Results

2016

Activity report

Intermediary report — Cusco_Final_Research_Report_English_2016  

Activity breakdown

Volumes published

 1. Flavius Solomon, Andrei Cușco, Mihai-Ștefan Ceaușu, eds. România și statele vecine la începutul Primului Război Mondial. Viziuni, Percepții, Interpretări, ”Alexandru Ioan Cuza” University Press, Iași, 2016, 426 pp. ISBN 978-606-714-291-4.
 2. Rudolf Dinu, Adrian-Bogdan Ceobanu, eds. Gheorghe Rosetti-Solescu Corespondență diplomatică personală și oficială (1895-1911). Petersburg, ”Alexandru Ioan Cuza” University Press, Iași, 2016, 308 pp. ISBN 978-606-714-288-4.

Book chapters published

 1. Andrei Cușco, „De la adversari la aliați: Imagini reciproce și practici discursive în relațiile ruso-române din ajunul și din timpul Primului Război Mondial [From Adversaries to Allies: Mutual Images and Discursive Practices in the Russian-Romanian Relations Before and During World War I], in: Flavius Solomon, Andrei Cușco, Mihai-Ștefan Ceaușu, eds. România și statele vecine la începutul Primului Război Mondial: Viziuni, percepții, interpretări. Iași: ”Alexandru Ioan Cuza” University Press, 2016, pp. 265-293.
 2. Flavius Solomon, „Țară inamică, neutră sau aliată? România în viziune rusă în anii premergători și la începutul „Marelui Război” [An Enemy, Neutral or Allied Country? Russian Visions of Romania Before and in the Early Phase of the ‚Great War’], in: Flavius Solomon, Andrei Cușco, Mihai-Ștefan Ceaușu, eds. România și statele vecine la începutul Primului Război Mondial: Viziuni, percepții, interpretări. Iași: ”Alexandru Ioan Cuza” University Press, 2016, pp. 237-264
 3. Adrian-Bogdan Ceobanu, „Un diplomat al Vechiului Regat: Gheorghe Rosetti-Solescu” in Rudolf Dinu, Adrian-Bogdan Ceobanu, eds. Gheorghe Rosetti-Solescu Corespondență diplomatică personală și oficială (1895-1911). Petersburg, ”Alexandru Ioan Cuza” University Press, Iași, 2016, p. 9-46.
 4. Adrian-Bogdan Ceobanu, „Continuitate vs discontinuitate: plenipotențiarii români în timpul Primului Război Mondial” in Flavius Solomon, Andrei Cușco, Mihai-Ștefan Ceaușu, eds. România și statele vecine la începutul Primului Război Mondial: Viziuni, percepții, interpretări. Iași: ”Alexandru Ioan Cuza” University Press, 2016, pp. 107-133.

Articles published or in press

 1. Andrei Cusco, Oleg Grom, Flavius Solomon. „Discourses of Empire and Nation in Early 20th-Century Bessarabia: Russian-Romanian Symbolic Competition and the 1912 Anniversary,” in: AB IMPERIO. Theory and History of Nationalism and Empire in the Post-Soviet Space, Nr. 4, 2015, pp. 91-129.
 2. (in press) Andrei Cusco, ”Chestiunea bisericească” în Principatele Unite şi Regatul României în oglinda discursului imperial rus (1860-1914): între continuitate şi transformare [The ‚Church Question’ in the Romanian Principalities and the Romanian Kingdom through the Lens of Russian Imperial Discourse (1860-1914): Between Continuity and Change],” in: Yearbook of the ”A. D. Xenopol” Institute of History, Iași (AIIX), Volume LII (2015), pp. 269-285.

Participations at scientific gatherings

 1. Flavius Solomon „România și Rusia în anii premergători Primului Război Mondial”, presented at the conference 100 de ani de la deschiderea Frontului Românesc în Primul Război Mondial (1916-2016), Cercul Militar Iași, March 22-23, 2016.
 2. Andrei Cusco, “The Controversy over the ‘Bessarabian Question’ in the Romanian Kingdom (1914-1916),” presented at the International Colloquium Romania between Allies and Enemies: 100 Years after the Entry into the War (1916-2016), “Al. I. Cuza” University, Iaşi, Romania, April 14-15, 2016.
 3. Andrei Cusco, ”Marginality, Stigma, and Uncertain Identities: Trajectories of Bessarabian Emigrés in Romania”, presented at the international workshop Mobilities in the Black Sea Region, New Europe College, Bucharest, Romania, May 20-21, 2016.
 4. Andrei Cusco, «Война и революция в Бессарабии: между автономией, федерализмом и национализмом (1917-1918 гг.)» [War and Revolution in Bessarabia: Between Autonomy, Federalism, and Nationalism (1917-1918)], presented at the International Colloquium «Эпоха войн и революций (1914-1922)» [The Epoch of Wars and Revolutions (1914-1922)], European University at Saint-Petersburg, Russia, June 9-11, 2016.
 5. Andrei Cusco, ”1878, Before and After: Romanian Nation-Building, Russian Imperial Policies, and Visions of Otherness in Southern Bessarabia,” presented at the Association of Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES-MAG) Joint Regional Summer Convention, Ukrainian Catholic University (UCU), Lviv, Ukraine, June 26-28, 2016.

