View Sidebar

Repertoire of memoirs and press

Memorii, jurnale, amintiri. Pagini de corespondență privată

A.
Aufzeichnung und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters Joseph Maria von Radowitz, 2 Bde, hrsg. Von Hajo Holborn, Stuttgart, 1925.

B.
Basily Nicolas, Memoirs, Hoover Institution Press, California, 1973.
Bacalbaşa Constantin, Bucureştii de altădată, vol. II (1885-1901), Editura ziarului „Universul”, Bucureşti, 1928.
Bacalbaşa Constantin, Bucureştii de altădată, vol. III, ediţie îngrijită de Tiberiu Avramescu, Editura Albatros, Bucureşti, 2000.
Bălăceanu Ion, Amintiri politice şi diplomatice 1848-1903, traducere din limba franceză, introducere, note şi comentarii de Georgeta Filitti, Editura Cavallioti, Bucureşti, 2002.
Bengescu George, Câteva suvenire ale carierei mele: Ion Ghica, V. Alecsandri, Alexandru Lahovary, Editura Paul Lacomblez, Bruxelles, 1899.
Brătianu I.C., Acte şi cuvântări, publicate de C.C. Giurescu, volumul III (1 mai 1877-30 aprilie 1878), Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1930.
Buhman, Eugeniu, Arthur, Patru decenii în serviciul Casei Regale a României. Memorii 1898-1940, București, Editura Sigma, 2006.
Bülow, Bernhard von, Denkwürdigkeiten, Band I-IV, Ullstein, Berlin, 1930-1931.

C.
Cămărășescu Zoe, Amintiri. Frumusețe, grație, armonie, noblețe. Adică tot ce am pierdut!, Casa Editorială Ponte, București, 2011
Candiano-Popescu Alexandru, Amintiri din viaţa-mi, vol. 2, notă asupra ediţiei, adnotări, transcrierea şi îngrijirea textului de Constantin Corbu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1999.
Cantacuzino N. B., Amintirile unui diplomat român, cuvânt înainte de N. Iorga, ediţie îngrijită şi prefaţată de Adrian Anghelescu, Ed. Apollonia, Iaşi, 1994.
Cantacuzino Sabina, Din viaţa familiei Ion C. Brătianu, vol. I, ediţie îngrijită, introducere şi note de Elisabeta Simon, Editura Albatros, Bucureşti, 1993.
Eadem, Din viaţa familiei Ion C. Brătianu, volumul II, îngrijire de ediţie, studiu introductiv şi note de Elisabeta Simon, Editura Albatros, Bucureşti, 1996.
Claymoor, La vie en Bucarest 1882-1883.
Cler, G. Le, Moldo-Valahia. Ce a fost, ce este, ce-ar putea fi. Itinerar. Impresii de călătorie. Moravuri. Obiceiuri. Schițe după natură. Istorisiri. Perspectivă istorică. Traducere de Diana Ciobanu. Introducere la ediția în limba română de Laurențiu Vlad, Iași, Institutul European, 2010.
Constantinide, Noti, Valiza diplomatică. 1890-1940. Ediție îngrijită de Florica Vrânceanu. Prefață de Dumitru Preda, București, Editura Libra, 2002.
Correspondance diplomatique de M. de Staal (1884-1890), publiée par le Baron A. Meyedorff, tome I, Paris, 1929.
Cristescu Sorin, Carol I. Corespondenţă personală (1878-1912), Editura Tritonic, Bucureşti, 2005.
Cuvântările Regelui Carol, vol. I (1866-1886), ediţie îngrijită de Constantin C. Giurescu, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1939.
Czernin, Ottokar, Im Weltkriege, verlegt bei Ullstein, BerliN und Wien, 1919.

