Cursuri în regim certificat pentru absolventi

22.10.2014

În conformitate cu REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
(învăţământ cu frecvenţă, învăţământ la distanţă, învăţământ cu frecvenţă redusă)/2014,
Art. 36. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, orice absolvent cu diplomă de bacalaureat, neînmatriculat ca student, poate urma, în regim cu taxă, un curs, obţinând un certificat prin îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană nu poate urma în acest regim mai mult de 50% din cursurile unui program de licenţă. Cererea pentru acumularea de credite în acest regim trebuie depusă la începutul fiecărui semestru universitar la secretariatele facultăţilor. Creditele acumulate conform prezentului articol nu pot fi folosite pentru înmatricularea într-un an superior.

În conformitate cu REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT
(învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă)/2011,
Art. 51 La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, orice absolvent cu diplomă de licenţă, neînmatriculat ca masterand, poate urma, în regim cu taxă, un curs, obţinând un certificat prin îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană nu poate urma în acest regim mai mult de 50% din cursurile unui program de master. Cererea pentru acumularea de credite în acest regim trebuie depusă la începutul fiecărui semestru universitar la secretariatele facultăţilor.
Creditele acumulate conform prezentului articol nu pot fi folosite pentru înmatricularea într-un an superior.

Candidaţii care doresc să urmeze discipline în cadrul Facultăţii de Istorie în vederea obţinerii unui certificat vor depune la secretariat următoarele documente:

 • 1. dosar plic
 • 2. cerere de înscriere adresată decanului facultăţii – formularul tip se ridică de la secretariat
 • 3. 1 fotografie tip buletin
 • 4. copie xerox după certificatul de naştere
 • 5. copie xerox după cartea de identitate
 • 6. copie xerox şi original după diploma de bacalaureat / diploma de licenţă (după caz)
 • 7. adeverinţă medicală cu specificarea „apt pentru înscriere”
 • 8. Perioada de depunere pentru semestrul I, 2014-2015, este: 27 – 31 octombrie, luni – vineri, orele 10.00 – 12.00
 • 9. Taxa de participare este:
 • studii de licenţă – 200 lei / curs / semestru
 • studii de master – 300 lei / curs / semestru. Chitanţa se depune la secretariat.

Candidaţii vor urma cursurile conform orarului afişat la învăţământ de zi.

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master