În atenţia studenţilor din anul 1, licenţă IF

03.10.2018

În atenţia studenţilor din anul 1, licenţă IF

 

  • Eliberarea carnetelor de student şi a legitimaţiilor de transport CFR se va face, în baza cărţii de identitate, conform unui program ce va fi anunţat. Studenţii cu taxă vor prezenta chitanţa BRD a primei tranşe a taxei de şcolarizare. Studenţii care au trecut de la taxă la buget vor prezenta chitanţa BRD a taxei de înmatriculare.
  • Pentru transportul în comun (SCTP) informaţiile se vor afişa la primirea de la Rectorat.
  • Eliberarea adeverinţelor se face în 3 zile de la completarea acestora la secretariatul facultăţii, pe baza cărţii de identitate/carnetului de student.
  • Datorită numărului mic de studenţi înscrişi la Limba franceză şi la Limba germană, pentru studenţii anului I se organizează doar Limba engleză.
  • Disciplinele „Psihologia educaţiei” (sem.1) şi „Pedagogie II” (sem.2) sunt facultative, deci notele obţinute nu intră în calculul mediei. Aceste discipline fac parte din Modulul Psihopedagogic nivel I.
  • Modulul psihopedagogic nivel I se poate urma şi după finalizarea studiilor de licenţă la Departamentul Pregătirea Personalului Didactic, cu taxă. Fără promovarea acestui modul nu puteţi profesa în învăţământul preuniversitar.
  • În timpul studiilor de licenţă, Modulul Psihopedagogic intră în planul de învăţământ, dar dacă vă hotărâţi în anul 3 să recuperaţi discipline din anii anteriori, acestea se vor plăti.
  • Studenţii care doresc să urmeze disciplina „Educaţie fizică” se vor înscrie la Catedra de Educaţie fizică şi Sport din corpul D al universităţii. Nota la această disciplină nu intră în calculul mediei semestriale

 

Afişat 3.10.2018

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență