideze premisele Marii Uniri, să afle ce s-a întâmplat propriu-zis în anul 1918 şi să evidenţieze urmările acelor acţiuni. Credem că a venit, din nou, momentul unui bilanţ, al unei sinteze a semnificaţiilor actuale ale momentului de graţie din istoria neamului românesc.

Lucrările Conferinţei internaţionale Marea Unire a Românilor (1918) – Istorie şi actualitate  (Iaşi, 22-24 martie 2018) vor fi structurate în două secțiuni: Premisele Marii Uniri de la 1918 şi Realizarea şi destinul Marii Uniri din 1918. Lucrările vor viza, prin comunicările  prezentate şi discuțiile ce vor urma, aprofundarea unor teme precum: mişcarea națională din Basarabia în preajma Unirii din 1918, diplomație şi propagandă în vremea Marelui Război, recunoaşterea internațională a Marii Uniri, urmările războiului în societatea românească, istoriografia actului Unirii de la 1918, dar şi noile realități geopolitice la 100 de ani de la sfârşitul Primului Război Mondial.

Ceremonia de deschidere a Conferinţei va avea loc în Sala Senat a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, joi, 22 martie 2018, de la orele 16.Find more like this: Prima Pagină

Publicat in: Prima Pagină