2015

Activity report

Intermediary report — Cusco_Intermediary research report_English_2015.pdf  

Activity breakdown

Articles published or in press

 1. Flavius Solomon, Andrei Cusco. How Much Ideology Can Diplomacy Endure? The Early Phase of Soviet-Romanian Relations‏, November 1917‒February 1918, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Issue 63 (2015), Volume 3, pp. 390-411.
 2. (in press) Andrei Cusco, Oleg Grom, Flavius Solomon. Discourses of Empire and Nation in Early 20th-Century Bessarabia: Russian-Romanian Symbolic Competition and the 1912 Anniversary, forthcoming in: Ab Imperio. Studies of Empire and Nationalism in the Post-Soviet space, Nr. 4, 2015
 3. (in press) Andrei Cusco, ”Chestiunea bisericească” în Principatele Unite și Regatul României în oglinda discursului imperial rus (1860-1914): între continuitate și transformare [The „Church Question” in the Romanian Principalities and the Romanian Kingdom in the Mirror of Russian Imperial Discourse (1860-1914): Between Continuity and Change], forthcoming in: Yearbook of the “A. D. Xenopol” Institute of History, Iasi, 2016.
 4. Adrian-Bogdan Ceobanu, Câteva documente otomane privitoare la relațiile româno-ruse (mai – iunie 1914) [Several Ottoman Documents Concerning the Romanian-Russian Relations (May – June 1914), in: Yearbook of the “A. D. Xenopol” Institute of History, Iasi, 2014, p. 393-402.

Events organized

 • International Conference: Romanians during World War I: Temptations, Opinions, and Actions during the Period of Romania’s Neutrality (with a Special Section: Russia and Romania in 1914-1916. Visions, Perceptions, Interpretations), Iasi, “Al. I. Cuza” University / Romanian Academy, October 8-9, 2015

Participations at scientific gatherings

 1. Andrei Cusco, Constantin Stere, ”the Bessarabian Question” and the Neutrality-Era Debates in Romania (1914-1916), presented at the international symposium ”Constantin Stere: Prozator, publicist, jurist și om politic. La 150 de ani de la naștere”, Chisinau, Moldovan Academy of Sciences May 31 – June 1, 2015
 2. Andrei Cusco, From Enemies to Allies: Mutual Images and Discursive Practices in the Russian-Romanian Relations before and during World War I, presented at the International Conference: Romanians during World War I: Temptations, Opinions, and Actions during the Period of Romania’s Neutrality (with a Special Section: Russia and Romania in 1914-1916. Visions, Perceptions, Interpretations), Iasi, “Al. I. Cuza” University / Romanian Academy, October 8-9, 2015.
 3. Flavius Solomon, Constantin Stere, Germany, and Romania’s Neutrality, 1914-1916, presented at the international symposium ”Constantin Stere: Prozator, publicist, jurist și om politic. La 150 de ani de la naștere”, Chisinau, Moldovan Academy of Sciences May 31 – June 1, 2015
 4. Flavius Solomon, Romania in the Foreign Policy Representations of the Russian Empire on the Eve of World War I, presented at the International Conference: Romanians during World War I: Temptations, Opinions, and Actions during the Period of Romania’s Neutrality (with a Special Section: Russia and Romania in 1914-1916. Visions, Perceptions, Interpretations), Iasi, “Al. I. Cuza” University / Romanian Academy, October 8-9, 2015
 5. Adrian-Bogdan Ceobanu, Gheorghe Rosetti-Solescu- A Diplomat of the Old Kingdom, presented at the national colloquium Biography – Prosopography – Genealogy: Methodological Debates and Case Studies from Antiquity to the Present, Iasi, May 16, 2015
 6. Adrian-Bogdan Ceobanu, From Berlin to Sarajevo: Romanian-Russian Relations, 1878-1914, presented at the 11th Congress of South-East European Studies, Sofia, 2015
 7. Adrian-Bogdan Ceobanu, “The Diamandi Incident”: The Situation of the Romanian Diplomats in Russia (1917-1918), presented at the International Conference World War I – The Other Faces of the War, Babeș-Bolyai University Cluj Napoca

