În perioada mai- iunie 2023, studenții înscriși la studii universitare de licență sau master în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sunt invitați să participe la un studiu european privind condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România, prin completarea chestionarului online EUROSTUDENT 8.

„Care sunt veniturile medii ale unui student român? Care sunt caracteristicile generale ale unui student care ia bursă? Ce proporție a studenților lucrează în timpul facultății și în ce fel le afectează acest lucru experiența de studiu?”. Acestea  sunt doar câteva dintre întrebările la care se încearcă găsirea unui răspuns prin intermediul chestionarului EUROSTUDENT 8.

EUROSTUDENT este o cercetare transnațională care are ca obiectiv principal colectarea de date despre condițiile sociale și economice ale studenților din Europa, în aproximativ 30 de țări. Studenții sunt întrebați despre condițiile lor de viață şi de studiu, bugetul de timp alocat activităților educative, situația pe piața forței de muncă, veniturile și cheltuielile, dar și despre internship-urile și mobilitățile internaționale realizate. Datele naționale sunt apoi centralizate la nivel european și prezentate comparativ. Implementarea națională a studiului este coordonată de Ministerul Educației (ME), prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE-UCE).

Mai multe detalii despre studiu sunt disponibile la adresele http://eurostudent.uefiscdi.ro/https://www.eurostudent.eu/ și https://database.eurostudent.eu/drm/