D.
Dans l’attente de la guerre. Carnet d’un diplomate russe 1883-1887, traduction de Serge Nossoff, Libraire Académique Didier, Paris, 1887.
Denkwürdigkeiten des Botschafters General v. Schweinitz, vol. II., Zweiter Band mit einem Bildnis, Verlag von Reimar Hobbing in Berlin SW 61, 1927.
Din amintirile Elencuţei Văcărescu, traduse de Mariuca Vulcănescu şi Ioana Fălcoianu în versiunea românească, Editura Paideia, Bucureşti, 2000.
Din corespondenţa familiei Ion C. Brătianu 1859-1883, cu o prefaţă de Ion Nistor, vol. I, Imprimeriile Independenţa, Bucureşti, 1933.
Din corespondenţa familiei I.C. Brătianu 1887-1888, vol. III, Imprimeriile Independenţa, Bucureşti, 1934.
Din corespondenţa familiei Ion C. Brătianu 1888-1889, vol. IV, Imprimeriile Independenţa, Bucureşti, 1935.
Din viaţa regelui Carol I, mărturii contemporane şi documente inedite culese de Al. Tzigara-Samurcaş, Fundaţia Regele Carol I, Bucureşti, 1939.
Djuvara Trandafir G., Misiunile mele diplomatice (1887-1925), traducere şi postfaţă de Andrei-Alexandru Căpuşan, Institutul European, Iaşi, 2009.
D-r. Konstantin Stoilov, Dnevnik, tom 2, Sofia, 1996.
Dnevnik general-fel´dmaršala grafa Dmitrija Alekseeviča Miljutina 1876-1878, pod redakciej doktora istoričeskih nauk professora L.G. Zaharovoj, ROSSPEN, Moskva, 2008.
Dnevnik general-fel´dmaršala grafa Dmitrija Alekseeviča Miljutina 1879-1881, pod redakciej doktora istoričeskih nauk professora L.G. Zaharovoj, Moskva, ROSSPEN, 2010.
Duca I.G., Memorii, vol. II, Ediţie şi indice de Stelian Neagoe, Timişoara, Editura Helicon, 1993.
Дулгерова Нина, Руски щрихи към източния въпрос (1894 – 1904). Амбиции и планове на имперската дипломация, София, 1997.

E.
Eminescu, Opere. Publicistică. Corepondenţă. Fragmentariun, vol. III, ediţie îngrijită de D. Vatamaniuc, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.

F.
Filitti I.C., Jurnal, vol. I, 1913-1918, ediţie îngrijită de Georgeta Filitti, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008.
Fraser John Foster, Pictures from the Balkans, London, 1906.
Forty Years of Diplomacy, by Baron Rosen, vol. I, London, s.a.

G.
Generalul G.A. Dabija, Amintirile unui ataşat militar român în Bulgaria, Editura Ziarului „Universul”, Bucureşti, 1936.
Ghica Ion, Amintiri din pribegia după 1848 (noui scrisori către V. Alecsandri), ediţie îngrijită de Olimpiu Boituş, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1941.
Ghyka Dimitrie, Memorii, traducere de Vasile Savin, Institutul European, Iaşi, 2004.
Ghyka Matila, Curcubeie. Popasuri ale tinereţei mele, vol. I, traducere de Georgeta Filitti, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003.

H.
Hagi-Mosco Emanoil, Bucureşti. Amintirile unui oraş. Ziduri vechi. Fiinţe dispărute, ediţie îngrijită de Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1995.
Hesapciev Hristofor, Amintirile unui diplomat bulgar în România (1905 – 1910), Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 2003, traducere de Daniel Cain, p. 11 (În original Христофор Хесапчиев, Служба на България в чужбина. Военнодипломатически спомени (1899 – 1914), София, 1993).

