Prezentare programe de MASTER – Admitere 2023

06.07.2023

ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ   

Acest program de master se adresează celor care doresc să studieze teoria şi practica în cercetarea evoluţiei civilizaţiei umane, atât din perspectiva investigaţiei arheologice (prin metode şi abordări variate, de la cele clasice până la cunoaşterea celor mai moderne tehnici şi tehnologii), cât şi prin studierea unor teme, religii şi culturi diverse, din preistorie şi protoistorie până în Antichitatea târzie, într-un spaţiu geografic şi cultural foarte larg.

Oportunități de carieră

În urma parcurgerii acestui program de master absolvenţii au posibilitatea de a activa ca arheologi, specialiști în centre de cercetare publice (institute ale Academiei) şi private (fundaţii, ONG), în muzee sau învăţământ.

Practica de specialitate poate fi desfășurată pe șantierele arheologice de la (Slava Rusă – Cetatea Ibida, Jurilovca – Cetatea Argamum, Cucuteni – jud. Iași, Siliște – jud. Neamț) și la Academia Română, Institutul de Arheologie Iaşi; Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi; Complexul  Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; Muzeul Judeţean Botoşani; Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui; Complexul Muzeal Naţional Neamţ; Muzeul Vrancei; Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea; Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad.

Cursuri: Antropologie culturală; Limba inscripţiilor greceşti şi latine; Arheologia epocii migraţiilor; Civilizaţia şi arta Antichităţii târzii; Etică şi integritate academică; Arta, civilizaţia şi arheologia Greciei antice; Arta, civilizaţia şi arheologia Romei antice; Teorie şi practică în arheologia contemporană; Introducere în epigrafia latină; Oracole, jocuri şi sărbători în Antichitate; Arheologia preventivă şi contractuală; Aplicaţii GIS in arheologie; Arheometrie. Analiză statistică în arheologie; Practică de specialitate; Etnoarheologie și arheologie experimentală; Spaţiul egeean şi balcanic în preistorie şi protoistorie; Religie şi urbanism în spaţiul circumpontic; Sisteme de schimburi în pre- şi protoistorie.

 

ARHIVISTICĂ

În cadrul acestei specializări de master se urmăreşte aprofundarea pregătirii de specialitate a studenţilor în câteva direcţii fundamentale: înţelegerea funcţionării instituţiilor statului; aprofundarea ştiinţelor speciale ale Istoriei; cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a documentelor din perspectivă istorică şi culturală; organizarea şi prelucrarea fondurilor de arhivă istorică existente la Arhivele Naţionale ale României; asistarea creatorilor de documente în vederea administrării corespunzătoare a acestora.

Oportunități de carieră

Programul formează specialişti de înaltă calificare pentru arhive publice (Arhivele Naționale ale României sau alte arhive ale instituțiilor publice: primării, prefecturi, spitale etc.) și private; absolvenții pot activa și în centre de cercetare sau muzee.

Practica de specialitate poate fi desfășurată la Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi; Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi; Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi; Complexul  Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; Muzeul Judeţean Botoşani; Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui; Complexul Muzeal Naţional Neamţ; Muzeul Vrancei; Arhivele Naționale Iași; SC. Indocs S.R.L. Iaşi; Societatea Price Banks SRL Tomeşti – Iaşi; Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Cursuri: Instituţii medievale şi pre-moderne în spaţiul european şi românesc; Ştiinţele speciale ale istoriei; Legislația arhivistică; Etică şi integritate academică; Teoria și practica arhivistică românească; Managementul arhivei contemporane; Practică de specialitate; Limba latină/ Limba slavă veche; Paleografie latină / Paleografie slavă;  Forme de stat şi guvernământ în perioada modernă în spaţiul european şi românesc; Arhivele de la Regulamentul Organic până în 1947; Paleografie româno-chirilică; Forme de guvernământ şi structuri instituţionale în Europa interbelică; Arhivele în perioada regimului comunist; Uniunea Europeană – arhive şi biblioteci.

 

INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA

Această specializare se adresează celor interesaţi de istoria instituţiilor şi ideologia puterii din Antichitate până în contemporaneitate. Se urmăreşte înţelegerea fundamentelor gândirii politice, a formelor, expresiilor şi structurilor puterii, a doctrinelor şi partidelor politice, a regimurilor democratice sau totalitare, precum şi a mecanismelor de funcţionare a instituţiilor internaţionale contemporane. Se pune accent pe aprofundarea metodelor cercetării istorice.

Oportunități de carieră

Absolvenţii acestei specializări de master au posibilitatea de a activa în centre şi instituţii de cercetare universitare sau din cadrul Academiei Române, în muzee şi arhive, în instituţii publice, în învăţământ, în presă sau în organizaţii internaţionale.

Practica de specialitate poate fi desfășurată la Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi; Academia Română, Institutul de Arheologie Iaşi; Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi; Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi; Complexul  Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; Muzeul Judeţean Botoşani; Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui; Complexul Muzeal Naţional Neamţ; Muzeul Vrancei; Institutul Diplomatic Român; Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Cursuri: Fundamentele antice ale gândirii politice; Instituţii politice şi ideologia puterii în Bizanţ; Forme de legitimare şi reprezentări ale puterii în Europa medievală: concepţii, mituri, ritualuri şi simboluri; Forme şi expresii ale puterii în Evul Mediu românesc; Etică şi integritate academică; Instituţii medievale româneşti (secolele XIV–XVIII); Instituţii urbane în Europa medievală şi premodernă; Structuri ale puterii în Evul Mediu românesc; Absolutismul monarhic în Europa: reprezentări, forme şi concepţii de legitimare; Regimuri constituţionale şi sisteme electorale în secolul al XIX-lea; Geneză instituţională şi cultură politică europeană şi românească; Elite sociale şi politice (secolul XIX); Doctrine şi partide politice în secolele XIX–XX; Practică de specialitate; Regimurile politice democratice. Mecanisme instituţionale, forme de reprezentare politică şi de asociere civică; Regimurile politice totalitare. Ideologii şi structuri instituţionale; Organizaţii şi instituţii euro-atlantice (1944-1991); Geopolitică şi instituţii internaţionale după Războiul Rece.

