Simpozionul Culturadata – apel de propuneri

05.11.2021
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează vineri, 26 noiembrie 2021, ora 15:00, Simpozionul Culturadata, eveniment online dedicat cercetărilor realizate de masteranzi și doctoranzi în domeniul managementului, marketingului și politicilor culturale din universitățile cu profil umanist, artistic și economic. Simpozionul va avea loc în cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali – ediția a VIII-a.
Masteranzii și doctoranzii interesați să participe sunt invitați să trimită pe adresa comunicare@culturadata.ro, până la data de 18 noiembrie 2021, prezentarea cercetării pe care o desfășoară, vizând domenii precum: strategii manageriale, metode de management, planificare strategică, marketing cultural, comportamentul consumatorului de cultură, etc. Selecția oficială a lucrărilor va fi realizată de către membrii Board-ului Științific (compus din conf.univ.dr. Carmen Croitoru, prof.univ.dr. Aura Corbeanu și prof.univ.dr. Alexandru Boureanu) și va fi anunțată până la data de 22 noiembrie 2021.

Find more like this: Doctorat, Master

Publicat in: Doctorat, Master