2014

Activity report

2014 project workplan implementation — rvpr_2014-report.pdf  

Activity breakdown

Volumes published
 • Flavius Solomon, Bogdan Ceobanu, Andrei Cușco, Grigorii Șkundin (eds.) Rapoarte diplomatice ruse din România (1888-1898). Iași: Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2014. ISBN: 978-606-714-087-3
Book chapters published
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, N. Shebeko e le relazioni romeno-russe nel contesto dello scoppio della Prima guerra balcanica. In: Fra neutralità e conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre balcaniche, a cura di Antonio D’ Alessandri e Rudolf Dinu. Roma: Società Editrice Dante Alighieri, 2014, pp. 71-86 (extract)
Articles published
 • Andrei Cusco, Flavius Solomon, Oleg Grom. Discourses of Empire and Nation in Early 20th-Century Bessarabia: Russian-Romanian Symbolic Competition and the 1912 Anniversary, forthcoming in: Ab Imperio. Studies of Empire and Nationalism in the Post-Soviet Space
 • Flavius Solomon, Andrei Cusco. How much Ideology can Diplomacy Endure? The Early Phase of Soviet-Romanian Relations‏, November 1917- February 1918, forthcoming in: Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas (JGO)
 • Flavius Solomon. În căutarea unei dinastii sau a unei republici. România în proiecţiile postbelice ale Puterilor Centrale şi Rusiei Sovietice. Documente din Arhiva Politică a Ministerului German de Externe, decembrie 1917 – ianuarie 1918, in: „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca” Series Historica, tom. LIII, 2014, pp. 269-280
 • Adrian-Bogdan Ceobanu. Câteva documente otomane privitoare la relaţiile româno-ruse (mai-iunie 1914), forthcoming in: Anuarul Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” Iaşi, tom LI, 2014
Lectures delivered
 • Flavius Solomon. 1914: Rumänien und der Kriegsausbruch. Department of History (Institute of East- and Southeast European History), University of Vienna, June 16, 2014.
Participations at scientific gatherings
 • Andrei Cușco, Diversitatea umană a unei periferii disputate: “moșteniri imperiale”, construcție națională și multi-etnicitate în Basarabia / Republica Moldova, în cadrul simpozionului internaţional Diversitatea uitată a României. Istorie, Patrimoniu, Memorie, Iași, 23-26 octombrie 2014 (program)
 • Andrei Cușco, Bessarabia in the Russian Imperial Discourse (1878-1914): Visions of Otherness, Belonging and Modernity in a Contested Borderland, în cadrul conferinței internaţionale Conceptualizing Modernity in the Central and Southeastern European Cultures: Notions, Discourses and Languages, Timișoara, 8-11 octombrie 2014 (program / website)
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Relaţiile româno-ruse în contextul izbucnirii primului război mondial, în cadrul simpozionului internaţional Primul război mondial — Perspectivă istorică şi istoriografică, Cluj-Napoca, 3-5 iunie 2014 (program / website )
Events organised
 • Zilele culturii ruse la Iași. Masă rotundă cu următoarea tematică: Vizita țarului Nikolai II la Constanța (vara anului 1914); Operațiunea Iași–Chișinău (august–septembrie 1944). Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27 octombrie 2014 (poster)

2013

Activity report

2013 project workplan implementation — rvpr_ANEXA-IV_2013.pdf  
Intermediary report — rvpr_intermediary-report-mai-dec-2013_ENG.pdf  

Activity breakdown

Participations at scientific gatherings
 • Adrian-Bogdan Ceobanu, Legături monarhice între români şi ruşi: Vizita Regelui Carol I în Rusia (1898)  în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, Masă rotundă „135 de ani de Relații Româno-Ruse”, Iaşi, 23 octombrie 2013 (website)
 • Flavius Solomon, Adrian-Bogdan Ceobanu, “Revoluţia mondială” şi copilăria diplomaţiei sovietice: Lichidarea Legaţiei României de la Petrograd în ianuarie 1918 în cadrul workshop-ului internaţional Diplomaţie şi societate în Europa de Est. Direcţii, surse, metode de cercetare, Iaşi, 21-22 noiembrie 2013 (program / website)
 • Andrei Cuşco, “Chestiunea bisericească” în Principatele Unite şi Regatul României în oglinda discursului imperial rus (1860-1914): între continuitate şi transformare în cadrul workshop-ului internaţional Diplomaţie şi societate în Europa de Est. Direcţii, surse, metode de cercetare, Iaşi, 21-22 noiembrie 2013 (program / website)
 • Oleg Grom, Imaginea României în presa de limbă rusă din Basarabia la începutul secolului XX în cadrul workshop-ului internaţional Diplomaţie şi societate în Europa de Est. Direcţii, surse, metode de cercetare, Iaşi, 21-22 noiembrie 2013 (program)
 • Andrei Cuşco, From Ottoman Province to Russian Gubernia: Bessarabia in the Symbolic Geography of the Russian Empire during the Early 19th Century în cadrul conferinţei Comparisons of Empires in ‘Spaces in Between’ The Southern Caucasian Region and the Historic  Moldova between the Russian, Ottoman, Persian, and Habsburgs Empires, Istanbul, 30 septembrie-1 octombrie 2013 (program / website)