J.
Jelavich, Charles and Barbara (ed.) The Education of a Russian Statesman: The Memoirs of Nicholas Karlovich Giers, University of California Press, 1962.
Jurgea-Negrileşti Gh., Troica amintirilor Sub patru regi, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2007.
Jurnal. Carol I al României, vol. I, 1881-1887, traducere şi studiu introductiv de Vasile Docea, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

K.
Калинков Др. Г., Ромъния и нейната политика спрямо България (през 1911 – 1912 и 1913 год), София, 1917.
Kalmykow Andrew D., Memoirs of a Russian diplomat. Outposts of the Empire 1893-1917, edited by Alexandra Kalmykow, Yale University Press, Londra, 1971.
Kühlmann Richard von, Diplomaţii – aşa cum sunt, Craiova-Bucureşti, Editura Scrisul Românesc, 1943.
Idem, Erinnerungen, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1948.

L.
Lahovary Alexandru Em., Amintiri diplomatice. Constantinopol (1902-1906). Viena (1906-1908), vol. I, ediţie îngrijită de Adrian Stănescu şi Laurenţiu Vlad, Institutul European, Iaşi, 2009.
Lamzdorf Vladimir Nikolaevič, Dnevnik 1886-1890, Minsk Harvest, Moskva, 2003.

M.
Maiorescu Titu, Discursuri parlamentare cu privire asupra Desvoltării politice sub domnia lui Carol, vol. I (1866-1876), Editura Librăriei Socec & Comp, Bucureşti, 1897.
Idem, Istoria contemporană a României 1866-1900, Editura Universităţii Independente „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2002.
Idem, Discursuri parlamentare, vol. II (1876-1881), ediţie îngrijită de Constantin Schifirneţ, Editura Albatros, Bucureşti, 2003.
Idem, Însemnări zilnice, publicate cu o introducere, note, facsimile şi portrete de I. Rădulescu-Pogoneanu, vol. II (1881-1886), Bucureşti, 1939.
Mandache Diana, Dearest Missy. The Correspondence between Marie, Grand Duchess of Russia, Duchess of Edinburgh and of Saxe-Coburg and Gotha and her daughter, Marie, Crown Princess of Romania. 1879-1900, Falkoping, 2011.
Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, volumul II, ediţia a III-a, ediţie îngrijită şi note de Ioana Cracă, Editura Eminescu, Iaşi, 1991.
Mijatovich, Count Chedomille, The Memoirs of a Balkan Diplomatist, London, 1917.

N.
Negruzzi Iacob, Amintiri din Junimea, ediţie îngrijită şi prefaţă de Ioana Pârvulescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011.
Nekludoff A., Diplomatic Reminiscenses. Before and During the World War. 1911–1917, London, 1920.
Нейков Петър, Спомени, София, 1990.
Netzhammer, Raymund, Episcop în România într-o epocă a conflictelor naţionale şi religioase, vol. I-II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005.
Noradounghian Hrant Bey, Les Balkans et la Russie a la vielle de la Premiere Guerre Mondiale. Memoires d’un diplomate ottoman, Center for Ottoman Diplomatic History, Istanbul, 2010
Notovitch Nicolas, L’empereur Alexandre III et son entorage, Paris, 1893.

P.
Paşa Salih Münir, La politique orientale de la Russie, ré-édition, les Éditions Isis, Istanbul, 2000.
Poschinger Heinrich von , Conversations with Prince Bismarck, London and New York, 1900.
Prince von Bülow, Memoirs, vol. IV, Early Years and Diplomatic Service, 1848-1897, London & New York, 1932.

R.
Радев Симеон, От триумф към трагедия, София, 2003, p. 209.
Recollections of a foreign minister. Memoirs of Alexander Izwolsky, translated by Charles Louis Seeger, Garden City, N.Y., and Toronto, 1921.
Rosen Friedrich, Aus einem diplomatischen Wanderleben, Bukarest–Lisabon, Berlin, Berlin, Transmare Verlag, 1932.
Rosetti, Radu, Amintiri din prima tinereţe, Editura Cultura Românească, Bucureşti, 1927.
Idem, Amintiri. Ce-am auzit de la alţii, în vol. Scrieri, ediţie îngrijită de Cătălina Poleacov, prefaţă şi note de Mircea Anghelescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1980.

S.
Samurcaș, Tzigara, Al., Memorii. (1872-1910). Vol. I. Ediție critică de Ioan Șerb și Florica Șerb. Prefață de Dan Grigorescu, București: Editura „Grai și suflet” 1991.
Sazonov Serge, Fateful Years. 1909–1916, Second Printing, Ishi Press Internaţional, 2008.
Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen 1878-1905. Studiul introductiv, stabilirea textului, traducerea, adaptarea şi notele Sorin Cristescu, Editura Paideia, Bucureşti, 2010.
Scheffer Robert, Orient regal. Cinci ani la curtea României, traducere de Rodica Pânzaru, Editura Saeculum, Bucureşti, 1997.
Schuyler Eugene, Selected essays with a memoir by Evelyn Schuyler Schaeffer, New York, 1901.
Станчова Анна, Дворцови и дипломатически спомени. 1887–1915 г., София, 1934.
Suicide of Monarchy. Recollections of a Diplomat by Eugene de Schelking, Toronto, 1918.
Solovev Jurij Ja., Vospominanija diplomata 1893-1922, Minsk, 2003.

T.
Telemaque Alexandru, Efemeride diplomatice. Pagini dintr-un început de veac XX (1906-1912), ediţie îngrijită de Dumitru Preda, Cavaliotti, Bucureşti, 2007.
Theodorian-Carada, M., Efimeridele. Însemnări şi amintiri, Tipografia Capitalei, Bucureşti, 1930.

V.
Vopicka, Charles J., Secretele Balcanilor. Șapte ani din viața unui diplomat în central furtunos al Europei, traducere, note și ppostfață de Andrei Alexandru Căpușan, Iași, Editura Institutului European, 2012.

W.
Wilson Keith (ed.), West Meets East: An English Diplomat in the Ottoman Empire and Persia, 1890–1918. The unfinished autobiography of Sir Charles Marling, Center for Ottoman Diplomatic History, Istanbul, The Isis Press, 2010.

Y.
Arabella Yarka, De pe o zi pe alta. Carnet intim 1913-1918. Traduzione di Denisa Toma, prefazione di Mihai Dim. Sturdza, Editura Compania, București, 2010.

Z.
Zamfirescu Duiliu, Opere, vol. VII – Corespondenţa A-M, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii şi indice de Al. Săndulescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.

Hipodromul Baneasa

II. Periodice si presa mondenă

Almanach du High Life de l’Independance Roumaine, editată Claymoor (Misu Vacarescu) Bucuresti, (1886-1914)
Furnica. Director-proprietar G. Ranetti, N.D. Taranu, București (1904-1905 ; 1908-1909 ; 1909-1910 ; 1912-1913 ; 1915-1916)
Gazeta ilustrată, director M.E. Papamihalopol, Editura Socec, București (1911; 1912; 1913;1914; 1915;1916)
Hipodromul Revista Hipică, București (1913-1914)
Hipodromul și Turful Român, reunite, Bucuresti (1908-1913)
Moda noua ilustrata, București, (1905-1906; 1908-1909; 1912-1914)
Moftul Român. Director I.L. Caragiale și prim-redactor Anton Bacalbașa. București, Tipografia Moderna Gregorie Luis (1893; 1901).
Rampa. Teatru, Muzică, Literatură, Sport, Artă, Bucuresti (1912-1913)
Revista automobilă. Revista ilustrată a tuturor sporturilor. Organ Oficial al Automobil-Clubul Român și al Federației Societăților Sportive din România. Director-proprietar I.N. Cămărășescu, București (1906-1913; 1915)
Revista Vânătoarea în România. Organ oficial al Cercului Vânătorilor “România”, anul Director-proprietar Robert De Dombrowski, București, nr. 1/ iulie 1915.
Viata Capitalei, București, Tipografia Cooperativa (1911-1912).

Download: ForeignDiplomats_Memoir-and-Press-Repertoire_September-2013.pdf