View Sidebar

Thematic bibliography

Bibliografie tematica

A. Corpul diplomatic și istoria diplomatiei

• Maliţa, Mircea, Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Bucureşti, 1975.
• Adcock, F., and Mosley D.J., Diplomacy in Ancient Greece, London, 1975.
• Lamar Cecil, The German Diplomatic Service, 1871-1914, Princeton University Press, 1976.
• Raymond A. Jones, The British Diplomatic Service 1815-1914, Waterloo, Ontario: Wilfried Laurier University Press, 1983.
• Baillou, J., ed., Les Affaires estranges et les corps diplomatique francais, Paris, 1984.
• Onuf, N., World of our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia, 1989.
• Norman, Rich, Great Power Diplomacy, 1814-1914, New York, McGraw- Hill, 1992.
• M.S. Anderson, The Rise of Modern diplomacy 1450-1919, London and New York, Longman, 1993.
• Keith Hamilton and Richard Langhorne, The Practice of Diplomacy, its Evolution, Theory and administration, London, Routledge, 1995.
• Dunn, D., (ed.), Diplomacy at the Highest Level. The Evolution of International Summitry, London, 1996.
• Bély, L.( ed.), L’invention de la diplomatie, Paris, 1998.
• Berridge, G.R., M. Keens-Soper and T. G. Otte, Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger, Basingstoke, 2001.
• Mc Lean, Roderick R., Royalty and diplomacy in Europe, 1890 -1914, Cambridge University Press, 2001.
• Krethlow-Benziger, Donata Maria, Glanz und Elend der Diplomatie. Kontinuität und Wandel im Alltag des deutschen Diplomaten auf seinen Auslandsposten im Spiegel der Memorien 1871-1914, Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt a. M., Wien, New York, Lang, 2001.
• Mai’a K. Davis Cross, The European Diplomatic Corps. Diplomats and International Cooperation from Westphalia to Maastricht, Studies in Diplomacy and international Relation, general editors: Donna Lee and Paul Sharp, Palgrave, MacMillan, 2007.
• Sharp, Paul (ed.), The diplomatic corps as an institution of international society, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.
• Kopp, Harry W., Gillespie Charles A., Career diplomacy. Life and work in the U.S. foreign service, Washington D.C., Georgetown University Press, 2008.
• The Diplomats’ World. A cultural History of Diplomacy 1815-1914, edited by Marcus Mösslang and Torsten Riotte. German Historical Institute London, Oxford University Press, 2008.
• Jeremy Black, A History of Diplomacy, Reaktion Books Ltd, London 2010.
• Dinu C. Giurescu, Rudolf Dinu, Laurenţiu Constantiniu (ed.), O istorie ilustrată a diplomaţiei româneşti 1862-1947, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010.
• Steller, Verena, Diplomatie von Angesicht zu Angesicht. Diplomatische Handlungsformen in den deutsch-französischen Beziehungen 1870-1919, Ferdinand Schöningh Verlag, Padeborn, 2011.
• Gh. Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vitalaru, Ionut Nistor (eds.), Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21th Century Challenges, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Beit Casa Editrice Trieste, 2012.
• Hermann Graml, Bernhard von Bülow und die deutsche Aussenpolitik. Hybris und Augenmass im Auswärtigen Amt, München, Oldenburg, 2012.

B. Mondenități și istorie socială

• Perrot Michelle (ed.), A History of private life: vol IV, From the fires of revolution to the Great War, Cambridge, 1990.
• Hillier Bevis, The style of the century 1900-1980, London, The Herbert Press, 1990.
• Marsillac, C. Ulysse de, Bucureștiul în veacul al XIX-lea. Prefață, note și antologie de ilustrații de Adrian-Silvan Ionescu. Traducere din limba franceză de Elena Rădulescu, București, Editura Meridiane, 1991.
• Keyserling, Hermann, Analiza spectrală a Europei, Iași, Institutul European, 1996.
• Urmuz, Balurile din secolul al XIX-lea, București, Editura Fundației Culturale, 1997.
• Lovinescu, Eugen, Istoria civilizației române moderne, vol I-III, ediție și studio introductiv de Zigu Ornea, București, Minerva, 1997.
• Aviel Roshwald, Richard Sities (eds.), European culture in the Great War. The arts, entertainment and propaganda, 1914-1918, Cambridge University Press, 1999.
• Alexandrescu, Sorin, Privind înapoi, modernitatea, București, Editura Univers, 1999.
• Ioniță, Maria Magdalena, Casa și familia Capșa în România modernă, București, Publimpres, 2000.
• Johnston William M, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală și socială (1848-1938), Iași, Polirom, 2000.
• Zoltán Rostás, Chipurile orașului. Istorii de viață în București. Secolul XX, Editura Polirom, Iași, 2002.
• Costescu, George, Bucureștii Vechiului Regat, Editura Capitel, București, 2004. Bulei, Ion, Viața în vremea lui Carol I, Editura Tritonic, București, 2005.
• Miclescu, Paul Emil, Miclescu Sanda (ed.), Din Bucureștii trăsurilor cu cai. Povestiri desuete, ediția a doua îngrijită de Sandu Miclescu, București, Vremea, 2007.
• Zamani, Lelia, Oameni și locuri din vechiul București, București, Vremea, 2008.
• Prakash Gyan and Kevin M Kruse (ed.), The spaces of the modern city, Princeton University, 2008.
• Mircea Constantinescu, Orasul de la parter, Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2009.
• Majuru Adrian, Paler Adrian, Somkereki Andra, Bucureștii vechi și noi, București, Subiectiv, 2011.
• Păuleanu Doina, Cazinoul din Constanța. Boemă, loisir și patrimoniu European la Marea Neagră, Editura Ex Ponto, Constanța, 2011.
• Iolanda Țighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (coord.), From Kaftan to Redingote. The Romanian World from Exotism to Modernism (17th-20th Centuries), Targoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2011.
• Zweig, Stefan, Lumea de ieri. Amintirile unui european. Traducere din germană de Ion Nastasia, Editura Humanitas, București, 2012.
• Chiper, Mihai, O societate în căutarea onoarei. Duel și masculinitate în România (1859-1914), Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, 2012.
• Flanders, Judith, The Victorian City. Everyday Life in Dickens London, Atlantic Books, 2012.

Download: ForeignDiplomats_Thematic-bibliography_September-2013.pdf