În atenţia studenţilor de la I.D. – anii II şi III

18.10.2021
În  atenţia  studenţilor  de la  I.D. – anii  II şi III

Începând cu data de  20 octombie 2021:
– se eliberează CD-urile,
– se completează fişa de înscriere semestrială pentru semestrul 1, anul universitar 2021-2022.

La ridicarea CD-ului vă rugăm să vă prezentaţi cu:
– carnetul de student,
– chitanţa de achitare a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1,
– cea de-a doua taxă se achită conform programării de pe site-ul facultăţii.

Informaţii privind taxele de şcolarizare găsiţi la http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/10/transe-tx.sc_.sem_.I-21-22-site.pdf

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 trebuiesc să fie achitate integral la momentul prezentării la sesiunea de examene.

Program zile lucrătoare: Luni – Vineri  între  orele  10.00 – 12.00

Locaţia: Secretariatul Facultăţii de Istorie, Corpul A, parter stânga

Informaţii suplimentare puteti solicita prin trimiterea unui mail la: c.goncescu@yahoo.com

Studenţii care doresc să susţină examenele restante din anii anteriori în cele 2 sesiuni (iarnă-vară), vor transmite cererea (cu cel puţin 30 zile înainte de sesiunea de examene) la adresa c.goncescu@yahoo.com. Cererea se găseşte la https://history.uaic.ro/studenti/documente-utile/. La cerere se anexează dovada achitării la BRD a taxei de reexaminare.

Sumele de achitat vor fi postate pe site-ul facultăţii.

Find more like this: Anunțuri studenți, ID

Publicat in: Anunțuri studenți, ID