 

PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL

Prin această specializare propunem studenţilor interesaţi o incursiune în istoria patrimoniului naţional şi internaţional, din Antichitate şi până în perioada contemporană. Se urmăreşte formarea de specialişti în patrimoniu şi turism cultural, structura cursurilor urmărind acoperirea unei dimensiuni interdisciplinare, care îmbină cercetări de istorie, muzeologie, geografie, economie, turism, comunicare şi relaţii publice.

Oportunități de carieră

Absolvenţii acestei specializări de master au posibilitatea de a activa în instituţii muzeale, direcţii județene de cultură, centre şi instituţii de cultură, în învăţământ şi în centre de cercetare, ca etnolog, ghid turistic, expert în probleme politice şi culturale în organizaţii internaţionale (instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO), expert al primăriilor şi guvernului pentru conservarea patrimoniului naţional sau ca jurnalist.

Practica de specialitate poate fi desfășurată la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi; Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi; Complexul  Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; Muzeul Judeţean Botoşani; Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui; Complexul Muzeal Naţional Neamţ; Muzeul Vrancei; Arhivele Naționale Iași; Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Cursuri: Patrimoniul cultural naţional: constituire, valorificare, protecţie; Istoria artei universale; Patrimoniul cultural al Antichităţii greco-romane; Itinerarii arheologice: situri, monumente, ansambluri arheologice; Etică şi integritate academică; Etnografie românească; Itinerarii interioare: muzee, expoziţii, depozite; Monumente de arhitectură seculară şi ecleziastică în Europa apuseană (secolele VIII–XVI); Arta şi civilizaţia Renaşterii; Turism, natură, societate; Pelerinajul creştin. Itinerarii şi popasuri spirituale; Memoria locurilor în Evul Mediu românesc; Comunicare şi relaţii publice; Practică de specialitate; Economie, marketing şi management turistic; Arhitectură civilă şi spaţiu privat în Moldova; Patrimoniu şi drept de ctitorie; Locuri de memorie în Evul Mediu românesc.

 

RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

În cadrul acestui program de master studenţii vor avea posibilitatea să cunoască, din perspectivă istorică, mecanismele relaţiilor internaţionale, urmărindu-se evoluţia acestora de la formele incipiente de manifestare până în zilele noastre. De asemenea, vor fi studiate şi analizate structurile diferitelor instituţii şi organizaţii internaţionale, formarea şi evoluţia unor curente, principii şi şcoli de diplomaţie, precum şi construcţiile politice, sociale şi culturale specifice relaţiilor internaţionale. Se urmăreşte formarea de specialişti în acest domeniu, dorindu-se o aprofundare a cunoştinţelor în domeniu prin aplicarea metodelor specifice de cercetare istorică.

Oportunități de carieră

Absolvenţii acestei specializări pot activa în diplomaţie (românească sau europeană), în instituţii publice (consilieri sau experți în cadrul diferitelor ministere cu funcții diplomatice, a structurilor locale cu rol de reprezentare externă și în organizaţii internaţionale: instituţii şi agenţii ale UE, ONU, UNESCO), în centre şi instituţii de cercetare universitare şi din cadrul Academiei Române, ca profesori pentru învăţământ sau ca jurnaliști.

Practica de specialitate poate fi desfășurată la Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi; Academia Română, Institutul de Arheologie Iaşi; Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi; Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi; Complexul  Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; Muzeul Judeţean Botoşani; Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui; Complexul Muzeal Naţional Neamţ; Muzeul Vrancei; Arhivele Naționale Iași; Institutul Diplomatic Român; Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Cursuri: Introducere în studiul relaţiilor internaţionale; Sistemul modern de state (1648-1815); Europa de Răsărit în relaţiile politice internaţionale în sec. XVII-XVIII; Ordinea europeană (1815-1878); Tripla Alianţă şi Antanta (1879-1914). Originile Marelui Război; Etică şi integritate academică; Sistemul securităţii colective (1919-1939). Originile celui de-al Doilea Război Mondial; Organizarea păcii după Al Doilea Război Mondial. Războiul rece; Ordinea mondială după 1989; Relaţii internaţionale şi strategii matrimoniale în secolul XIX; Francofonia. Cultură şi politici internaţionale; Diplomaţia. Norme, principii, instituţii, şcoli; Relaţii internaţionale. Istorie şi politologie; Imaginarul politic şi geneza identităţilor etno-naţionale în Europa (secolele XV/XIV-XIX/XX); De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite; Construcţia europeană-evoluţii politice, sociale şi culturale; Practică de specialitate; Minorităţi şi geopolitică în Balcani-secolul XX; Instituţii şi organizaţii economico-financiare internaţionale; Elemente de drept şi organizaţii internaţionale; Chestiunea evreiască în relațiile internaţionale (secolele XIX-XX); Mass-media şi relaţiile internaţionale.

Find more like this: ID, Licență, Prima Pagină

Publicat in: ID, Licență, Prima Pagină