TABERE VACANŢA DE IARNĂ 2024

22.01.2024

TABERE VACANŢA DE IARNĂ 2024 -actualizat la data de 23.01.2024

Cererea și declarația de consimțământ se depun la Secretariatul Facultății de Istorie (Corp A, parter) în zilele lucrătoare din perioada 22–25 ianuarie 2024, orele 13.30–15.30. Cererea și declarația de consimțământ se pot transmite și la istorie@uaic.ro până joi, 25 ianuarie 2024, orele 15.30.

Pot depune cerere studenţii înmatriculaţi la licenţă, masterat și doctorat, învăţământ cu frecvenţă, toți anii de studii, în vârstă de până la 35 ani, integralişti în anul universitar 2022-2023, respectiv în semestrul I 2023-2024 pentru anul I.
Pentru cazurile sociale cererea va fi însoţită de documente justificative. Pentru această categorie criteriul de student integralist nu se aplică. Cazuri sociale sunt: studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural, cei care beneficiază de burse sociale.
Facultatea de Istorie are 1 loc în tabere vacanța de iarnă 2024.

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere:
–prof.univ.dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba, decan
–conf.univ.dr. Adrian Vițalaru
–Sucilă Maria-Isabela, studentă anul I master, Liga studenţilor de la Istorie

În şedinţa pe mail a Comisiei de selecţie din data de 22 ianuarie 2024 s-au stabilit următoarele criterii de acordare a locurilor:
–au prioritate studenţii care nu au beneficiat de tabără în cadrul unui ciclu de studii (licenţă, master, doctorat);
–prioritatea cazurilor sociale este: studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, cei proveniți din plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural, cei care beneficiază de bursă socială;
–pentru cererile studenților cu rezultate deosebite obținute la învățătură, criteriile de departajare la medii egale sunt:
–an I licenţă: media de admitere;
–an I master: media anilor de studii din facultate;
–an I doctorat: media de admitere;
–anii II şi III licenţă, anul II master: media semestrului I 2023-2024;
–anii II și III doctorat: media de admitere.

Calendar
Cerere
Consimţământ

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, Licență, Master, Prima Pagină